Caewch ac Arbedwch y Swyddi Gwych?!

shhh

Mae hwn yn fwy o gwestiwn i'w drafod yn hytrach na sylw. Fy mhrofiad gyda blogio yw mai cysondeb yw popeth. Os yw'ch darllenwyr yn disgwyl cael cynnwys newydd yn ddyddiol, byddant yn dychwelyd i'ch gwefan yn ddyddiol i gael y cynnwys hwnnw. Cwestiwn da yw:

Sawl gwaith y bydd ymwelydd yn dychwelyd i'ch gwefan i wirio am gynnwys newydd cyn iddynt rhoi'r gorau i dychwelyd?

Rydw i wedi bod yn gwneud rhywfaint o brofi yn ddiweddar. Nid yw'n ddull gwyddonol iawn rydw i wedi'i gymryd, ond pan ysgrifennais a post blog ar Starbucks cafodd hynny lawer o sylw (A), penderfynais wneud hynny gadewch iddo reidio i weld beth fyddai'n digwydd.

Un nodyn diddorol yw bod y swydd yn boblogaidd am oddeutu 72 awr (B) ar ôl iddi gael ei hysgrifennu. Roedd yn ymddangos ei bod yn cymryd diwrnod i bobl dreulio'r cynnwys ac yna diwrnod ychwanegol i ymateb ac ysgrifennu amdano ar eu blogiau. Dychwelodd hyn, yn ei dro, draffig i'm safle am ail ddiwrnod. Erbyn y trydydd diwrnod (C), serch hynny, roedd y sylw wedi diflannu a dychwelodd y blog i'w lefelau arferol o ymwelwyr dyddiol (heb gynnwys y 2,000 o Danysgrifwyr RSS).

dadansoddeg cliciog

Y ffaith i'r blog ddychwelyd i lefelau arferol (tan y Cyfrifiannell Tiwnio debut) yn dynodi i mi fod y Digg or Wedi baglu nid yw traffig, er mor galonogol, o reidrwydd y traffig yr wyf ar ei ôl. Dyma'r gwir syrffwyr - dod o hyd i gynnwys diddorol allan yna ond heb ddychwelyd am fwy. Rydw i ar ôl y bobl sy'n dychwelyd - y bobl sy'n tanysgrifio i'm porthiant, yn ymweld yn rheolaidd, ac yn cymryd rhan yn y trafodaethau rydw i wedi'u rhoi yma.

Mewn sefyllfa nodweddiadol yn y cyfryngau, byddwn wedi gadael i'r wefr barhau cyn tarfu arno gyda swydd newydd a phwnc newydd. Byddwn wedi parhau i geisio 'reidio'r don', efallai hyd yn oed barhau â'r sgwrs i mewn i 2 neu 3 postyn ychwanegol. Er y gallai hynny fod wedi helpu i gynnal nifer (B) dros dro ymwelwyr a ddaeth o hyd i mi 48 i 72 awr ar ôl y swydd, penderfynais y dylwn barhau i bostio bob dydd - ar gyfer fy craidd darllenwyr (C) sy'n parhau i ddychwelyd i'm blog.

Mae'n haws cadw darllenwyr nag ydyw i gaffael rhai newydd. Mae neidio ar y diggwagon hwnnw fel symud o farathon i sbrint. Mae'r marathon yn adeiladu darllenwyr craidd, symud yn gyson ac yn fwriadol, cwrdd â disgwyliadau eich tanysgrifwyr craidd. Mae'r sbrint yn fandaleiddio blinedig i gael eraill i bleidleisio drosoch chi, ysgrifennu cynnwys abwyd wedi'i gysylltu, a cheisio pentyrru ar dwmpath newydd o ddarllenwyr dros dro yn ddyddiol. Gallwch chi ei wneud, ond dwi ddim yn siŵr a fyddwch chi'n gallu gorffen y ras ai peidio.

3 Sylwadau

 1. 1

  Helo Douglas,

  Rwy'n credu eich bod wedi taro'r hoelen ar ei phen gyda hyn. Efallai y bydd yn addas i gyfryngau neu sefydliadau mawr eistedd ar lwyddiant cyn symud ymlaen i'w cam nesaf, ond ar gyfer blogiau unigol, mae'n gwneud llawer mwy o synnwyr cadw at gorddi swyddi aml ac ystyrlon i annerch y gynulleidfa reolaidd. Wrth gwrs mae'r fflach achlysurol yn y cloddwyr padell neu'r baglau yn ffordd dda o'u trosi'n rheolaidd.

  Rwyf wedi cael ychydig o bostiadau poblogaidd iawn ar fy mlog, ond byddai'r sylw bob amser yn gostwng i lefel reolaidd ar ôl wythnos fwy neu lai i'r lefel ymweliadau rheolaidd + trosi.

  Rwy'n dyfalu bod ysgrifennu cynnwys sydd wedi'i anelu at digg / blasus / baglu bob ychydig wythnosau yn hanfodol er mwyn cael pobl newydd i ddarganfod eich gwefan. Felly, mae'n farathon bob dydd, ond gwibio ar benwythnosau 🙂

 2. 2

  Helo Doug,
  Mewnblannu rhyfeddol ar faterion sy'n cadw blog / gwefan i fynd ymlaen ac ymlaen. Gobeithio eich gweld chi o gwmpas yn The Bean.
  Sachin

 3. 3

  Rwyf wedi sylwi ar yr un patter union hwn o gylch 48 i 72 awr ac wedi ceisio ei gynyddu i'r eithaf gyda thechneg hybrid o ddychwelyd i'r post poblogaidd ond yn dal i fwydo pyst ystyrlon i'r ciw ar gyfer y rheolyddion. Y gobaith yw y bydd ailadrodd yr atyniad newydd yn cadw'r newbies o gwmpas yn ddigon hir i gydnabod ansawdd y pris rheolaidd. Mae fy narllenydd yn fach ond ers mabwysiadu'r dechneg hon rydw i wedi tyfu fy narlleniad cyfartalog (cyfartaledd treigl deg diwrnod) tua 25% dros y pedwar mis diwethaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.