Mae'ch RPMs Blog yn Pegged, ond Nid ydych yn Ennill y Ras!

cyflymder

Ar wahân i'r cymorth rwy'n ceisio darparu blogwyr eraill trwy'r blog hwn, rydw i mewn gwirionedd yn helpu ychydig o flogwyr yn ymarferol. Yn anffodus, nid wyf yn gorfod treulio cymaint o amser i wneud hynny ag yr hoffwn - mae'n rhaid i mi weithio i dalu'r biliau. Ddoe cymerais y diwrnod i ffwrdd a mynychu cynhadledd we ranbarthol. Roedd y gynhadledd yn wych, diwrnod cryno yn llawn sesiynau 1 awr a oedd yn llawn dop o wybodaeth gan weithwyr proffesiynol y we.

Roedd y sesiwn blogio dechreuwyr yn orlawn! Pan rydych chi wedi bod yn blogio ers dros flwyddyn, rydych chi'n anghofio nad yw llawer o bobl yn agored i flogiau na'r technolegau sylfaenol. Un o gwestiynau gorau'r sesiwn oedd, “Sut alla i ddweud y gwahaniaeth rhwng blog a gwefan arall.” Roedd yn rhaid i mi feddwl am funud mewn gwirionedd, yna esboniais efallai na fyddwch yn gallu dweud y gwahaniaeth mwyach. Mae llawer o wefannau newydd yn ymgorffori blogio fel safon yn yr adran gynnwys. Wrth gwrs, mae safleoedd fel fy un i yn 'edrych' fel blog - gyda chasgliad o bostiadau cyfnodolion ar y dudalen gartref mewn trefn gronolegol i'r gwrthwyneb ... ond nid yw rhai eraill hyd yn oed yn dod yn agos!

Pwy ddylai fod yn Blogio?

Cwestiwn gwych arall oedd gofyn sut y gallai blogio gynorthwyo mewn diwydiannau annhechnegol neu wleidyddol. Mae blogiau'n addas ar gyfer gwleidyddiaeth oherwydd yr hysteria a'r arian parod eang. Mae blogiau bob amser wedi benthyg eu hunain yn dda i dechnoleg oherwydd, er mwyn eu hwynebu, roedd bod yn flogiwr llwyddiannus fel arfer yn gofyn am ddawn uchel am dechnoleg. Blogiau yn hollol cynorthwyo mewn unrhyw ddiwydiant, er! Mae'r peiriannau blogio a'r systemau rheoli cynnwys diweddaraf wedi awtomeiddio llawer o'r opsiynau a oedd unwaith â llaw.

Bu fy ffrind, Glenn, yn blogio tra ar genhadaeth ym Mozambique. Rwy'n synnu nad yw crefydd a dyngarwyr wedi mabwysiadu blogio mwy. Blogiau Fred Wilson am fod yn Gyfalafwr Menter. Rwy'n synnu at bob un o'r diwydiannau nad ydyn nhw'n blogio, chwaith. Pam nad yw gwyddonwyr yn blogio ac yn rhannu eu darganfyddiadau? Pam nad yw manwerthwyr yn blogio am agoriadau siopau, gwasanaeth cwsmeriaid ac eitemau arbennig? Pam nad yw'r Llywydd yn blogio? (Nid oes unrhyw un yn gwrando ar y sioe radio wirion!) Pam nad yw'r Heddlu'n blogio ac yn siarad am y gwahaniaeth maen nhw'n ei wneud yn y gymuned? Pam nad yw athrawon yn blogio ac yn rhannu eu diwrnod i helpu myfyrwyr a rhieni? Mae gwir angen iddyn nhw fod !!!

Cydgyfeirio System Blogio a Rheoli Cynnwys

Enghraifft o wefan nad yw'n edrych dim byd tebyg i flog yw CNET. y adran newyddion CNET yn wir yn flog ym mhob ystyr o'r gair. Mae'r erthyglau mewn trefn gronolegol i'r gwrthwyneb ac mae gan bob un o'r erthyglau bermalink, mae'n ymgorffori dolenni, sylwadau, pings, a hyd yn oed rhai dolenni llyfrnodi cymdeithasol. Ond mae'n safle newyddion!?

Mae Systemau Rheoli Cynnwys yn dal i fyny â blogio… neu i'r gwrthwyneb. Mae darparwyr Cymwysiadau Gwe yn cydnabod y SEO buddion blogio ac wedi integreiddio'r nodweddion hynny i'w cymwysiadau. Ond nid ydyn nhw wedi datrys llawer o'r materion o hyd, serch hynny! Ddoe mi ysgrifennodd am ganolbwyntio ar eich cryfderau i fod yn llwyddiannus.

Nid yw blogio yn ddim gwahanol. Mae yna lawer i ysgogi'r dechnoleg, a llawer i drosoli'ch cynnwys. Mae llawer o bobl yn ysgrifennu blogiau gwych gyda chynnwys anhygoel ond mae eu gwefan yn methu â thyfu ... nid oherwydd ei fod yn flog gwael, ond oherwydd nad yw'r blogiwr yn deall ac yn manteisio ar y dechnoleg i ddenu darllenwyr newydd.

Hyfforddi Blog

Prifysgol BlogAllan o chwilfrydedd, mi wnes i googled Hyfforddi Blog. Dydw i ddim yn mynd i enwi enwau, ond fe wnes i adolygu tua dwsin o wefannau'r cwmnïau neu'r unigolion hynny a oedd yn dosbarthu eu hunain yn 'Hyfforddwyr Blog'. Ni soniodd yr un ohonynt am y dechnoleg wirioneddol! Wrth adolygu'r manylion, dim ond ysgrifennwyr copi a strategwyr brand oedd y mwyafrif o "Blog Coaches". Diau fod y rhain yn elfennau hanfodol o frand corfforaethol, ond geesh.

Mae'n debyg ei fod fel rasio car a pheidio byth â newid gerau. Mae'ch injan yn troi mor gyflym ag y gall, ond mae pawb arall yn hedfan gennych chi ac ni allwch ddeall pam! Mae gwir angen hyfforddwr arnoch sy'n deall sut mae'r car cyfan yn gweithio os ydych chi am ennill y ras, nid dim ond sut i yrru. Mae angen rhywun sy'n mynd i wasgu pob darn olaf o gyflymder a phwer allan o'r blog A'R feddalwedd blogio. Mae fy llwyddiant gyda blogio wedi bod yn gyfuniad o'r ddau mewn gwirionedd. Rwy'n sylweddoli nad wyf yn ysgrifennu'n dda ar brydiau, ond rwy'n gwneud iawn amdano trwy drydar pob owns o marchnerth allan o fy injan.