Tipio Blog: Y Blog Marchnata Wyau

Tipio BlogY peth nesaf i wneud dwsin y pobydd yw, yn eironig, Y Blog Marchnata Wyau!

Ynglŷn â Marchnata Wyau: Susan Payton yw Partner Rheoli Marchnata Wyau. Mae ganddi MBA o Brifysgol Central Arkansas, ac mae ganddi raddau BA mewn Saesneg a Ffrangeg. Mae Susan wedi gweithio fel awdur yn y rhinwedd greadigol ers deng mlynedd. Mae hi bellach yn harneisio ei gallu creadigol gyda'i gwybodaeth a'i phrofiad mewn marchnata, cyllid a busnes.

Dyma'ch Awgrymiadau Blog:

 1. Dwi wrth fy modd efo'r naws 'papur newydd' glân i'ch blog! Mae'r cynllun yn anhygoel o lân ac ystafellol - da iawn chi! Rwy'n credu bod cyfle yn eich bar llywio i roi Tanysgrifiad i RSS neu i ddolen E-bost. Efallai chwith-gyfiawnhau eich dolenni Cartref ac Amdano ... ac yna cyfiawnhau ffurflen danysgrifio ac eicon RSS ar y dde. Os nad yw yn y bar nav, nag ar y dde oddi tano ar yr ochr dde.

  Rwy'n argymell yr eicon RSS bwydo ar gyfer y mwyafrif o wefannau sydd ar ochr uchaf ac ochr dde'r dudalen 'uwchben y plyg' ... nid yw hynny'n ofynnol ar gyfer sgrolio. Er bod y mwyafrif o borwyr bellach yn cynnwys galluoedd RSS yn amlwg - mae'r eicon RSS yn alwad gynnil i weithredu i bobl danysgrifio!

 2. Ffontiau serif Sans ddim mor gyfeillgar â ffontiau serif ar gyfer darllen - ond anaml y byddwch chi'n dod o hyd i ffontiau serif yn rheolaidd ar gyfer darllen erthyglau ar y we. Dwi ddim yn siŵr pam ond dwi ddim yn eu defnyddio chwaith. I wneud iawn, serch hynny, rwy'n sicrhau bod maint fy ffont yn ddarllenadwy. Am gyfnod o amser, gwelsom feintiau ffont yn crebachu ar y we wrth i monitorau ddod yn fwy.

  Nawr mae monitorau yn enfawr gyda phenderfyniadau uchel iawn - gan wneud ffontiau yn llai ac yn anoddach i'w darllen! Rydyn ni wedi dod yn gylch llawn. Byddwn yn argymell cynyddu maint ffont eich cynnwys cwpl maint. Gallwch wneud hyn dim ond ar gyfer eich cwarel canolfan trwy ychwanegu maint ffont: 13px i #contentmiddle yn eich taflen arddull.

 3. Wrth i mi wneud yr awgrymiadau hyn, rydw i bob amser yn cael fy hun yn torri fy rheolau fy hun! Fodd bynnag, byddwn yn argymell defnyddio mwy o benawdau (h2 a / neu h3) yn eich cynnwys yn ogystal â rhai rhestrau bwled. Yn onest, nid yw pobl wir yn 'darllen' blogiau a gwefannau gymaint ag y maen nhw'n eu sgimio. Mae'n gofyn ein bod ni darn ein cynnwys. Meddyliwch am bob blog fel sgerbwd. Ychwanegwch bennawd ar gyfer y pen, y corff, y coesau a'r traed. Yna ychwanegwch rai pwyntiau bwled ar gyfer eich asennau. Wrth i chi adolygu'ch gwaith, sicrhewch pan fyddwch chi'n sgimio'r erthygl, gallwch ddeall yr hyn y mae'r swydd gyffredinol yn ceisio'i ddweud heb ddarllen pob gair mewn gwirionedd.
 4. Ynghyd â phenawdau a bwledi - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio delweddau i wahaniaethu'ch pyst. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd eich darllenwyr yn darllen eich postiadau gan ddarllenydd bwyd anifeiliaid lle mae holl estheteg eich blog
  hidlo allan. Mae llun werth mil o ddarllenwyr! Rwy'n addo. Ychydig iawn o'm swyddi heb ddelwedd a sylwais a sylwais ar hwb cyson a chyson mewn clic-drwodd i'm postiadau o'm porthiant.
 5. Ydych chi wedi meddwl am frandio'ch gwefan i'ch blog neu i'r gwrthwyneb? Nid wyf yn credu y byddai'n cymryd llawer i symud eich logo i'ch blog neu hyd yn oed i ddefnyddio'ch blog fel y canolbwynt i'ch gwefan. Y duedd y dyddiau hyn yw uno'r ddau ... mae blogiau'n debyg i wefannau yn fwy ac mae safleoedd yn defnyddio technegau blogio yn fwy. Roedd gen i wefan am gryn amser, o'r enw Coders4Hire. Fe wnes i ddarganfod ar ôl cryn dipyn o swyddi fy mod i'n tyfu fy musnes yn gyflymach gyda fy mlog na gyda fy safle! Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r un peth.
 6. Awgrymiadau entrepreneurAr yr isafswm, gwnewch yn siŵr eich bod yn postio dolen i'ch llyfr yn eich bar ochr! Eich llyfr, 101 Awgrymiadau Entrepreneur, yn dod â llawer o hygrededd i lais eich blog wrth i chi barhau i adeiladu awdurdod! Yn ogystal, bydd yn rhoi hwb i'ch gwerthiant wrth i'ch blog dyfu mewn hygrededd.

  Bydd hefyd yn cymryd peth o'r gofod gwyn yn y golofn honno. Dydw i ddim yn eich pinging arno - dwi'n ffigur mae'n debyg eich bod chi'n dal i weithio ar y thema!

 7. Sylwais ar tagiau meta dyblyg yn eich penawdau - ond mae'r allweddeiriau'n wag. Byddaf yn argymell cwpl o ategion tag meta y gwnes i ysgrifennu amdani ar swydd flaenorol.

Dylai hynny eich cadw'n brysur am ychydig! Gadewch imi wybod sut mae'ch blog yn gwneud ar ôl gweithredu rhai o'r newidiadau hyn. Byddwch yn amyneddgar! Mae llwyddiant blogio yn ymwneud i gyd Cynnwys, Angerdd a Momentwm!. Peidiwch â bod yn ddieithryn chwaith - byddem wrth ein bodd yn clywed yn ôl ar sut mae'n dod yn ei flaen!

Sut i gael tipio'ch Blog

Os hoffech chi eich Blog Wedi'i dipio, dilynwch y cyfarwyddiadau ar fy Post Tipio Blog.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.