Diwrnod Gweithredu Blog: Dŵr ac Olew

Dydw i ddim yn amgylcheddwr. Nid wyf ychwaith yn gefnogwr o “An Inconvenient Truth”. Mae'r data yn cael ei amau a chredaf mai haerllugrwydd dynol sy'n credu bod ein gweithredoedd drwg rywsut yn lladd y Ddaear. Nid yw'r Ddaear mewn trafferth ... y bobl sydd.

Diwrnod Gweithredu Blog

Hoffwn yrru car trydan, ond gwn eu bod yn aneffeithlon ac yn dal i losgi tanwydd ffosil yn y pen draw. Hoffwn yrru car sy'n defnyddio tanwydd amgen, ond gwn fod gwneud y tanwydd hwnnw'n aneffeithlon ac ... yn y pen draw yn llosgi tanwydd ffosil. Efallai mai hybrid yw'r ateb gorau, ond rwy'n ymwneud â lle mae'r batris yn mynd a'r hylifau cyrydol a ddefnyddir.

Rwy'n sylweddoli bod ein haerllugrwydd hefyd yn achosi gwrthdaro byd-eang, materion gofal iechyd, ac argyfwng ynni pan ellir ei osgoi. Hoffwn gerdded y tu allan ac arogli awyr iach. Rwyf am allu ymweld â'r mynyddoedd a pheidio â gweld sothach. Hoffwn ein gweld ni'n gwario llai o arian ar lanhau. Ac, wrth gwrs, hoffwn i'r Unol Daleithiau dorri ei ddibyniaeth ar olew a'r cenhedloedd Arabaidd.

Er mwyn gwneud hynny, fy lle i yw gwneud gwahaniaeth. Mae pobl yn dweud bod pob gwleidyddiaeth yn cychwyn gartref. Efallai y byddaf yn herio bod yr holl arbed ynni yn cychwyn gartref. Mae arian sy'n cael ei wario ar boteli plastig, safleoedd tirlenwi ac ynni yn cael ei wastraffu yn syml ac mae hynny'n gwneud i ddyn ceidwadol fel fi fod eisiau cefnogi 'gwyrdd'.

Fel un sy'n caru'r awyr agored, nid wyf am weld sothach a safleoedd tirlenwi yn tynnu oddi wrth harddwch naturiol prin ein gwlad. Hefyd, nid wyf am ein gweld yn gorfod ymladd rhyfeloedd i gynnal ein cymeriant olew.

Ond sut alla i wneud gwahaniaeth? Dyma 3 pheth y gallaf eu gwneud (a gallwch chi hefyd!):

  1. Stopiwch brynu dŵr potel. Rwy'n prynu casys gartref ac yn gweld y gall fy sothach lenwi'n gyflymach ac yn gyflymach. Rydw i'n mynd i symud i wasanaeth cartref lle mae'r dŵr yn cael ei ddanfon mewn jygiau y gellir eu hailddefnyddio. Mae gen i ofn na allaf symud i dapio dŵr, mae'r dŵr yn fy mwrdeistref yn drewi ac yn gadael rhwd ar bopeth.
  2. Rydw i'n mynd i siopa yn y farchnad ffermwyr leol. Oeddech chi'n gwybod bod y llysiau neu'r ffrwythau ar gyfartaledd yn teithio 1,800 milltir i gyrraedd eich plât? (Ffynhonnell: Economi Ddwfn). Mae cludo fferm i ganeri neu weithfeydd pecynnu, yna ymlaen i archfarchnadoedd, yn ddefnyddiwr enfawr o danwydd yn ein gwlad. Ac mae'n onest yn brifo'r ffermwr oherwydd bod y costau cludo yn cael eu torri allan o'r pris. Cefnogwch farchnad eich ffermwr lleol ac maen nhw'n cael mwy o arian ac rydyn ni'n defnyddio llai o danwydd!
  3. Addaswch eich thermomedr a chaniatáu ar gyfer 5 gradd yn fwy i'r naill gyfeiriad - poeth ac oer. Pam defnyddio mwy o aerdymheru neu wres? Newidiwch eich dillad y tu mewn i roi eich cysur ... peidiwch â defnyddio mwy o egni.

Rydw i'n mynd i ddechrau heddiw. Gobeithio y gwnewch chi hefyd!

3 Sylwadau

  1. 1

    Post gwych, Doug. Rwyf bob amser wedi bod yn gredwr mewn gwneud yr hyn y GALLWCH a pheidio â mynd allan ohono. Rwyf bob amser yn prynu'n ffres pan alla i b / c ei fod yn iachach, yn cefnogi'r ffermwr / economi leol a byth wedi meddwl am y peth gan dorri lawr ar gludiant. Rwyf wedi newid i biser Brita yn lle poteli dŵr, mae'n rhatach na'r gwasanaeth cartref ac nid oes raid i chi boeni am ddanfon. Dim ond newid eich hidlydd bob cwpl o fisoedd a chofiwch lenwi'r jwg ddŵr cyn iddo wagio. Mae'n cymryd munudau i hidlo.

    Rwyf hefyd yn defnyddio bylbiau ynni effeithlon. Er fy mod newydd newid i'r bylbiau hyn, mae'r adroddiadau a'r bobl rwy'n gwybod sy'n eu defnyddio yn dweud y byddant yn torri cryn dipyn o ddoleri oddi ar eich bil trydan blynyddol AC maent yn well i'r amgylchedd b / c nid yw cymaint o wastraff yn cael ei gynhyrchu o newid. bylbiau ac maen nhw'n defnyddio llai o egni.

    Diolch am y nodyn atgoffa.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.