Delio â Thynwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Jason Falls o Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol yn foi gwych ac yn un o'r bobl hynny nad ydw i bob amser yn cytuno â nhw ond rydw i bob amser yn eu parchu. Mae Jason bob amser wedi bod yn y twyll - yn gweithio gyda chleientiaid i ddatblygu eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol.

Un darn o gyngor yr wyf yn ei rannu â phawb yw methodoleg Jason ar gyfer delio â thynwyr ar-lein - clywais ef gyntaf yn siarad amdano yn Blog Indiana yn 2010.

 • Cydnabod eu hawl i gwyno.
 • Ymddiheurwch, os oes cyfiawnhad dros hynny.
 • Cadarnhau, os oes cyfiawnhad dros hynny.
 • Asesu beth fydd yn eu helpu i deimlo'n well.
 • Gweithredu yn unol â hynny, os yn bosibl.
 • Ymwrthod - weithiau mae jerk yn grinc.

Erbyn i chi benderfynu mai ymwrthod yw'r llwybr gorau posibl, bydd y gymuned ar-lein wedi pennu'r un peth ag sydd gennych chi. Yn aml, bydd eich dilynwyr yn dod i'ch amddiffynfa pan fydd hyn yn digwydd.

Mae'r ymateb i sefyllfa negyddol ar-lein yn aml yn diffinio cwmni a sut brofiad yw gweithio gyda nhw. Marchnata Mae gan Bererin enghraifft wych o sut NID i ymateb i feirniadaeth negyddol ar-lein. Yr enghraifft yw perchennog siop Pizza a gafodd adolygiad negyddol o Yelp…. mae'n werth ei ddarllen!

3 Sylwadau

 1. 1

  Ail-adrodd gwych panel dydd Gwener, Doug.

  Roeddwn yn ffodus i eistedd i mewn ar gyflwyniad Duncan Alney ddydd Sadwrn o'r enw: Rheoli Enw Da Ar-lein. Er bod y wybodaeth a roddwyd gan Jason yn addysgiadol iawn, roeddwn i'n teimlo bod y pwyntiau'n cael eu “gyrru adref” i mi gan Duncan. Hyd yn oed yn fwy gwerthfawr oedd y gwahaniaeth a yw ymateb yn haeddiannol i'r achwynydd ai peidio yn y lle cyntaf, fel y dywedwyd, 'mae rhai pobl yn achwynwyr cronig'. Y gamp yw pryd i wybod * a oes angen ymateb * cymaint ag y mae * sut * i'w ymadrodd.

  Mae hyn i gyd yn mynd yn ôl i dryloywder. Wrth i'r cyfryngau cymdeithasol dyfu'n gyflymach ac yn gyflymach, bydd cwmnïau nad ydyn nhw'n ei gael yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Y rhai sy'n addasu fydd y rhai i oroesi. Gallant feddwl amdano fel hyn: ni fyddech yn gadael i'ch gweithiwr yrru'n ddi-hid y tu ôl i olwyn cerbyd cwmni ar stryd brysur, felly pam y byddent yn gadael i bobl â gofal am eu hymdrechion cyfryngau cymdeithasol sy'n gwneud yr un peth yn y bôn? Yn amlach na pheidio, mae'r ddwy ffordd rydych chi'n dirwyn i ben gyda chanlyniadau trychinebus ac enw da yn dioddef.

 2. 2

  Fe wnes i deipio rhai o'r geiriau o'r post mewn dyfyniadau ar google a dod o hyd i'r post gwreiddiol ac mae'r ddadl yn dal i gynddeiriog. Mae yna rai sy'n caru'r lle a'r rhai sy'n ei gasáu. Caeodd y bwyty hyd yn oed am flwyddyn oherwydd materion iechyd ac ailagor, ond mae'r ddadl yn dal i gynddeiriog. Yn achos bwyty mae adolygiad gwael yn brifo mwy nag adolygiad da oherwydd nad oes unrhyw un eisiau gwastraffu arian ac mae cymaint o opsiynau. Un llinyn cyffredin yn yr holl adolygiadau gwael yw bod un o weithwyr y bwyty, y perchennog ei hun, staff, pwy bynnag a wnaeth rywbeth anghwrtais. Mae hynny'n gwneud i mi gredu bod problem diwylliant.

  Dyma'r edau ar Yelp: http://www.yelp.com/biz/amys-baking-company-scottsdale#hrid:c6GfpA9j5HAVJIbK6D50Vw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.