Cynnwys MarchnataTechnoleg NewyddChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Tipio Blog: Hamelife

Hamelife yn blog sy'n ymroddedig i rieni sydd eisiau bod yn wahanol. Mae magu plant yn rhywbeth agos ac annwyl i mi. Mae gen i un mab yn cychwyn yn IUPUI y cwymp hwn a merch yn yr ysgol ganol.

Roeddwn i'n dad ifanc ac mae'n debyg fy mod wedi gwneud pob camgymeriad y gallai rhiant. Rwy'n credu'n gryf bod Duw, rywsut yn wyrth bywyd, yn caniatáu i rieni wneud unrhyw gamgymeriad a chael plant gwych o hyd - cyn belled â'n bod ni'n eu caru â'n holl galon ac eu rhoi o flaen ein hunain!

Rydw i'n mynd i dalu mwy o sylw i hamelife a throsglwyddo'r camgymeriadau rydw i wedi'u gwneud fel na fydd yn rhaid i eraill fynd trwy'r embaras!

Dyma'ch Awgrymiadau Blog:

 1. Eich gweithrediad o'r Thema Cutline yn wych. Mae'n thema anhygoel gyda chynllun geourgeous sydd wedi'i optimeiddio a'i adeiladu er mwyn defnyddioldeb mawr. Rwy'n hoff iawn o'r ffordd y gwnaethoch chi ddefnyddio CSS ar gyfer eich logo a'ch llinell, ond cynnal y cynnwys i Search Engines ei ddarllen. Da iawn! Y domen gyntaf yw i chi ychwanegu a Map o'r safle, ond! Mae hwn yn fap ffordd i beiriannau chwilio lywio cynnwys eich gwefan yn hawdd heb orfod ei chyfrifo eu hunain mewn gwirionedd.

  Fy hoff Ategyn Map Safle yw'r fersiwn 3.0b7 o'r Ategyn Map Safle Google. Yn bersonol, rydw i wedi'i addasu i'w gyflwyno i Yahoo! hefyd ac anfonodd y cod at yr awdur ond nid yw wedi ei gynnwys yn y datganiad nesaf eto. Gobeithio y bydd yn ei ymgorffori.

 2. Ar ôl i chi gael eich map safle yn ei le, y peth nesaf yw diweddaru'ch ffeil robots.txt gyda lleoliad y map safle. Ychwanegiad eithaf diweddar yw hwn at fanyleb y Map Safle, ond gwell manteisio arno nawr yn hytrach nag yn hwyrach! Dyma sut y dylai edrych:
  Defnyddiwr-asiant: * Disallow: / wp- Map y Safle: http://www.hamelife.com/sitemap.xml
 3. Gofynnodd Rory yn benodol i mi gyffwrdd ag a ddylai'r categori blogio fod yn flog ei hun ai peidio neu fod yn rhan o hamelife. Fe gymeraf y ffordd wimpy allan a dweud fy mod yn meddwl, yn y pen draw, mai chi sydd i benderfynu. Fodd bynnag, gallaf ddeall a yw pobl yn gwneud sylwadau ar hynny - gan fod y ddau bwnc yn dra gwahanol mewn gwirionedd.

  Meddyliwch, ond a oes modd ichi wneud tudalen Magu Plant a thudalen Blogio y gallai pobl fynd yn uniongyrchol ati ynghyd â dau borthiant, un ar gyfer pob un? Rwy'n credu y gallai hyn gael ei gyflawni gan ddefnyddio ategyn Tagio fel y Rhyfelwr Tag Ultimate a thagio pob post gyda “rhianta” neu “blogio”. Efallai y bydd yn cymryd rhywfaint o waith, ond byddai'n cŵl iawn!

 4. Sylwais hefyd pan brofais URl, fel http://www.hamelife.com/parenting bod tudalen gyffredin 404 yn dod i fyny. Edrychwch ar fy swydd ar addasu tudalen 404 - mae bron fel creu peiriant chwilio wedi'i deilwra ar gyfer eich gwefan.

Hamelife yn safle miniog gyda cynnwys amhrisiadwy. Mae gan Rory ychydig o driciau i fyny ei lawes hefyd. Edrychwch ar y fwydlen hamelife i fyny yn y dde uchaf ... unigryw iawn (a hwyl!). Diolch am adael imi roi blaen ar eich blog, Rory.

Sut i gael tipio'ch Blog

Os hoffech chi eich Blog Wedi'i dipio, dilynwch y cyfarwyddiadau ar fy Post Tipio Blog.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

 1. Diolch am adael imi roi blaen ar eich blog, Rory.

  Ydych chi'n canmol, Doug? Rwyf mor ddiolchgar ichi am fwrw llygad defnyddiol dros y wefan. Mae angen yr holl gyngor y gallaf ei gael arnaf, ac rwy'n gwerthfawrogi'r awgrymiadau a roddwyd gennych yn fawr.

  Yn gyntaf, mae eich canmoliaeth yn fy synnu. Diolch yn fawr - maen nhw'n galonogol iawn.

  Nawr, tybed a allech chi fy helpu gyda'ch awgrymiadau pellach:
  Pwynt # 1 - Mae'r M o hamelife yn mynd ag ymwelydd i fap gwefan. Defnyddiais y Map o'r safle wedi'i gynllunio ar gyfer Cutline. A yw hyn wedi'i ffurfweddu'n gywir? Neu a ddylwn i symud yn uniongyrchol i Bwynt # 2 a ffurfweddu fy robots.txt yn gywir?

  Mae fy robots.txt yn darllen mewn gwirionedd:

  Defnyddiwr-asiant: *
  Caniatáu: / wp-content /
  Caniatáu: / wp-admin /
  Caniatáu: / wp-include /
  Caniatáu: / wp-
  Caniatáu: / feed /
  Caniatáu: / olrhain yn ôl /
  Caniatáu: / cgi-bin /

  ac mae gen i wedi ei leoli yn hamelife.com/wpblog/robots.txt. Nid yw rhywbeth yn ymddangos yn iawn gyda hyn - rwy'n teimlo y dylid ei leoli yn rhywle arall, ond nid wyf yn siŵr sut i wneud hynny. Roeddwn i'n gallu defnyddio'r help.

  Fy sefydlu yw cael y blog yn hamelife.com/wpblog, felly nid oes gennyf ef yn y cyfeirlyfr gwreiddiau. Gallwch weld pa mor ddryslyd mae hyn yn fy nghael i!

  Pwynt # 3 - Diolch am eich awgrym, bydd yn rhaid i mi feddwl mwy amdano. Rwy'n pwyso mwy tuag at ail flog. Rwy'n gwybod ei fod yn golygu cadw dau lawer o gynnwys, ond rwy'n dysgu bod ychydig yn fwy hamddenol am y peth blogio hwn - peidiwch â bod dan gymaint o straen.

  Pwynt # 4 - Rwy'n edrych ar eich erthygl WordPress 404 wrth i ni siarad. Mae'n gyngor rhagorol a byddaf yn ei weithredu cyn gynted â phosibl.

  Diolch eto, Doug. Gwerthfawrogir eich help yn fawr.

  1. Helo Rory,

   Byddwn yn argymell rhoi eich ffeil robots.txt yn eich cyfeirlyfr gwreiddiau. Gallech gael ychydig o ffansi, serch hynny, a rhoi ailgyfeiriad yn ei le yn eich ffeil gwraidd .htaccess.

   Ailgyfeirio robots.txt http://hamelife.com/wpblog/robots.txt

   Byddwn yn dal i roi map safle XML yn ei le yn ogystal â defnyddio'r ategyn a nodais yn 1. Mae map safle XML yn unol â safon y Map Safle. Bydd y map safle hwn yn ailadeiladu gyda phob post ac yn gosod y peiriannau chwilio yn awtomatig hefyd. Mae'n dda iawn.

   Os rhowch y map safle i mewn a'i fod yn y cyfeiriadur wpblog hefyd, gallwch hefyd roi ailgyfeiriad iddo hefyd:

   Ailgyfeirio sitemap.xml http://hamelife.com/wpblog/sitemap.xml

   Defnyddiwch ofal a gwneud copi wrth gefn o'ch ffeil htaccess (efallai y bydd wedi'i chuddio felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ffeiliau cudd gyda'ch meddalwedd FTP) rhag ofn y byddwch chi'n ei phibellu!

   Yna gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu'r llinell map safle at eich ffeil robots.txt. Os oes gennych chi'r llinell ailgyfeirio yn eich ffeil htaccess, fe allech chi ddefnyddio'r naill neu'r llall URI ... mae'n debyg y byddwn i'n ddiofyn i'r llythrennol, er:
   Map o'r wefan: http://hamelife.com/wpblog/sitemap.xml

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol