BlackBox: Rheoli Risg ar gyfer ESPs Brwydro yn erbyn Sbamwyr

blwch du

Blwch du yn disgrifio'i hun fel cronfa ddata gyfunol, wedi'i diweddaru'n barhaus o bron pob cyfeiriad e-bost sy'n cael ei brynu a'i werthu ar y farchnad agored. Fe'i defnyddir yn gyfan gwbl gan Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs), er mwyn penderfynu a yw rhestr anfonwr yn seiliedig ar ganiatâd, yn sbam neu'n wenwynig llwyr.

Mae llawer o'r problemau y mae darparwyr gwasanaeth e-bost yn eu hwynebu yn sbamwyr hedfan-yn-nos sy'n prynu rhestr fawr, yn ei mewnforio i'w platfform, ac yna'n anfon ati gan wybod nad oedd ganddynt ganiatâd. Maent yn gwybod bod anfon i'r rhestr yn mynd i gynhyrchu tunnell o gwynion ac mae'n debyg eu bod yn cael eu cicio i ffwrdd o'r platfform e-bost - ond maen nhw yno dim ond i gael yr e-bost cyntaf hwnnw allan. Nid yw sbamio rhestr yn ymwneud â chreu perthynas!

Y broblem gyda hyn yw bod gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost enw da gyda'r darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs). Os bydd yr ISPs yn gweld dogn cwyn fawr yn dod gan un o'r gweinyddwyr e-bost, fe wnânt hynny blociwch yr holl e-bost yn dod o'r gweinydd hwnnw! Mae hynny'n golygu bod pob cleient sydd ag anfon e-bost o'r gweinydd hwnnw yn cael ei effeithio ... gallai hynny fod yn chi!

Defnyddio gwasanaeth fel Blwch du yn ddeallus, rwy'n hyderus y gallai anfonwr ragweld y risg sy'n gysylltiedig â chleient newydd yn ymuno. Rhaid i ESPs fod yn ofalus, serch hynny. Cefais ESP unwaith yn dweud wrthyf fod fy rhestr y tu hwnt i drothwy a bu’n rhaid imi ddadlau â hwy. Er nad oeddwn wedi prynu rhestr, roedd digon o gyfeiriadau e-bost ar fy rhestr a oedd yn cyfateb i un o'r cronfeydd data hyn y cefais fy nodi fel sbamiwr - DESPITE y ffaith fy mod wedi cael caniatâd ac wedi bod yn anfon ers blynyddoedd. Aethant ati yn y pen draw, anfonais at fy rhestr a chyfradd fy nghwyn oedd 0%.

Cofiwch, nid cronfa ddata o gyfeiriadau e-bost na ellir eu cyflawni yw hon, ac nid yw'n rhestr o gyfeiriadau e-bost nad oes ganddynt ganiatâd yn benodol. Cyfeiriadau e-bost sy'n gyffredin prynu a gwerthu trwy wasanaethau rhestr e-bost. Rwy'n eithaf hyderus bod fy nghyfeiriad e-bost yn Blackbox ... ond rydw i mewn gwirionedd yn tanysgrifio i gannoedd o gylchlythyrau.

Mae hwn yn wasanaeth gwerthfawr i unrhyw ESP sy'n cael problemau gyda sbamwyr yn dinistrio eu henw da!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.