Tipio Blog: Catalyze, Rhwydwaith Cymdeithasol ar gyfer Datblygu Meddalwedd ac Arbenigwyr Defnyddioldeb

Depositphotos 8149018 s

Mae wedi bod yn gyfnod ers i mi tipio blog a chefais fy atgoffa o hynny ychydig wythnosau yn ôl gan Tom Humbarger o Catalydd. Fe wnaeth contract newid swydd ac ochr fyrhau faint o amser y gallwn ei dreulio ar fy safle bob dydd yn fawr. Diolch byth, mae hynny'n dechrau troi o gwmpas nawr.

Yn gyntaf, Peth Adborth ar Dapio Blog Blaenorol

Cefais air yn ôl gan André yn Lendo.org bod y newidiadau a argymhellais ar gyfer ei wefan arweiniodd at rai cynnydd anhygoel yn nifer yr ymwelwyr a gweld tudalennau. Roedd gan André tua 290 o ymwelwyr unigryw y dydd a thua 700 o dudalennau cyn y newidiadau. Nawr, lendo.org Mae gan 1200 o ymwelwyr unigryw y dydd, a thua 3000 o dudalennau!

Cipio Catalydd

Heddiw, rydw i'n mynd i domen Catalyze - Cymuned ar gyfer Dadansoddwyr Busnes a Gweithwyr Proffesiynol UX - Pobl Greadigol yn Dylunio Meddalwedd Anarferol. Mae Catalyze yn mynd ymhell y tu hwnt i flog, mae'n rhwydwaith cymdeithasol mewn gwirionedd felly bydd hon yn dipyn o her! Pingodd Tom fi ychydig wythnosau yn ôl ac mae wedi bod yn aros yn amyneddgar!

Dyma'ch Awgrymiadau Blog:

 1. Efallai y byddwch chi'n chwerthin am hyn, ond yn onest roedd yn rhaid i mi gloddio o gwmpas i ddarganfod beth oedd ystyr “UX”! Doeddwn i ddim yn sylweddoli ei fod yn dalfyriad ar gyfer Profiad y Defnyddiwr. Nid wyf yn siŵr bod Folks yn chwilio ar “UX” ... efallai yr hoffech chi ysgrifennu “Profiad y Defnyddiwr” mewn teitlau tudalennau, ac ati. O fewn y dudalen, efallai yr hoffech chi ddefnyddio tagiau acronym> UX fel bod y peiriannau chwilio yn cropian y term a'r talfyriad.
 2. Mae'n mynd i fod yn her, ond byddwn i wir yn eich annog i ddarparu dolenni porthiant ar eich tudalen gartref. Pe gallech ddatblygu porthiant cynhwysfawr o'r swyddi diweddaraf, y trafodaethau fforwm diweddaraf, ac efallai'r digwyddiadau diweddaraf - byddai hynny'n rhoi llawer o werth i ddarllenwyr mewn gwirionedd.
 3. Ar yr un nodyn hwnnw, sylwais y gallwn gael porthiant RSS o'ch blog mewn gwirionedd ond nid yw wedi'i fewnosod yn eich pennawd ar gyfer integreiddio â phorwyr. Bydd pob un o'r porwyr diweddaraf yn chwilio am ddynodiad cyswllt RSS ym mhennyn eich tudalennau a byddant yn arddangos botwm tanysgrifio RSS yn awtomatig yn y Bar Cyfeiriadau. Dyma sut olwg sydd ar y cod:

  Dyma sut mae'n edrych pan ewch chi i'm tudalen yn Firefox:

  Bar Cyfeiriadau gyda RSS Link

  Dyma sut olwg sydd ar eich tudalen:

  Bar Cyfeiriadau heb Gyswllt RSS

  Os ydych chi'n ei gwneud hi'n syml i bobl danysgrifio i'ch gwefan, byddwch chi'n ennill mwy o danysgrifwyr. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio teclyn fel FeedPress i fonitro faint o danysgrifwyr sydd gennych.

 4. Pe bawn i'n Google Bot yn crafu'ch tudalen blog, byddwn yn mynegeio'ch tudalen fel “Blog bawd” ... mae'n debyg nad yr allweddeiriau yr oeddech yn eu ceisio. Os gallwch chi newid teitlau eich tudalen i deitl gwirioneddol y dudalen, yn yr achos hwn: Ydych chi'n feddyliwr dylunio? Catalyze Doethineb Cyfredol gan Tom Humbarger
 5. Mae peiriannau chwilio yn talu sylw i sut mae cynnwys yn cael ei adeiladu ar eich tudalennau hefyd. Yn achos eich postiadau blog, dim ond dolen gyda dosbarth = "siblog_PostTitle" yw teitl y swydd. Nid yw hynny'n mynd i ddweud wrth Beiriant Chwilio bod unrhyw beth pwysig am y Teitl hwnnw. Os ydych chi'n gallu mynd i mewn i berfeddion eich cais, byddwn yn sicrhau bod gen i dagiau pennawd, naill ai tagiau> h1> neu> h2> yn amgáu fy nheitl post blog. Byddwn hefyd yn argymell ysgrifennu postiadau gan ddefnyddio tagiau pennawd hefyd.

  Efallai mai'r dudalen gyda'r cyfle mwyaf yw eich tudalen gartref. Yn syml, un dudalen fawr o ddolenni yw hon pan welir hi gan Beiriant Chwilio. Pe bai'n dudalen wedi'i fformatio â phenawdau a dyfyniadau sydd wedi'u tagio yn unol â hynny, byddech chi'n gallu mynegeio'r cynnwys hwnnw'n well.

 6. Ar eich calendr tudalen mae dolen Tanysgrifio .. ond dim byd ar y ddolen i danysgrifio iddo. Byddwn hefyd yn sicrhau eich bod yn dynodi teitlau'r tudalennau wrth imi ysgrifennu am deitlau'r blogiau.
 7. Wrth gloddio i mewn i strwythur eich tudalen, gwelaf ddrysfa gymhleth anhygoel o fyrddau a divs. Nid wyf am dynnu llun at fy nghyd-ddatblygwyr. NET, ond rwy'n gweld hyn mor aml fel ei fod yn brifo. Bydd datblygwr. NET gwych yn cael amser caled yn lleoli elfen, felly mae'n taflu bwrdd o'i gwmpas i'w gwneud hi'n haws.

  Mae'r tablau ar gyfer data, mae divs a thaflenni arddull ar gyfer cynnwys.

  Meddyliwch amdano fel hyn - esgus eich bod chi'n ymlusgwr peiriannau chwilio a'ch bod chi'n ceisio 'gweld' pa gynnwys sydd ar y dudalen sy'n ddefnyddiol i fynegeio arno. Mae crawwyr yn cymryd is-adran o'r dudalen ... nid oes unrhyw un yn gwybod pa ganran mewn gwirionedd, ond nid ydyn nhw'n cymryd y dudalen gyfan. Mae gan eich cais gymaint o god fformatio nes ei bod yn anodd dod o hyd i'r cynnwys mewn gwirionedd! Ac erbyn i chi wneud, mae hanner ffordd i lawr y dudalen. Mae'r arddull hon mor gyffredin yn natblygiad. NET. Mae'n gwneud y cais yn haws ei ysgrifennu, ond yn anodd i ymlusgwyr ei ddarllen. Os oes unrhyw fodd i chi roi adborth i'ch system Rheoli Cynnwys, rhowch wybod iddyn nhw.

 8. Roeddwn i mewn gwirionedd eisiau cymryd uchafbwynt yn y “Powered by iRise” i ddarganfod mwy o wybodaeth ond roedd yn gysylltiedig â thudalen wag.
 9. Mae gennych dagiau Meta deinamig ar gyfer geiriau allweddol a disgrifiadau ar y dudalen. Yn eironig, nid yw'r mwyafrif o beiriannau chwilio yn talu llawer o sylw i'r rhain, ond ni allant brifo. Er hynny, mae angen rhywfaint o waith ar eich meta disgrifiad. Pe bawn i'n gweld eich tudalen galendr yn dod i fyny o ganlyniad, byddai'r disgrifiad yn ymddangos fel “Catalyze | Digwyddiadau ”. Dwi ddim yn siŵr y byddwch chi'n cael llawer o bobl i glicio drwodd ar hynny! Yn lle, byddwn yn defnyddio'ch paragraff cyntaf, “Mae calendr digwyddiadau Catalyze yn ffynhonnell gynhwysfawr ar gyfer yr holl weithgareddau? lleol neu genedlaethol? sydd o ddiddordeb i ddadansoddwyr busnes a gweithwyr proffesiynol profiad defnyddwyr. ”
 10. Nid oes ffeil robots.txt yn eich cyfeirlyfr gwreiddiau. Mae ffeiliau Robots.txt yn gadael i bots Peiriant Chwilio wybod sut rydych chi am i'ch gwefan gael ei chwilio. Gallwch ddod o hyd i dunnell o wybodaeth ar Robots.txt ar hyn Cwestiynau Cyffredin dudalen.
 11. Nid oes ffeil sitemap.xml yn eich cyfeirlyfr gwreiddiau a dim ffeil Robots.txt i dynnu sylw at ble mae. Yr allwedd i wneud eich peiriant chwilio gwefan yn gyfeillgar yw ei gwneud hi'n hawdd i Peiriannau Chwilio fapio'ch gwefan a darganfod ble mae pethau. Mae map safle yn fap rhaglenadwy i'ch gwefan. Fel arall, dim ond trwy ddolen y gall y Peiriannau Chwilio sgwrio'r wefan ... heb wybod beth sy'n bwysig na sut mae'r wefan wedi'i threfnu. Efallai mai hwn yw'r peth pwysicaf y gallwch ei wneud i'ch gwefan! Darllenwch i fyny yn Map y Safle.org
 12. Rwy'n dyfalu ar yr un olaf hwn, ond o ystyried y diffyg offer pen-ôl sy'n cael eu defnyddio ar Catalyze, mae'n debyg nad yw'ch gwefan yn pingio Google Blogsearch a'r Prif Beiriannau Chwilio pan fydd eich gwefan yn newid neu'n postio blogiau. Unwaith eto, nid yw na fydd eich gwefan yn cael ei darganfod, ond ni fydd hysbysu gwasanaethau o amgylch y rhwyd ​​yn rhagweithiol byth yn brifo.

Mae gennych chi un darn o safle, Tom, ond nid oes unrhyw un yn ymwybodol ei fod yn bodoli oherwydd diffyg unrhyw Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Cymerwch gip ar SEODigger ar eich gwefan a dim ond am “Catalyze” y byddwch chi'n dod. Mae'r holl gynnwys hwnnw'n cael ei wastraffu oni bai eich bod chi'n gallu cael y Peiriant Chwilio gwefan yn gyfeillgar. Os ydych chi'n pendroni pam mai "Catalyze" yw eich allweddair, edrychwch ar a chwilio gwrthdroi ar eich gwefan ac fe welwch pam.

Pob lwc! Nid wyf yn siŵr a oes gennych yr adnoddau datblygu i wneud y newidiadau neu a oes rhaid i chi weithio trwy'r cwmni a ddatblygodd y cais, ond mae cryn dipyn o waith i'w wneud.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.