Tag Blog: 5 Cyfrinach amdanaf i

douglas karr sq

SecretShel Israel wedi tagio blog arna i. Y gêm yw dweud wrth bum cyfrinach amdanoch chi'ch hun ac yna cysylltu â phum person arall rydych chi'n eu hadnabod ac yna mae'n rhaid iddyn nhw ddweud wrth bum peth nad ydych chi'n gwybod amdanyn nhw fwy na thebyg.

  1. Ophidiophobia: Dyna fi. Methu sefyll nhw! Fe wnes i cellwair pe bawn i'n rhedeg i mewn i neidr, byddwn i'n taflu fy mhlant ati ac yn rhedeg yn sgrechian mewn cae a allai chwalu gwydr.
  2. Ni fydd unrhyw beth yn fy mywyd byth yn cymharu â'r hapusrwydd, y cyflawniad a'r balchder y mae fy mhlant yn fy llenwi â, Billy a Katie. Dim byd. (Fyddwn i ddim wir yn eu taflu at neidr, dwi'n addo).
  3. Roeddwn i'n arfer cyflwyno fy ngwraig gyntaf yn cellwair fel fy ngwraig gyntaf. Doeddwn i ddim yn gwybod y byddai'n dirwyn i ben yn wir.
  4. Mae'n gas gen i arian. Rwy'n casáu arian cymaint fel nad ydw i byth yn cydbwyso fy llyfr (au) siec. Pe bai gen i filiwn o ddoleri, byddai gen i broblemau gwerth miliwn o ddoleri yn unig.
  5. Tra bod gen i gannoedd o ffrindiau, dim ond un ffrind sydd gen i o blentyndod. Mae fy ffrind gorau Mike yn byw yn Vancouver gyda'i wraig anhygoel, Wendy. Mae gan Mike gwmni offer ffitrwydd ac mae Wendy yn gynhyrchydd teledu ac yn actor. Maen nhw'n bobl anhygoel.