Tipio Blog: Blogosffer Alpesh Nakars

Depositphotos 8149018 s

Mae'r ychydig wythnosau diwethaf wedi bod yn greulon. Rydw i wedi cychwyn prosiect Wiki i gadw i fyny gyda'r prosiectau rydw i'n eu gwneud, rydw i wedi cyflogi datblygwr ifanc i'm cynorthwyo, rydw i wedi ymddiswyddo o'm cyflogwr ac wedi derbyn swydd newydd gyda chychwyn lleol.

Nid wyf am losgi unrhyw bontydd gyda fy nghyflogwr blaenorol (yr oeddwn i wrth fy modd yn gweithio gyda nhw ac ar eu cyfer) felly rwyf wedi cael fy mriwio mewn sgyrsiau gyda gweithwyr, arweinwyr, a chwpl o gleientiaid arbennig i'w sicrhau eu bod mewn dwylo gwych.

Yr hyn a ddioddefodd yn ystod y cyfnod hwnnw, wrth gwrs, yw fy Tipio Blog rhaglen. Rydych chi Folks wedi bod yn aros yn amyneddgar i mi fynd yn ôl ar y trywydd iawn ac rwy'n sicr yn ei werthfawrogi. Blogosffer Alpesh Nakars yw'r nesaf ar y rhestr. Mae Alpesh wedi bod yn gefnogwr hir-amser i'm gwefan felly rwy'n edrych ymlaen at helpu sut bynnag y gallaf. Mae Alpesh hefyd yn Microsoft Sharepoint guru ... felly os oes gennych Sharepoint, gwnewch yn siŵr ei ychwanegu at eich rhestr ddarllen.

Alpesh, dyma'ch awgrymiadau blog:

 1. Rwy'n hoffi sut mae'ch gwefan wedi'i sefydlu mewn is-barth alpesh.nakars.com. Un peth y gwnaethoch ei anghofio, serch hynny, yw sicrhau bod unrhyw draffig sy'n mynd i nakars.com yn cael ei anfon ymlaen. Byddwn yn sefydlu ailgyfeiriad yn eich ffeil .htaccess, rwy'n credu y bydd hyn yn gweithio:
  RewriteEngine Ar RewriteBase / RewriteCond% {HTTP_HOST} ^ nakars.com $ [NC] RewriteRule ^ (. *) $ Http://alpesh.nakars.com/$1 [L, R = 301]
  

  Rwy'n credu y gallwch chi hyd yn oed ei addasu ychydig yn fwy i fynd i'ch is-gyfeiriadur blog, ond dydw i ddim yn arbenigwr .htaccess felly efallai y bydd angen i chi wneud rhywfaint o gloddio!

 2. Gan mai Sharepoint yw eich bara menyn, rwy'n credu y byddwn yn canolbwyntio ar fod yn berchen ar y gofod hwnnw. Yr allweddair cyntaf yn eich tagiau meta yw “Google SharePoint Microsoft Domain WebHosting Free”… yn amheus byddai rhywun yn chwilio am yr ymadrodd hwnnw. Rwy'n credu y byddwn yn onest yn colli'r 'rhad ac am ddim' ac yna'n gwneud fy ymadroddion cyntaf “Microsoft Sharepoint, Sharepoint, Sharepoint Services, Sharepoint help, sesiynau tiwtorial Sharepoint, ymgynghori Sharepoint, blog Sharepoint” ... cewch y pwynt!
 3. Mae eich gwefan hefyd yn colli tag meta disgrifiad. Byddwn yn cymryd yr amser i ysgrifennu disgrifiad gwych, Blog am SharePoint gan weinyddwr Rheolwr Gweithrediadau Microsoft profiadol ac angerddol 2005. Mae Alpesh yn monitro 160 o weinyddion gyda dros 1300 o safleoedd Sharepoint ledled talaith Queensland. Byddwn hefyd yn ychwanegu hwn at y tag> h1> cudd yn eich pennawd. Yr ymadrodd cyfredol, “Mae TG yn ymwneud â thechnoleg!” ddim yn mynd i helpu eich SEO.
 4. Rwy'n chwilfrydig os ydych chi mewn gwirionedd yn gweld unrhyw un yn defnyddio'ch coeden Categori. Wrth adolygu fy hits ar fy nhudalen, ychydig iawn (os o gwbl) sy'n cofrestru o fewn y rhestr o gategorïau sydd gennyf ar fy mlog. Rydych chi'n cymryd lle gwych gyda rhestr categori fawr iawn. Nid wyf yn eich cynghori i gael gwared arno, ond gallai ei symleiddio fod yn gynllun da (oni bai eich bod yn cael llawer o bobl wrth glicio drwyddo wrth gwrs). Gallai ailadrodd Microsoft trwy'r Categorïau i gyd gynorthwyo gyda'ch SEO, hefyd.
 5. Mae Copyblogger Mae'r thema rydych chi'n ei defnyddio yn ffefryn gen i ... mae'r gofod gwyn, yr eglurder a'r cynllun yn wych. Un peth y sylwais arno â'ch un chi, serch hynny, yw nad yw'r geiriau o'r bariau ochr yn cael eu gwahaniaethu gormod o'r testun cynnwys post o ran maint. Byddwn yn argymell ehangu'ch testun yn eich postiadau, efallai rhywbeth fel:
  #cynnwys { 
  arnofio: chwith;
  maint ffont: 110%;
  padin: 0 6em 0 0;
  lled: 40em;
  }

  Nid wyf wedi profi'r newid hwnnw ar bob porwr, ond gallwch roi ergyd iddo.

 6. Mae gennych chi Swyddi Sharepoint Poblogaidd ar y bar ochr chwith ac adnoddau Sharepoint ar y dde ... efallai yr hoffech chi grwpio'ch holl adrannau Sharepoint gyda'i gilydd i'w gwneud hi'n haws i'ch darllenwyr sganio drwodd. Yn gyntaf efallai eich swyddi poblogaidd, yna adnoddau, yna'ch categorïau ar y bar ochr dde. Rhowch gynnig ar y gweddill ar eich chwith. Mae trefnu eich cysylltiadau fel hyn yn welliant mewn llywio a defnyddioldeb.
 7. Mae eich swyddi cysylltiedig ar ôl pob swydd yn cynorthwyo'ch SEO ond mae'n debyg nad ydyn nhw'n helpu i gadw'ch ymwelwyr o gwmpas. Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl mai hysbyseb yn unig ydoedd ac fe wnes i sgimio drosti. Darllenais eich sylw o dan y post a chyfrifais eu bod yn swyddi cysylltiedig. Byddwn yn rhoi gweddnewidiad i'r gyfran hon: Yn gyntaf, collwch y lapio> cryf o amgylch eich sylw - mae'n cymryd i ffwrdd o'r post go iawn. Rhowch gynnig ar ffont ysgafnach llwyd a llai fel nad yw'n trechu'r wybodaeth arall. Rhowch y Darlleniad Cysylltiedig mewn tag> h2> fel ei fod yn sefyll allan mwy. Lapiwch y cynnwys yno mewn div newydd, efallai & div class = "related"> ac yna gosodwch y maint ffont ar gyfer y dolenni hynny sy'n fwy yn y ddalen arddull. Efallai yr hoffech chi golli'r hysbyseb yno hefyd. Mae hynny i fyny i chi, wrth gwrs.

Gobaith sy'n helpu, Alpesh! Blog gwych a llongyfarchiadau ar eich twf! Daliwch ati i ysgrifennu am Sharepoint i barhau i adeiladu eich awdurdod ar y we yn yr ardal honno. Rwyf wedi gweithio gyda Sharepoint yn fy ngwaith a gwn ei fod wir yn cymryd peth talent i ryddhau ei botensial. Allan o'r bocs, rwy'n bersonol yn meddwl ei fod yn drewdod. Mae hefyd yn fy ngwneud yn wallgof na allaf ei ddefnyddio gyda fy Mac oni bai bod gen i IE ac Office yn rhedeg mewn Parallels.

Sut i gael tipio'ch Blog

Os hoffech chi eich Blog Wedi'i dipio, dilynwch y cyfarwyddiadau ar fy Post Tipio Blog.

2 Sylwadau

 1. 1

  Diolch miliwn. Efallai y bydd angen eich cyngor arnaf i wneud y darnau codio. Byddaf yn gwneud y newidiadau y penwythnos hwn ac yn ysgrifennu arnynt yn ddiweddarach yn yr wythnos.

  Diolch unwaith eto!

 2. 2

  Hei Doug,
  Newydd edrych ar y Wici ar gyfer ein prosiect mapio. Yn edrych yn anhygoel. Rwyf wrth fy modd â'r syniad o ddefnyddio Wici i ddogfennu prosiect fel 'na. Efallai y bydd yn rhaid i mi wneud hynny fy hun. Methu aros i weld y mapiau gorffenedig!

  Bo Lowery
  Adar Gwyllt Diderfyn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.