Nodwedd Bwysicaf Eich Blog Corfforaethol

cnociwr drws

Knocker DrwsHeno cefais amser gwych yn Confluence, digwyddiad rhwydweithio Indianapolis, lle gwnaethom aduno tîm i siarad ar y Blogiau Gwneud a Peidiwch â Blogio Corfforaethol. Ymunodd fy nghyd-weithwyr proffesiynol yn y diwydiant, Rhoda Israelov, Rodger Johnson, â mi. Kyle Lacy a Kevin Hood.

Roedd mân wahaniaethau yn y cytundeb ynghylch gorchymyn a rheolaeth blog corfforaethol, ond credaf fod pob un ohonom yn cytuno ar y cyfan bod blogio, fel cyfrwng, yn dod yn strategaeth sydd yr un mor bwysig (ac efallai'n fwy proffidiol) nag e-bost swyddfa. Dyna fy ngeiriau i - nid geiriau'r panel.

Gwesteiwr Decwyr Erik cau'r sgwrs â chwestiwn:

Beth yw'r un darn allweddol o gyngor y dylai pawb ei gofio wrth ddechrau eu blog corfforaethol?

Gan gau'r panel allan, cytunais â'r lleill fod y cyfan yn dechrau gydag ymchwil allweddair gwych, cynnwys gwych, ysgrifennu am eich cwsmeriaid, a bod yn onest ac yn dryloyw. Roedd pob un o'r ymatebion o'r radd flaenaf, felly manteisiais ar y cyfle i gloi gan atgoffa pawb yn syml bod angen bod yn weladwy, syml llwybr at ymgysylltu ar y blog.

Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith yr ymwelaf â blog ac mae gennyf ddiddordeb mewn cwrdd â'r blogiwr y tu ôl iddo, neu hyd yn oed brynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth, ond nid oes unrhyw beth amlwg ar y dudalen sy'n fy nghyfeirio i'r cyfeiriad cywir. Dylai fod gan bob blog busnes enw, ffurflen gyswllt, rhif ffôn, cyfeiriad - yn ogystal ag ychydig o alwadau wedi'u cynllunio'n dda i weithredu sy'n rhoi cyfle i gofrestru a chysylltu â'r cwmni.

Mae yna rai hyd yn oed heb ei gadarnhau trafodaethau ar y we y mae Google hyd yn oed yn eu codi ar wefannau sy'n rhestru eu cyfeiriad post ar eu gwefan. Gyda Google yn targedu ymddiriedaeth fwy a mwy, mae'n gwneud synnwyr y gellir ymddiried mewn safle sydd â chyfeiriad stryd dilys uwchlaw un hebddo.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.