Sut y bydd Blockchain yn Trawsnewid Tanwydd yn y Diwydiant E-Fasnach

Taliad E-Fasnach

Fel sut y gwnaeth y chwyldro e-fasnach daro'r glannau siopa, byddwch yn barod am newid arall ar ffurf technoleg blockchain. Beth bynnag yw'r heriau yn y diwydiant e-fasnach, mae'r blockchain yn addo mynd i'r afael â chryn dipyn ohonynt a gwneud busnes yn haws i'r gwerthwr yn ogystal â'r prynwr.

I wybod sut y bydd blockchain o fudd cadarnhaol i'r diwydiant e-fasnach, yn gyntaf, mae angen i chi wybod am y manteision technoleg blockchain a'r problemau sy'n plagio'r diwydiant e-fasnach.

Beth yw manteision technoleg blockchain?

 • Cronfa ddata cyfriflyfr dosbarthedig datganoledig yw'r blockchain. Mae'r trafodion a'r data yn cael eu storio'n awtomatig yn y nod cyfranogwr.
 • Mae'r trafodion sydd i'w nodi yn y cyfriflyfr neu floc yn cael eu dilysu gan y cyd-gyfranogwyr. Mae hyn yn ei gwneud yn ddibynadwy.
 • Dim ond y cyfranogwyr awdurdodedig all ysgrifennu'r trafodion gan ei gwneud yn ddiogel ac yn atal ymyrraeth.
 • Mae'r cyfriflyfr wedi'i amgryptio'n ddigidol fel bod y data'n parhau'n ddiogel.
 • Mae cydberthynas blociau yn ei gwneud hi'n amhosibl bron newid cynnwys y bloc.
 • Mae'r trafodion neu'r data wedi'u stampio amser. Felly gellir olrhain y trafodiad i'w ddyddiad mynediad gwreiddiol.
 • Contractau craff yw'r rhai lle mae trafodiad yn cael ei sbarduno'n awtomatig os a dim ond os yw set o amodau'n cael eu bodloni.

Sut y bydd blockchain yn trawsnewid y diwydiant e-fasnach?

 1. Taliad yn rhatach - Mae'r ffioedd prosesu taliadau a godir gan y cwmnïau cardiau a'r banciau yn rhy uchel. Yn ogystal â hyn, mae'r llwyfannau e-fasnach hefyd yn codi ffioedd gan y manwerthwyr am unrhyw drafodiad a wneir. Mae'r technoleg blockchain ar fin gostwng y ffioedd prosesu a'r ffioedd gwerthu trwy ddarparu trafodion cost isel. Bydd y safonau diogelwch hefyd yn uchel fel y bydd y manwerthwr yn elwa ohono.
 2. Olrhain Cadwyn Gyflenwi a Rheoli Rhestr - Mae cyflenwi nwyddau o'r manwerthwr i'r platfform e-fasnach ac yna eto oddi yno i'r cwsmer yn dasg ddiflas i'w rheoli. Rhaid i'r adran siopau asesu'r stociau sydd i gyrraedd a'r rhai sydd i'w dosbarthu. Gall fod problem o dwyll gyda chynhyrchion israddol yn cael eu cyflenwi. Ond gyda thechnoleg blockchain, gall y platfform e-fasnach olrhain symudiad nwyddau i'w adeiladau ac oddi yno. Hefyd, gan fod y data a gofnodwyd yn dryloyw, gellir olrhain unrhyw gamgymhariad o ran maint neu ansawdd. Bydd hyn yn hwb i'r manwerthwr, y platfform e-fasnach a'r cwsmer.
 3. Rheoli Rhestr - Un o'r problemau ym mhob busnes sy'n gysylltiedig â chynhyrchion yw rheoli rhestr eiddo. Rhaid ail-lenwi a rheoli'r eitemau yn y stoc. Yma, gall blockchain helpu'r diwydiant e-fasnach wrth reoli rhestr eiddo. Trwy ychwanegu contractau craff yn y blockchain, gellir rheoli'r rhestr eiddo. Gellir archebu'r eitemau yn awtomatig gan y manwerthwr pan gyrhaeddir y terfyn a ddiffiniwyd ymlaen llaw (isafswm). Mae hyn yn sicrhau nad oes gan y siop gynhyrchion gormodol nac yn aros allan o stoc.
 4. Diogelwch Data - Mae'r data a gesglir gan y llwyfannau e-fasnach aros yn eu cronfa ddata. Ond mae'r cwsmer ar ei golled gan fod y cewri e-fasnach hyn yn camddefnyddio'r data hwn lawer gwaith. Hefyd, mae pob posibilrwydd bod y system yn cael ei hacio a bod y gronfa ddata'n cael ei dwyn. Mae'r wybodaeth sensitif fel rhif y cerdyn credyd a'r wybodaeth bersonol mewn perygl. Mae'r llwyfannau e-fasnach nid yn unig yn storio gwybodaeth i gwsmeriaid ond gwybodaeth eu manwerthwyr hefyd. Ond gyda thechnoleg blockchain, mae'r data yn bresennol ym mhob nod cwsmer. Mae'n system ddatganoledig ac ni ellir newid na cholli'r data.
 5. Teyrngarwch a Gwobrwyon - Gyda blockchain, mae'n dod yn haws olrhain cyfanswm y pryniant a wnaed gan y cwsmer a'r sgorwyr teyrngarwch a enillwyd. Mae'r hanes prynu a'r pwyntiau a enillir ac a adbrynwyd yn cael eu storio'n ddiogel yn y cyfriflyfr dosbarthedig o blockchain. Gellir gosod gwobrwyo gostyngiadau a sgôr pwynt yn awtomatig trwy'r contractau craff.
 6. Gwarantau a Derbyniadau Prynu - Gyda'r pryniant, daw'r cur pen o storio'r cerdyn gwarant a'r dderbynneb prynu yn ofalus. Bydd y blockchain yn hwb i storio'r dderbynneb brynu fel y gellir cael y gwasanaethau gwarant. Gall y blockchain storio ac olrhain y data yn hawdd gan ganiatáu prawf o berchnogaeth o'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau.
 7. Adolygiadau Gwirioneddol - Mae adolygiadau a gynhyrchir ar y platfform e-fasnach yn destun llawer o gwestiynau. Nid yw'r siopau e-fasnach yn agored ynghylch yr adolygiadau a bostiwyd yno ac nid oes unrhyw un yn siŵr a yw'n wirioneddol ddilys. Gyda'r holl amwysedd ynglŷn â'r adolygiadau, mae'r dechnoleg blockchain yn helpu i ddatrys yr argyfwng adolygu. Mae'n helpu i wirio'r adolygiadau a gwybod a yw'n un dilys a gonest. Gellir cymell y cwsmeriaid i ysgrifennu am y cynhyrchion y maent yn eu prynu. Ar ben hynny, gellir gwneud y gwobrau trwy'r waledi digidol ar y blockchain.
 8. Dulliau Talu Amgen - Mae'r safleoedd e-fasnach yn cynnig dulliau talu amrywiol i'w cwsmeriaid fel COD, cardiau a waledi symudol. Ond os cyflwynir cryptocurrency fel dull talu, yna mae'n cynnig sawl mantais dros ddulliau talu traddodiadol. Mae'r dull talu yn gyflymach ac yn ddibynadwy. Mae'r ffioedd prosesu yn is. Nid oes ofn i'r trafodiad gael ei newid a'i gamddefnyddio fel yn achos y taliadau cerdyn. Gyda cryptocurrency, mae'r angen am gymeradwyaeth trydydd parti yn cael ei ddileu.

Llwytho i fyny

Mae'r diwydiant e-fasnach yn gystadleuol iawn, ac mae gwefannau manwerthu ac e-fasnach yn edrych ar ffyrdd a modd i aros o flaen eu cyfoedion. Felly, mae'n rhaid i fusnesau gofleidio technolegau busnes craffach er mwyn parhau i fod yn berthnasol yn y gystadleuaeth.

Mae'r dechnoleg blockchain yn darparu'r fframwaith cywir i wneud pethau'n haws ac yn llyfnach. Gyda thechnoleg blockchain, mae'r holl randdeiliaid yn y diwydiant e-fasnach yn sicr o elwa yn y tymor hir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.