UserVoice: Adborth, Cais am Nodwedd a Olrhain Bygiau wedi'u Gwneud yn Syml!

uservoice1

Mae'r bobl yn UserVoice wedi bod yn brysur yn adeiladu a phrofi offer newydd i'ch helpu chi i ymgysylltu â'ch defnyddwyr, cael adborth gwell sy'n cael ei yrru gan ddata, a darparu gwell cefnogaeth nag erioed. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf maent wedi bod yn profi rhai o'r offer hyn y tu mewn i gonsolau gweinyddol UserVoice eu cwsmeriaid, gan gynnwys eu teclynnau Boddhad a SmartVote newydd, yn ogystal â ffurflen gyswllt symlach newydd. Heddiw, maen nhw'n sicrhau bod yr offer newydd hyn ar gael i bawb!

Cyfarfod â'r teclyn modern, newydd

Mae'r teclyn wedi'i ail-lunio'n llwyr yn darparu profiad cynhwysfawr, mewn-app i'ch cwsmeriaid gael yr help sydd ei angen arnynt ac i chi (yn rhagweithiol) geisio'r adborth sydd ei angen arnoch. Mae'n cynnwys SmartVote ™, Sgoriau Boddhad, a llif Atebion Gwib ar gyfer y ffurflen gyswllt.

Widget UserVoice

Ymgysylltwch â defnyddwyr yn rhagweithiol yn eich ap neu'ch gwefan yn awtomatig. Gall defnyddwyr gynnwys llun o'r dudalen maen nhw arni yn awtomatig wrth anfon neges. Adnabod defnyddwyr, olrhain gweithgaredd, a phasio nodweddion cyfrif gyda'u Javascript SDK newydd.

Mewnwelediadau Defnyddiwr

Ewch y tu hwnt i wrando. O dan eu teclynnau newydd mae SDK JavaScript syml ond pwerus ar gyfer pasio gwybodaeth i ddefnyddwyr sy'n eich helpu i gyrraedd mewnwelediad gweithredadwy.

Mewnwelediadau Defnyddiwr UserVoice

Mae Mewnwelediadau Defnyddwyr yn caniatáu ichi gael mwy o fewnwelediad i'ch holl ddefnyddwyr - nid dim ond y rhai sy'n rhoi adborth penodol i chi neu'n cyflwyno tocynnau. Segmentu a drilio i lawr ar nodweddion defnyddwyr penodol, gan gynnwys mathau o ddefnyddwyr, cynllun, lefel gweithgaredd, lefel boddhad, refeniw cylchol misol, gwerth oes, a mwy.

Boddhad Defnyddiwr

Mae Sgoriau Boddhad yn caniatáu ichi olrhain tueddiadau yn hawdd a chydberthyn ymatebion cadarnhaol neu negyddol â meysydd penodol o wella cynnyrch. Mae ysgogiadau mewn-app yn darparu cyfradd ymateb uwch nag arolygon e-bost traddodiadol ac yn caniatáu ichi feintioli'r ROI o gefnogaeth wych.

Boddhad Defnyddiwr UserVoice

Drilio i segmentau defnyddwyr penodol i weld sut mae boddhad yn newid yn ôl demograffig. Adnabod eich hyrwyddwyr ac atal corddi cyn iddo ddigwydd. Annog hyrwyddwyr i ledaenu'r gair gyda thrydariadau.

Adborth Defnyddiwr w / SmartVote ™

Mae'r adroddiad beta Adborth Defnyddwyr yn ffordd newydd, wedi'i yrru gan ddata, i ddidoli, hidlo a chyfrifo stats ar yr adborth a bostiwyd i'ch cyfrif. Mae'n cyfuno data o'r teclyn SmartVote ™ newydd â data Mewnwelediadau Defnyddwyr i'ch helpu chi i ddarganfod pa syniadau sydd bwysicaf i wahanol setiau o ddefnyddwyr.

Mae hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i'w system bleidleisio etifeddol i roi'r data sydd ei angen arnoch i wneud penderfyniadau craff a fydd yn mynd â'ch cynnyrch (a'ch rhifau cadw) i'r lefel nesaf.

Adborth Defnyddiwr UserVoice

Mae'r teclyn SmartVote newydd yn caniatáu i ddefnyddwyr flaenoriaethu pa syniadau sy'n boeth a pha syniadau sydd ddim ac yn gadael i chi gyrraedd canlyniadau ystadegol arwyddocaol. Hidlo a didoli syniadau ar draws eich cyfrif cyfan - nid dim ond o fewn fforwm penodol. Blaenoriaethu adborth gyda nodweddion defnyddwyr a chyfrifon.

Ffurflen gyswllt newydd ar gyfer eich porth gwe

Er bod ymgorffori'r teclyn newydd ar eich gwefan eich hun yn gwbl ddewisol, yr wythnos nesaf UserVoice yn disodli'r ffurflen glasurol “Cymorth cyswllt” ar eich porth gwe UserVoice (subdomain.uservoice.com) gyda'r Widget Cyswllt newydd:

Ffurflen Gyswllt UserVoice

Mae'r nodweddion newydd hyn bellach ar gael i bawb UserVoice cyfrifon. Os ydych chi ar gynllun adborth-yn-unig hŷn neu ddesg gymorth yn unig, gall UserVoice eich helpu i fudo'ch cyfrif i un o'u cynlluniau mwy newydd i ddechrau mwynhau UserVoice i gyd. I osod y teclyn newydd, ymwelwch â gosodiadau eich cyfrif neu darllenwch fwy am sefydlu'r teclyn newydd.

5 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n hoffi'ch syniad o ddefnyddio system olrhain namau i gadw mewn cysylltiad â'r bobl sy'n defnyddio'ch cod ond nid y gwasanaeth llais defnyddiwr yw'r opsiwn gorau mewn gwirionedd. Byddwn wrth fy modd yn gweld ategyn WordPress ar gyfer olrhain namau ond nid wyf wedi dod o hyd i un. Edrychais ar bugzilla gan y dynion yn mozilla ac rwyf wrth fy modd, ond ni allaf ei osod gan nad oes gennyf fynediad cregyn ar fy nghyfrif cynnal. Am y tro, rwy'n profi Mantis argaeledd yn mantisbt.org, ond nid wyf yn siŵr amdano gan fod ei god yn anodd i mi ei ddeall ac felly'n anodd ei addasu a chymhwyso themâu ac ati. Mae'n ddrwg gennyf am fy sylw hir, post gwych . Luis

 2. 2

  A oes gosodiad fel bod yr adran 'nam' ar waelod y ffenestr adborth yn dangos? Nid yw'n dangos ar fy un i, ac rwy'n teimlo fy mod yn colli rhywbeth amlwg yn y weinyddiaeth ...

  • 3

   Nevermind ... cefais ef. Rwy'n dal i fethu â chyfrif i maes - pan fyddaf yn ychwanegu syniadau pwnc newydd, pam nad ydyn nhw'n ymddangos yn fy sgrin gychwynnol, ar ôl dileu'r pynciau diofyn…

 3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.