Ydy'ch Busnes Rhwng y Cwsmer a'r hyn maen nhw ei eisiau?

Depositphotos 27462387 s

Roeddwn i'n darllen post ar y Y 10 Rheswm Uchaf mae'r Diwydiant Cerdd yn methu, argymhellir gan ffrind o'r diwydiant Steve Gerardi. Er nad wyf yn anghytuno ag unrhyw beth y mae'r erthygl yn ei nodi, credaf y gellir ei grynhoi mewn un rheswm.

Y gerddoriaeth diwydiant yn blocio'r llwybr rhwng cefnogwyr a'r dalent er mwyn ei werthuso. Os yw band yn dymuno darganfod, mae'r diwydiant yn parhau i geisio bod yn berchen ar y cynhyrchiad, y airplay, y dosbarthiad, a hyd yn oed y noddwyr a all wneud i daith gyngerdd ddigwydd. Os ydych chi'n fand talentog a gweithgar, mae'n debyg nad oes unrhyw beth mwy rhwystredig na cheisio cael eich darganfod yn y diwydiant. Does ryfedd pam fod cymaint yn cefnu ar y CD demo ac yn syml yn symud i'r cyfryngau cymdeithasol i gynhyrchu galw a thyfu eu sylfaen gefnogwyr. Mae siawns well y gallant fod yn llwyddiannus heb y diwydiant.

Mae datblygiadau mewn technoleg bob amser wedi goresgyn diwydiannau sydd wedi blocio'r llwybr:

 • Daeth ffyrdd, ceir, a'r injan losgadwy yn ffordd deithio gyflymach a haws na thrên a choets.
 • Mae e-bost wedi disodli postio.
 • Mae apiau masnach symudol a danfon dros nos wedi disodli parcio ac ymdrin â manwerthwyr prysur.
 • Mae blogio, diweddariadau Twitter ac Youtube yn darparu ffyrdd cyflymach a haws o gael newyddion a diweddariadau perthnasol na chylchgronau a phapurau newydd.
 • Mae ffonau dros IP a ffonau symudol yn disodli'r ffôn cartref a busnes.
 • Mae Meddalwedd fel Gwasanaeth yn disodli meddalwedd y gellir ei gosod. Mae'n rhedeg ar weinyddion llawer mwy pwerus, ac mae'n haws eu rheoli a'u dosbarthu.

Pan ddaeth y cyfle i'r diwydiant cerddoriaeth addasu, fe wnaethant ddewis ymladd yn lle. Roedd y doom sillafu hwn yn ymosod ar yr union gefnogwyr a oedd yn cynilo eu doleri olaf ar gyfer y cyngerdd neu'r CD nesaf. Yn hytrach na dod o hyd i fethodoleg fwy effeithlon ar gyfer dod o hyd i gerddoriaeth a'i dosbarthu i gefnogwyr, a chysylltu cefnogwyr â'u hoff fandiau, ceisiodd y diwydiant atal y gwaedu ac ymestyn yr elw yn lle.

Gyda'r holl enghreifftiau uchod, anwybyddodd yr arweinwyr a ddewiswyd yn y diwydiant hwnnw'r cyfle i chwalu'r blociau ffyrdd. Tra roeddwn i'n gweithio yn y diwydiant papurau newydd, roedden ni i gyd yn gwylio wrth i Ebay a Craigslist dynnu'r dosbarthiadau. Yn lle buddsoddi'r elw 40%, dewisodd mogwls y cyfryngau am sieciau talu braster.

 • Nid yw trenau bellach yn cael eu gweithredu'n breifat ac maent yn dibynnu ar gymorth y llywodraeth i'w ddefnyddio. Ar yr un pryd, mae'r llywodraeth yn buddsoddi mewn ffyrdd ehangach a phontydd mwy ... gan ei gwneud hi'n haws parhau i yrru ein ceir.
 • Lansiodd yr USPS ei wasanaeth ar-lein, gan godi ffioedd misol a'r un gost i argraffu stamp ar eich argraffydd eich hun. Ddim yn haws ... math o fud.
 • Mae manwerthwyr bellach yn lobïo am drethu masnach ar-lein i wneud pethau'n 'deg' ... er mai nhw yw'r rhai sy'n costio arian i ni am groesffyrdd, datblygu ffyrdd o amgylch canolfannau siopa, ac yn manteisio ar yr heddlu lleol a'r gwasanaeth brys. Yn lle gwneud eu nwyddau'n haws eu dosbarthu ar-lein, maen nhw'n ymladd i amddiffyn eu tywarchen.
 • Mae newyddiadurwyr yn parhau i gefnu ar y gwerth a ddaw yn eu sgil ac erbyn hyn dim ond allfeydd TMZ ydyn nhw gyda theitlau abwyd cyswllt ac wedi eu mygu â thunelli o hysbysebu. Tra bod defnyddwyr yn prynu mwy a mwy o gynnwys perthnasol, mae papurau newydd yn parhau i ganoli gweithrediadau a dosbarthu cynnwys masgynhyrchu sy'n llai perthnasol.
 • Mae ffonau â lein caled yn parhau i fwndelu gwasanaethau, disgownt i'w caffael ac yna codi prisiau, ac nid ydynt wedi diweddaru eu rhwydweithiau na'u technoleg. Rydyn ni'n syml yn eu diffodd ac yn defnyddio ein ffonau symudol nawr ar gyfer popeth.
 • Mae meddalwedd y gellir ei gosod yn cael ei disodli gan gymwysiadau symudol a chymylau llai, llai cadarn, symudol. Unwaith eto, yn hytrach nag ail-fuddsoddi elw, mae hen gwmnïau'n rhoi mwy o bwysau gwerthu. Bydd yr anochel yn digwydd, serch hynny.

Mae cyflymiad technoleg yn parhau i helpu gyda hyn. Yn union o fewn y diwydiant cerddoriaeth, rwyf wedi rhyfeddu at gymwysiadau fel bandsintown, Soundhound, Ailgyfeirio ac Spotify. Wedi'i gyfuno â Twitter, Facebook ac Youtube - gallaf ddarganfod, darganfod, gwylio, dilyn a chael fy rhybuddio pan fydd y gerddoriaeth rwy'n ei hoffi yn dod i'r dref. Ac nid yw'r rhan fwyaf o'r cymwysiadau hyn yn costio dime. Y rhan orau yw fy mod i'n gallu mynd i weld y band a gwario fy arian ar docynnau a nwyddau gwych ... sydd yn aml o fudd i'r band lawer mwy na gwerthu CD!

Os ydych chi am i'ch busnes oroesi nid yn unig, ond ffynnu, mae'n rhaid i chi gael gwared ar y blociau ffyrdd rhwng y cwsmeriaid rydych chi'n eu gwasanaethu a'r canlyniadau maen nhw'n ceisio eu cyflawni. P'un a ydych chi'n dechnoleg farchnata sydd heb y nodweddion, neu'n fusnes sy'n gwylio'r gystadleuaeth yn cymryd cyfran o'r farchnad. Nid yw bob amser yn ymwneud â'r gost ... bydd llawer o bobl yn talu mwy pan fyddant yn gwybod y gallant wneud pethau'n gyflymach ac yn haws. Os na allant ei wneud gyda chi, byddant yn ei wneud gyda rhywun arall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.