Pam nad yw'ch e-byst yn ei wneud i'r blwch derbyn?

trosglwyddadwyedd e-bost

Mae rhai o'r cwmnïau rydyn ni'n cwrdd â nhw yn anfon eu holl e-bost, gan gynnwys negeseuon system, oddi wrth eu gweinyddwyr mewnol. Nid oes gan lawer ohonynt fodd i weld hyd yn oed a yw'r e-byst yn cyrraedd pen eu taith ... ac nid yw llawer ohonynt. Peidiwch â chymryd yn ganiataol hynny oherwydd chi anfon e-bost a wnaeth i'r blwch derbyn mewn gwirionedd.

Dyma pam mae diwydiant cyfan o darparwyr e-bost. Mae e-bost yn offeryn aruthrol - yn aml yn arwain at yr enillion uchaf nag unrhyw gyfrwng ar-lein arall. Os nad yw'ch cwmni'n profi hynny, efallai bod eich e-bost yn mynd allan - ond ddim yn cael ei ddarllen na'i agor mewn gwirionedd.

  • Rhestrau Duon y Diwydiant - Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) yn tanysgrifio i restrau duon y diwydiant. Spamhaus yn wasanaeth rhestr ddu adnabyddus. Mae sefydliadau fel Spamhaus yn monitro nifer y cwynion y mae busnes yn eu cael ac mae'r trothwyon yn weddol isel. Os yw'ch cwmni'n cael ei hun ar restr ddu, efallai y bydd pob ISP yn blocio pob e-bost o'ch cyfeiriad IP. Mae yna gannoedd o restrau du allan - felly eich bet orau yw tanysgrifio i wasanaeth Monitro Rhestr Ddu i sicrhau nad ydych chi ar unrhyw un yn ogystal â chael cymorth ar sut i gael eich tynnu oddi arnyn nhw.
  • Rhestrau Du ISP - Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd fel Yahoo! Mae AOL ac eraill hefyd yn cynnal eu rhestrau du eu hunain. Mae yna sawl peth y gallwch chi eu gwneud i sicrhau cyfraddau cyflawni uchel, gan gynnwys cael eich cwmni rhestr wen gyda nhw. Os ydych chi'n anfon e-byst o'ch system eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n herio'ch timau TG i roi'r rhagofalon angenrheidiol yn lle.
  • Bownsio Meddal - Weithiau mae mewnflwch e-bost yn llawn fel nad yw'r gwesteiwr neu'r darparwr yn derbyn yr e-bost. Maen nhw'n anfon neges bownsio'n ôl. Gelwir hyn yn a bownsio meddal. Os nad oes gan eich system unrhyw fodd i drin bownsio meddal, ni fyddwch yn anfon e-bost arall pan fydd y defnyddiwr o'r diwedd yn glanhau ei fewnflwch. Rheoli bownsio yw'r enw ar hyn ac mae'n eithaf cymhleth. Er mwyn cynyddu cyfraddau cyflawni, bydd darparwyr gwasanaeth e-bost yn ceisio ail-anfon e-byst ddwsinau o weithiau os oes angen.
  • Bownsio Caled - Os nad yw cyfeiriad e-bost yn ddilys mwyach, bydd y darparwr yn aml yn anfon neges yn ôl. Os nad yw'ch system yn gwneud unrhyw beth gyda'r wybodaeth honno a'ch bod yn parhau i anfon i'r cyfeiriad, byddwch yn mynd i drafferthion. Mae anfon negeseuon i gyfeiriadau e-bost gwael yn ffordd hawdd o fynd ar ochr ddrwg Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd. Byddant yn dechrau dympio'ch holl e-bost i'r ffolder SPAM.
  • Cynnwys - Llinellau pwnc e-bost a gall cynnwys gynnwys rhai geiriau sy'n sbarduno hidlwyr SPAM. Yn ddiarwybod i chi, anfonir eich e-bost yn uniongyrchol i'r ffolder sothach ac nid yw'ch derbynnydd byth yn ei ddarllen. Mae gan y mwyafrif o ddarparwyr gwasanaeth e-bost (a rhai offer allanol) hidlwyr dadansoddi cynnwys. Mae'n syniad gwych dilysu'ch neges i wella'r siawns y bydd yn cyrraedd y blwch derbyn.

Nid oes angen torri'r banc ar yr offer hyn, chwaith. Er y gallai ymuno â Darparwr Gwasanaeth E-bost gostio miloedd o ddoleri, gallwch hefyd ddewis ymuno â rhai gwasanaethau offer e-bost. Mae eu prisiau ar Fonitro Rhestr Ddu, er enghraifft, o dan $ 10 y mis!

Un sylw

  1. 1

    Mae'r hidlo cynnwys yn mynd yn ddyfnach na llinell pwnc yn unig, hefyd. Os ydych chi'n defnyddio capiau cap gormodol, beiddgar, neu hyd yn oed dwysedd o hyperddolenni yn y copi corff sy'n fwy na'r norm, gallwch gael eich israddio i'r blwch sothach.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.