Oes, Mae Blogiau Gwych O Hyd I'w Darganfod ... Dyma Sut i Chwilio Am Nhw

Blogio

Blogiau? Ydw i wir yn ysgrifennu am flogio? Wel, ie. Er bod y term ymbarél swyddogol yr ydym bellach yn ei gymhwyso yn y diwydiant marchnata cynnwys, blogio yn parhau i fod y fformat mwyaf cyffredin y mae cwmnïau'n ei ddefnyddio i gyrraedd eu persbectif a'u cleientiaid cyfredol. Wnes i erioed sylweddoli bod y term Blogio byddai'n tyfu i obselecense, ond mae'n cael ei ddefnyddio llawer llai nag erioed. Mewn gwirionedd, rwy'n aml yn cyfeirio at fy ysgrifennu yma fel erthyglau yn hytrach na swyddi blog.

Wrth i mi ddatblygu gwefannau fy nghleientiaid, weithiau nid wyf hyd yn oed yn cynnwys y term blog yn y disgrifiad o'u casgliad o erthyglau. Felly, pryd nad blog yw blog? Dwi ddim yn siŵr ... ond mae'r broses o ysgrifennu cyfres o gynnwys sydd mewn trefn gronolegol ddisgynnol bron ym mhobman rydych chi'n edrych ar-lein. Mae'r llwyfannau y mae busnesau'n eu defnyddio yn dal i fod yn flogiau technegol, ac yn cynnwys porthwyr ar gyfer syndiceiddio. Yn syml, nid yw'r verbiage a'r poblogrwydd sy'n gysylltiedig â blogio yn cael eu defnyddio mwyach.

Mae edrych yn ôl bob amser yn 20/20, ond hoffwn pe bawn wedi gwybod y byddai'r term wedi dyddio mor gyflym pan ysgrifennais Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis. Hyd yn oed wyth mlynedd yn ddiweddarach, mae'r rhan fwyaf o'r strategaethau a'r awgrymiadau a ddefnyddiais yn y llyfr yn dal i fod yn gynhyrchiol y dyddiau hyn. Mae rhai o'r platfformau wedi diflannu ac mae peiriannau chwilio yn llawer mwy soffistigedig, ond does dim amheuaeth bod blogio yn parhau i gynhyrchu canlyniadau gwych i sefydliadau.

Yn hytrach na defnyddio darllenwyr bwyd anifeiliaid, mae pobl yn defnyddio ac yn rhannu erthyglau trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Efallai mai dyna pam Chwiliad Blog Google wedi ymddeol ... ni ellid gwahaniaethu postiadau blog bellach oddi wrth unrhyw gynnwys arall ar-lein.

Google News

Wrth gwrs, mae gan Google nawr Newyddion… Cymhwysiad symudol ac injan y gellir eu defnyddio i ddod o hyd i ffynonellau newyddion, blogiau yw'r rhan fwyaf ohonynt. Os hoffech i'ch blog gael ei ychwanegu, gallwch chi cofrestrwch fel cyhoeddwr ar Google News. Mae gan Google News rai dulliau cwbl unigryw o'i holi. Un ffordd yw chwilio am allbwn RSS mewn gwirionedd. Felly, os gwnewch chwiliad (er enghraifft) ac ychwanegu allbwn = rss, gallwch gael allbynnau o systemau rheoli cynnwys â syndiceiddio.

Dyma Chwiliad RSS gan ddefnyddio Google News:

https://news.google.com/search?for=martech&output=rss

Mae yna dipyn o ffyrdd eraill o ddarganfod blogiau gwych ar-lein o hyd, fel y manylir yn y Canllaw Rhwydweithio Blogger hwn, Darganfyddwch Blogiau Newydd. Maent yn manylu ar nifer o ddulliau, gan gynnwys:

  • Defnyddio Chwilio google ymholiadau i ddod o hyd i restrau wedi'u curadu o flogiau.
  • Darganfod blogiau gan ddefnyddio a Darllenydd Bwyd Anifeiliaid.
  • Wrth gwrs, defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol fel Facebook, Twitter, a hyd yn oed Pinterest.
  • Gan ddefnyddio presennol Chyfeiriaduron ar-lein, gyda llawer ohonynt yn dal i fod yn weithgar ac yn gywir iawn.
  • Dod o hyd i blogrolls ar flogiau sy'n bodoli eisoes. Mae'r rhain yn restrau o flogiau nod tudalen y mae'r blogiwr yn eu hargymell.
  • Chwilio am eich hoff un Awdur, mae ganddyn nhw flogiau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar yr erthygl lawn, mae'n adnodd gwych.