Siopwyr Dydd Gwener Du - Tylluanod Nos yn erbyn Adar Cynnar

proffil siopwyr dydd Gwener du

Mae'r 2013 Dod o Hyd i ac Arbed Mae Arolwg Siopa Dydd Gwener Du yn dangos sut, pryd a pham mae Night Owls a Early Bird yn siopa ar ddydd Gwener Du. Er eu bod wedi'u cymell yn bennaf gan y gwerthiannau, mae siopwyr Dydd Gwener Du yn cael eu gyrru gan wefr y gystadleuaeth i ddod o hyd i fargen dda ac yn fwy tebygol o gael traddodiad wedi'i adeiladu o amgylch siopa Dydd Gwener Du.

Nid yw siopwyr Dydd Gwener Du yn dangos llawer o deyrngarwch brand siop ac yn nodweddiadol maent yn cael eu denu gan fargeinion neu eitemau penodol y maent yn dod o hyd iddynt wrth gynllunio eu taith siopa. Y mathau o fargeinion sydd fwyaf hudolus yw'r rhai sy'n cynnig gostyngiad canrannol. Maent hefyd yn llawer mwy tebygol o gwblhau mwyafrif eu siopa gwyliau ar Ddydd Gwener Du.

Rydym yn dadansoddi ac yn astudio pob siopwr, ond mae siopwr y Dydd Gwener Du yn frid gwahanol, a siopwr gwych sy'n ffynnu ar ddod o hyd i'r bargeinion gorau a gwneud y mwyaf o'r diwrnod. Trwy'r arolwg Dod o Hyd ac Arbed, gwelsom eu bod yn gynllunwyr, maent wrth eu bodd â'r wefr o ddod o hyd i lawer iawn a byddent yn croesawu apiau symudol ac offer cynllunio eraill i helpu i wneud y mwyaf o'r diwrnod. Roedd hefyd yn ddiddorol gweld y gwahaniaethau rhwng y siopwyr a adawodd yng nghanol y nos, yn erbyn y rhai a adawodd y peth cyntaf yn y bore. Ben T. Smith, IV, Prif Swyddog Gweithredol Wanderful Media

Tylluan Nos yn erbyn Siopwyr Dydd Gwener Du Adar Cynnar

Mae Dod o Hyd i ac Arbed cymharodd yr arolwg ganlyniadau dau fath gwahanol o siopwyr Dydd Gwener Du: y Tylluanod Nos - Siopwyr Dydd Gwener Du yn gadael eu tŷ cyn 5:00 AM, a'r Adar Cynnar - Siopwyr Dydd Gwener Du yn gadael eu tŷ ar ôl 5:00 AM.

  • Mae siopwyr y Dylluan Nos yn debygol o gael y rhan fwyaf o'u siopa gwyliau wedi'i gwblhau - mae 63 y cant yn nodweddiadol yn cwblhau mwy na hanner eu siopa ar Ddydd Gwener Du, o'i gymharu â 42 y cant ymhlith y siopwyr Adar Cynnar sy'n gadael ar ôl 5 AC.
  • Ar y cyfan, dywedodd 53 y cant o’r Night Owls a 38 y cant o’r Adar Cynnar eu bod yn “caru” pan ofynnwyd iddynt sut roeddent yn teimlo am werthiannau Dydd Gwener Du yn cychwyn yn gynnar nos Iau ac yn ymestyn trwy ddydd Sul.
  • Mae tua 75 y cant o Night Owls yn siopa am electroneg, o'i gymharu â 60 y cant o'r siopwyr Adar Cynnar.
  • Er bod gan y ddwy set o siopwyr ddiddordeb yn bennaf mewn dod o hyd i lawer iawn, dywedodd 40 y cant o'r Night Owls eu bod yn mwynhau'r gystadleuaeth, yn erbyn 24 y cant o'r siopwyr Adar Cynnar.

Mae Siopwyr Dydd Gwener Du yn Ymchwilio i Fargeinion ac yn Creu Cynllun Gêm

Mae un o ganfyddiadau allweddol yr ymchwil yn dyfynnu bod 67 y cant o siopwyr nid yn unig yn ymchwilio ac yn mapio cynllun ar gyfer Dydd Gwener Du, ond hefyd bod ganddynt strategaeth wahanol bob blwyddyn yn seiliedig ar ble y byddant yn dod o hyd i'r bargeinion gorau.

Mae ffynonellau cyfryngau traddodiadol fel cylchlythyrau papurau newydd, teledu a phost uniongyrchol yn dal i gael eu hystyried ymhlith y prif ffynonellau gan siopwyr Dydd Gwener Du; mewn gwirionedd, roedd papurau newydd yn dal i gael eu graddio gan y mwyafrif (36 y cant) fel prif ffynhonnell wybodaeth. Ond er mai dim ond 29 y cant a ddywedodd fod e-byst yn brif ffynhonnell wybodaeth, dywedodd 82 y cant y byddai ganddynt ddiddordeb mewn derbyn e-byst ar werthiannau Dydd Gwener Du.

Mae dyfeisiau symudol yn gynyddol bwysig wrth siopa. Mae dwy ran o dair naill ai'n defnyddio neu'n ystyried defnyddio eu dyfais symudol i helpu gyda siopa Dydd Gwener Du - yn bennaf byddent yn ei ddefnyddio i wirio prisiau neu'n defnyddio'r geo-locator i ddod o hyd i werthiannau yn eu hymyl. Mae ganddyn nhw ddiddordeb hefyd mewn defnyddio eu dyfais symudol i bori trwy gylchlythyrau Dydd Gwener Du wrth fynd.

Dyma'r ffeithlun o Crwydrol:

Du_Friday_infographic

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.