Beth yw Permalink? Olrhain yn ôl? Post gwlithod? Ping?

blogio gwadd

Roeddwn i mewn cinio gwych heddiw gyda rhai marchnatwyr deallus iawn o bob rhan o Indianapolis. Bob 4 i 6 wythnos rydyn ni'n cwrdd i drafod busnes neu lyfr marchnata newydd (neu boblogaidd). Mae'n gyfle gwych i fynd allan o'r swyddfa ac allan o'r manylion a mynd yn ôl at rywfaint o feddwl 'llun mawr'. Mae rhai o'r bobl yn rhai print a chyfryngau, ac eraill yn frwd ar y Rhyngrwyd. Roedd un sylw a glywais heddiw yn drysu rhai o'r blogio jargon. Efallai y byddaf yn ymgorffori rhywfaint o hyn yn y canllaw E-fetrig rwy'n ei ysgrifennu, ond mae'n werth y cofnod blog, beth bynnag:

Beth yw Permalink?

Mae permalink yn 'gyswllt parhaol' â'ch swydd. Mae hon yn nodwedd y gallai fod angen ei galluogi ar eich blog, mae'n caniatáu i ddefnyddiwr bwyntio'n benodol at un cyfeiriad gwe, testunol ar gyfer pob cofnod o gynnwys. Er enghraifft, mae gan yr erthygl E-fetrig y soniais amdani uchod bermalink o:

https://martech.zone/blog-jargon/

Beth yw 'Trackback'?

Olrhain yn ôl

Mae ôl-draciau'n bwerus ond yn cael eu cam-drin fwyfwy gan sbamwyr y dyddiau hyn. Dyma sut maen nhw'n gweithio ... Mae blogiwr yn darllen eich post ac yn ysgrifennu amdanoch chi. Pan fyddant yn cyhoeddi, eu blog hysbyswyd eich blog trwy gyflwyno'r wybodaeth i gyfeiriad olrhain (wedi'i guddio yng nghod y dudalen).

Mae hynny'n caniatáu ichi weld bod rhywun wedi bod yn ysgrifennu am eich post ar-lein. Mae'n offeryn anhygoel oherwydd nid yw'n ymwthiol ac mae'n fodd i hysbysu rhywun eich bod wedi ysgrifennu amdano neu eich bod yn trosglwyddo'ch gwybodaeth trwy eu blog. Defnyddiwch Trackbacks bob amser pan fyddwch chi'n trafod post neu flog rhywun. Mae'n gwrtais. Os ydych chi'n mynd i ysgrifennu amdanynt, dylech o leiaf roi cyfle iddyn nhw ymateb.

Wrth gwrs, mwynglawdd aur yw hwn ar gyfer sbamwyr. Maen nhw'n defnyddio meddalwedd sydd mewn gwirionedd yn gosod eich URL gyda'r URL maen nhw am i chi ymweld ag ef ac ni wnaethant ysgrifennu amdanoch chi o gwbl. Am y rheswm hwn, rydym wedi bwrw ymlaen a'u hanalluogi yn ein gosodiadau WordPress.

Beth yw gwlithod Post?

Mae gwlithen bost yn gyfeiriad testunol at bost. Gan ddefnyddio'r enghraifft uchod, mae'r gwlithen bost yn blogio-e-metrigau. Gwlithod post y swydd hon yw 'blog-jargon'. Os oes gennych rifau ar ddiwedd eich post, mae angen i chi alluogi Permalinks ar eich blog. Mae hynny'n caniatáu adeiladu URLau testunol, hierarchaidd ar gyfer pob post a thudalen yn eich gwefan. Gall hyn fod yn fanteisiol i beiriannau chwilio ... gall defnyddio geiriau allweddol yn eich gwlithod post helpu! Nid oes angen i chi boeni am ysgrifennu'r rhain eich hun bob tro, er ... dylai eich meddalwedd blogio wneud hynny ar eich rhan. Weithiau, rydw i'n hoffi eu byrhau ychydig gyda theitl hir fel y post heno!

Beth yw Ping?

(Byr ar gyfer Pingback) Ar ôl ei ddefnyddio i brofi cyfathrebiadau rhwng dau gyfrifiadur ar rwydwaith, erbyn hyn mae 'pings' wedi esblygu ar gyfer blogio. Os oes gennych chi bings wedi'u galluogi yn eich blog, bydd eich blog yn gosod y gwasanaeth derbynnydd yn awtomatig i roi gwybod iddyn nhw pan fyddwch chi wedi cyhoeddi i'ch blog. Mae hynny'n caniatáu i'r peiriant chwilio 'gropian' eich gwefan am gynnwys a'ch gosod yn unol â hynny. Rwy'n gosod 5 gwasanaeth allan yna ... efallai eu bod yn ailadroddus ond rwy'n iawn gyda hynny:

 • http://rpc.technorati.com/rpc/ping
 • http://rpc.pingomatic.com/
 • http://api.feedster.com/ping
 • http://rpc.newsgator.com/
 • http://xping.pubsub.com/ping

Mae'r gwasanaethau hyn, yn eu tro, yna'n olrhain ac yn gosod fy nghynnwys yn eu peiriannau chwilio yn ogystal â'u cyflwyno i eraill. Sicrhewch fod gennych pings wedi'u galluogi yn eich gwefan!

Am fwy o wybodaeth, Wikipedia: Olrhain yn ôl, permalink, Ping

12 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Yvonne: A oes gan PingGoat gyfeiriad ping awtomataidd y gallaf ei roi yn WordPress?

  SeanRox: Diolch! Ydym, dylem barhau i ysgrifennu'r awgrymiadau a'r triciau hyn. Mae angen i Folks wybod!

  TechZ: Pingomatic yw un o'r cyfeiriadau ping a grybwyllir yn y post ... ydych chi'n ei ddefnyddio â llaw hefyd?

 3. 3

  Yvonne: A oes gan PingGoat gyfeiriad ping awtomataidd y gallaf ei roi yn WordPress?

  Na, ond gallwch chi gadw cyfeiriad penodol fel nod tudalen, ac yna mynd iddo pryd bynnag rydych chi wedi'i bostio. Mae'n cymryd eiliad ychwanegol i ymweld â hi â llaw. 🙂

 4. 4
 5. 5

  a yw'n bosibl defnyddio ôl-draciau am resymau eraill? Rwyf wedi bod yn cael llwyth o draciau i'r un blog gydag allweddeiriau rhyfedd yn cyfeirio at feddyginiaethau, felly mae'n edrych yn amheus iawn i mi. Rydw i wedi bod yn eu dileu. Cyrhaeddodd y pwynt lle roedd mor annifyr, ac yn digwydd mor aml, nes i mi orfod dileu fy opsiwn olrhain yn ôl. Felly er eich bod chi'n siarad amdano fel “cwrteisi,” rwy'n meddwl tybed sut y byddai'n gamdriniaeth, oherwydd dyna fel petai ar gyfer safle fy mlog (sy'n safle astudiaethau diwylliannol i'm myfyrwyr).

 6. 6
 7. 7

  Mae fy ôl-draciau sy'n mynd allan wedi cael eu torri ar fy mlog wordpress.com am byth.

  A oes unrhyw un yn gwybod am offeryn trydydd parti y gallwn ei redeg ar y blog i gynhyrchu ôl-draciau yn awtomatig?

  • 8

   Mae hynny'n ddiddorol - nid wyf wedi clywed am hynny yn digwydd o'r blaen. A oes gennych eich xmlrpc.php yn ei le? Ydych chi'n cael pings allan? (Mae'n defnyddio'r un ffeil). Gallwch hyd yn oed eu profi os hoffech chi ... Rwy'n credu eich bod chi'n postio data i'ch tudalen trwy ffurflen i weld a yw'n gweithio.

 8. 9

  Mae'n rhywbeth sydd wedi'i brocio ar gyfer defnyddwyr penodol WP.com.

  Rydw i wedi gwneud profion ac mae'n edrych fel bod fy ôl-draciau YN gweithio os ydw i'n eu hanfon â llaw, y pingbacks awtomatig sy'n cael eu torri i mi.

 9. 10
 10. 11
 11. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.