A ddylai Blogwyr Gywiro eu Camgymeriadau?

Depositphotos 13825258 s

Mae trafodaeth wych ar Geeks Cranky treiglodd hynny i TWIT yr wythnos hon sy'n agos ac yn annwyl i mi gyda'm parch at newyddiadurwyr. Nid newyddiadurwyr yn ystyr traddodiadol y gair yw blogwyr ond ni yn newyddiadurwyr wrth edrych arnynt o safbwynt y defnyddiwr.

Mae cywiriadau yn bwysig a dylid delio â nhw, ond mae'n dibynnu ar y camgymeriad a wnaed.

Mae hen byst yn dal i fod yn 'fyw' yng nghanlyniadau peiriannau chwilio ac mae sylwadau'n gysylltiedig (yn aml) â'r wybodaeth a drafodir. Mae Dvorak o'r farn ei bod yn wallgof mynd yn ôl a gwneud golygiadau i hen byst ... mae'n credu ei fod yn gollwng llaeth ac oherwydd nad oes unrhyw un fel arfer yn ei ddarllen, mae drosodd ac wedi gwneud a dylai'r defnyddiwr symud ymlaen. Mae Leo yn trafod ei fod wedi ei orfodi i gywiro'r post, yn enwedig os yw'n ymddangos bod unrhyw sylwadau wedi'u datgysylltu â'r golygiad ar ôl iddo gael ei wneud. Rwy'n cytuno â Leo!

 • Priodoli - os byddaf yn colli priodoli delwedd, dyfynbris, erthygl, ac ati, byddaf yn gwneud y golygiadau angenrheidiol ar unwaith waeth beth yw oedran y swydd. Mae'n hanfodol (os nad yn gyfreithiol gymhellol) ein bod yn sicrhau ein bod yn darparu credyd lle mae credyd yn ddyledus.
 • Gwallau a nodwyd gan Sylwadau - pan fydd darllenydd fy mlog yn canfod gwall yn y post, byddaf fel arfer yn cywiro'r gwall ac yn ymateb trwy sylwadau ei fod wedi'i gywiro a faint rwy'n gwerthfawrogi'r wybodaeth y maent wedi'i darparu. Mae hyn yn darparu cofnod ysgrifenedig o'r newid yn ogystal â dangos i ddarllenwyr fy mod nid yn unig yn ddynol, ond rwy'n poeni pa mor gywir yw fy ngwybodaeth.
 • Gwallau dwi'n eu darganfod - Byddaf yn defnyddio'r tag streic yn HTML i nodi'r gwall a'r cywiriad. Mae'r tag streic yn syml i'w ddefnyddio.
  Y geiriau i streicio

  Unwaith eto, mae hyn waeth beth yw oedran y swydd. Rwyf am i'm swyddi fod yn gywir, ac rwyf am i ddarllenwyr weld pan fyddaf wedi gwneud gwall a'i gywiro. Mae'n ymwneud â hygrededd - ac mae gan gyfaddef eich camgymeriadau werth.

 • Gramadeg a Sillafu - Pan fyddaf yn cyfrif fy mod wedi gwneud gwall gramadegol (fel arfer mae'n rhaid i rywun arall ddweud wrthyf), byddaf yn gwneud y golygu ac nid wyf yn ei ddatgelu. Gan nad yw hyn yn newid cywirdeb post blog, nid wyf yn teimlo bod angen datgelu pa mor ofnadwy ydw i mewn gramadeg a sillafu. Wedi'r cyfan, mae fy narllenwyr rheolaidd eisoes yn sylweddoli hyn!

Rwy'n cywiro pob camgymeriad a ddarganfyddaf neu y mae fy darllenwyr yn tynnu sylw ataf. Fe ddylech chi, hefyd! Yn wahanol i newyddiadurwr print, mae gennym alluoedd datblygedig mewn golygu ar-lein nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i ni 'ailgyhoeddi' swydd.

Dwi byth yn credu ei bod yn angenrheidiol gwthio nodyn mewn post blog diweddarach yn disgrifio'r golygu i bost blaenorol (fel John Markoff a awgrymir yn y sioe Cranky Geeks!), mae blogio yn fwy o arddull sgwrsio a ffrydio cyfathrebu. Bydd darllenwyr yn derbyn camgymeriadau ... oni bai eu bod yn mynd heb eu cywiro yn gyfan gwbl.

Mae'n ymwneud â hygrededd, awdurdod a chywirdeb fy mod yn ei gwneud hi'n arferiad i gywiro gwallau fy mlog. Nid oes gan flog unrhyw bwer oni bai bod y darllenwyr yn credu'r wybodaeth sydd yno ac yn cyfeirio ati. Credaf, os anwybyddwch gywiro'ch camgymeriadau, y bydd eich hygrededd yn methu - felly hefyd nifer y darllenwyr sydd gennych a nifer y gwefannau sy'n cyfeirio at eich un chi.

11 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Rwy'n cytuno felly y dylid cywiro camgymeriadau cyn gynted â phosib ... ai oherwydd bod fy athro Saesneg ysgol uwchradd wedi drymio hynny i'n pennau? Ydy, ond mae hefyd oherwydd mai dyna'r peth iawn i'w wneud, imho.

  Mae eich postiadau blog o ddiddordeb i mi ... Rwy'n hoffi eu bod yn fyr, yn gryno ac yn ddefnyddiol. Diolch am eich cyfraniadau A diolch am ddod â swyddi newydd i'n sylw trwy Twitter!

  http://www.motherconnie.com
  http://motherconniesez.blogspot.com

 3. 3

  Rwy'n cytuno y dylech chi gywiro'ch camgymeriadau. Diolch am dynnu sylw at y streic HTML. Beth yw'r cod i dynnu hynny i fyny?

 4. 6

  Douglas: Cytunaf am wallau ffeithiol. Os byddwch chi'n eu gadael, mae'n bosib y byddwch chi'n gwneud anghymwynas ddifrifol â darllenwyr y dyfodol. OTOH, os cymerwch safle blwch sebon a chael eich galw i'r carped arno, credaf ei bod yn annidwyll ailysgrifennu hanes. JMTCW beth bynnag.

 5. 7

  Mae fy mhrif anifail anwes ar gyfer gwallau blog yn canolbwyntio ar wallau gramadegol - mae'n gratio fy peli llygaid, er enghraifft, i weld arddangosfa ategyn WWSGD:

  Os yw'ch newydd yma, edrychwch ar fy mhorthiant!

  ARGH! 'gwrs, nid yw hynny'n berthnasol i hen swyddi, ond dyma'r peth cyntaf a ddaeth i'r meddwl.

  Byddaf bob amser yn cywiro fy swyddi pan fydd angen - mae'n rhan o fod yn flogiwr cyfrifol.

  Dydd Sul Hapus, Barbara

  • 8

   Diolch Barbara! Rwy'n gobeithio y gallwch chi ddioddef (a nodi) fy ngwallau gramadegol.

   Mae'n ymddangos fy mod yn eu hadnabod ar ôl embaras rhywun fel chi yn eu dal ac yn gadael i mi wybod. Mae gen i gywilydd bob amser oherwydd fy mod i ill dau yn gwybod yn well ac wedi cael addysg - dim ond nam ydw i.

   Gyda gofal, ymarfer a phrawfesur, rwyf wedi lleihau nifer y gwallau yn sylweddol, serch hynny. Mae'n un o'r rhesymau dwi'n gorfodi fy hun i ysgrifennu bob dydd!

 6. 9

  Fel rheol, rydw i'n cywiro fy nghamgymeriadau yn union fel y sonioch chi ond mae hyn yn arwain at gwestiwn pwysig arall:

  A ydych chi'n camarwain misteaks anghywir yng nghomintiau peeple?

  • 10

   Helo Patric,

   Cwestiwn gwych a byddaf yn cyfaddef yn llwyr fy mod wedi cywiro camgymeriadau sillafu a gramadeg mewn sylwadau, hefyd! Er ei fod wedi'i 'gynhyrchu gan ddefnyddwyr', mae'n dal i fod yn fodlon ar fy mlog. Yn hynny o beth, mae ganddo'r un gwerth ac mae'n cael yr un sylw. Nid wyf yn gwneud unrhyw beth sy'n newid thema wreiddiol y neges, serch hynny!

   Doug

 7. 11

  Os gwall gramadeg neu sillafu ydyw - fel pe bai gen i unrhyw un o'r rheini erioed! - Byddaf yn ei drwsio heb alw sylw arno.

  Ond os yw'n wall cynnwys, rwy'n credu y dylid ei gywiro. Mae cofnod blog yn gofnod hanesyddol o bob math. Nid yw'n bapur newydd sy'n cael ei ddarllen ac yna'n cael ei daflu. Ni ddylid cywiro gwallau mewn cofnod arunig. Mae blogiau, yn union fel gweddill y Rhyngrwyd, yn barhaol, a dylid eu cywiro i sefyll, wel, yn gywir.

  Sut y blogiwr unigol sy'n eu cywiro. Yn bersonol, byddaf yn trwsio'r gwall, ac os yw'n ddigon mawr, nodwch fy mod wedi ei gywiro. Os yw'n beth bach, fel cael dinas anghywir, byddaf yn ei drwsio heb hysbysiad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.