Blogiau a Blodau: Hadau, Chwyn, Peillio a Thyfu

HadauGolygwyd: 9/1/2006
Siaradodd un o'r arweinwyr tîm yn y gwaith â mi am lyfr a ddarllenodd a oedd yn y bôn yn darparu prawf mai ychydig iawn o syniadau sydd mewn gwirionedd. Neithiwr ysgrifennais gofnod yn Rwy'n Dewis Indy! rhoi gwybod i bobl beth oedd fy nghynlluniau ar gyfer y wefan. Gan fod y gynulleidfa yn annhechnegol, roeddwn i eisiau rhoi'r neges mewn trosiad a fyddai'n rhoi darlun clir. Gan fod Indiana yn adnabyddus am ei amaethyddiaeth, dewisais Hadau, Chwyn, Peillio a Thyfu.

Daeth y syniad ataf gan fy mod yn gwylio man Web 2.0 ar safle arall. Ymddiheuraf am beidio â chofio pa weithrediaeth a ddywedodd hynny, ond soniodd am 'had & chwyn' am adeiladu busnesau newydd ar y we. Es â hi gam ymhellach wrth siarad am sut roeddwn i'n mynd i dyfu Rwy'n Dewis Indy!

Blogiau a Blodau: Mae garddwyr wedi bod yn defnyddio'r technegau hyn ers cannoedd o flynyddoedd. Yn syml, ni yw'r brîd newydd.

Gallwch chi ddarllen fy mynediad drosodd ar y wefan honno, ond mae'n berthnasol i unrhyw flog mewn gwirionedd:

  • Hedyn: Rhaid i chi ddarparu cynnwys defnyddiol i'ch darllenwyr. Mae hyn yn plannu'r hadau iddyn nhw sy'n dychwelyd, yn ogystal â darllenwyr newydd yn dod o hyd i chi.
  • Chwyn: Rhaid i chi fireinio'ch llais a'ch dyluniad. Y tu allan i'r swyddi unwaith ac am byth ar hiwmor, fideo Colbert, neu wyliau'ch teulu ... mae angen i chi ddarparu gwybodaeth i'ch darllenwyr y maen nhw wedi dod i'w disgwyl gennych chi.
  • Peillio: Rhaid i'ch llais gario y tu hwnt i'ch blog. Mae blogwyr yn cadw eu llygad ar eu diwydiant, ar flogiau eraill, ar newyddion ... ac maen nhw'n gweithredu arno. Mae ychwanegu sylwadau a lleisio'ch barn am byst eraill gan ddefnyddio ôl-draciau yn peillio'r we â'ch had. Yn ogystal, byddwch yn sylwgar i'r rhai sy'n taflu hadau'ch ffordd ... mae'n bwysig eich bod chi'n eu cydnabod. Blogio yw cyfathrebu = dwy ffordd.
  • Tyfu: Bydd eich cnwd (darllenydd) yn tyfu wrth i chi barhau i hadu, chwynnu a pheillio. Mae twf yn rhan o'ch cyfrifoldeb hefyd. Tyfwch eich arbenigedd a thyfu eich rhwydwaith. Cadwch lygad ar dwf eich blogiau gan ddefnyddio offer dadansoddol da fel eich bod yn sicrhau eich bod yn mynd i'r cyfeiriad cywir.

Mae gennych chi! Blogiau a Blodau. Nid yw'r dulliau a ddefnyddir gan arddwyr am gannoedd o flynyddoedd yn ddim gwahanol na'r dulliau sydd eu hangen arnoch i adeiladu blog llwyddiannus. Yn syml, ni yw'r brîd newydd o arddwyr. Ein cnwd yw darllenwyr, ein gwrtaith yw gwybodaeth, mae ein hadau yn byst, ein fferm yw ein blog, ein chwyn yw cystadleuaeth, ffocws gwael a dyluniad gwael, a'n technegau peillio yw sylwadau, ôl-draciau, optimeiddio peiriannau chwilio ac optimeiddio rhwydweithio cymdeithasol.

Dilynwch reolau syml ffermio a bydd eich blog yn blodeuo!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.