Blitz: Profi Perfformiad a Llwyth o'r Cwmwl

Ffotograffau adneuo 11582666 m 2015

Mae'n anodd meddwl am gyfatebiaeth ar gyfer y llwyth a roddir ar weinydd gwe felly dyma fynd. Dychmygwch eich bod chi'n weinydd gwe ac mae'ch ymwelwyr yn ganiau o domatos. Os oes gennych un neu ddwy gan o fwyd, gallwch eu cario yn eithaf hawdd. Pentyrru ychydig gannoedd yn eich breichiau ac ni all unrhyw un o'r bwyd gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fod. Nawr, pe gallech chi rywsut leihau maint pob can, eu dosbarthu'n iawn, a chael help i'w cario, efallai y gallwch chi gario cannoedd.

Mae gweinydd gwe yn gweithio yn yr un ffordd i raddau. Efallai y bydd gan ychydig gannoedd o ymwelwyr a'ch gweinyddwr ddigon o adnoddau i arddangos a dod â'r ymwelydd i ble maen nhw'n mynd. Ond pentyrru ar filoedd neu ddegau o filoedd ac mae'r gweinydd yn cropian i stop. Nid yw fel y gall rhai o'r ymwelwyr gyrraedd yno a rhai ddim yn gallu ... mae pob un ohonyn nhw'n cael eu stopio. Mae eich tudalennau'n arddangos yn araf iawn a hyd yn oed yn stopio llwytho'n gyfan gwbl. Dyma beth mae ein safle yn dioddef o'r wythnosau diwethaf.

Y broblem yw bod y mwyafrif o gwmnïau yn aml yn datblygu neu'n llwyfannu gwefan ar weinydd nad oes ganddo lwyth arni. Yna maen nhw'n ei roi mewn cynhyrchiad, mae'r ymwelwyr yn dod, ac mae'n mynd i lawr yr allt yn gyflym.

Er mwyn paratoi ar gyfer hyn, gwasanaethau profi perfformiad a llwyth yn gallu cynorthwyo. Blitz yn wasanaeth perfformiad a phrofi llwyth yn seiliedig ar gymylau, nid oes meddalwedd i'w osod. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi hyd at 200,000 o ddefnyddwyr rhithwir o 8 lleoliad gwahanol ledled y byd (hyd at 50,000 y rhanbarth) i lwytho prawf ar eich app neu wefan. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr gymharu gwahanol staciau meddalwedd, adnoddau caledwedd, a darparwyr gwasanaeth. Yn y pen draw, mae'n caniatáu ichi ddarganfod atchweliadau cynnydd cyn i'ch ymwelwyr wneud.

rhanbarthau

Blitz wedi'i greu i helpu datblygwyr cymwysiadau a gwefannau i reoli a phrofi perfformiad trwy gydol cylch bywyd datblygu. Trwy ddatblygu, llwyfannu, cynhyrchu a gweithrediadau, mae'n hanfodol sicrhau bod eich cais yn cwrdd â'r lefelau uchaf o foddhad defnyddwyr.

data perfformiad

Blitz yn cynnig nodweddion gwych ar gyfer rhaglenni sicrhau ansawdd parhaus:

  • Trafodion cymhleth - P'un a ydych am brofi tudalen we neu drafodiad cymhleth, mae Blitz yn ei gwneud hi'n hawdd i chi bennu nifer y defnyddwyr y gallwch eu cefnogi.
  • Adborth manwl - Sicrhewch ystadegau ac adborth manwl mewn amser real, ac mewn Saesneg clir. Adroddiadau a all eich helpu i ddadfygio'ch seilwaith, nodi tagfeydd yn eich cais a phenderfynu a oes angen ichi ychwanegu gweinydd arall.
  • ategion - Gyda'n estyniad ar gyfer Chrome neu ychwanegiad ar gyfer Firefox, dim ond llywio i dudalen we a rhedeg prawf perfformiad. Mae Blitz yn gofalu am y cwcis, y dilysu a'r holl gymhlethdodau sylfaenol eraill.
  • Automation - Gyda'r Ruby GEM ac integreiddio'n llawn â gweinyddwyr Integreiddio Parhaus fel gweinydd Bambŵ CI Atlassian, gall profion perfformiad awtomataidd sicrhau na all unrhyw wthio cod achosi profiad gwael i'ch defnyddwyr.

Monitro Amserlen gyda Llwyth:

amserlenni

Monitro Amser Ymateb gyda Llwyth:

amseroedd ymateb

Mae gan Blitz Ddatblygiad API cleientiaid sy'n rhedeg yn Java, Maven, Node.js, Python, Perl, a PHP.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.