Birdie: Ymchwil i'r Farchnad wedi'i Gyrru gan AI

Ymchwil Marchnad AI Birdie

Mae strwythur tân y data y gall cyfryngau cymdeithasol ei ddarparu yn ddi-strwythur ac mae'n anodd cael gwybodaeth ystyrlon ohono heb ryw fath o ddeallusrwydd. Birdie yn troi miliynau o sylwadau, adolygiadau, a sgyrsiau ar-lein eraill yn fewnwelediadau strwythuredig, ymarferol i ddefnyddwyr sy'n helpu timau marchnata i wneud penderfyniadau cyflymach a mwy effeithiol. 

Birdie yw platfform Mewnwelediad-fel-a-Gwasanaeth (IaaS) cynhwysfawr cyntaf y diwydiant a ddyluniwyd yn benodol i helpu brandiau GRhG fel Samsung a P&G i ddeall barn miliynau o ddefnyddwyr, gan drawsnewid data anstrwythuredig yn fewnwelediadau gweithredadwy. 

Trwy ddefnyddio AI a phrosesu iaith naturiol, Dyma a fideo mae hynny'n egluro sut mae Birdie ailddyfeisio ymchwil i'r farchnad.

Eisoes, mae brandiau defnyddwyr byd-eang blaenllaw mewn CPG fel Samsung a P&G yn defnyddio platfform Birdie i ragfynegi tueddiadau categori, rhagweld argyfyngau cynnyrch, a darganfod cyfleoedd hyrwyddo mewn sianeli manwerthu allweddol, proses y mae pandemig COVID-19 wedi cyflymu wrth i frandiau gael eu gorfodi i wneud hynny. datblygu sianeli gwerthu newydd neu ddeall ymddygiad defnyddwyr sy'n newid yn y sianeli presennol.

  • categori byrdi
  • Meincnodau Categori Birdie
  • Dadansoddiad Brand Birdie

Datrysiad Birdie yw helpu cwmnïau i ddeall profiad prynu eu defnyddwyr, gan gynhyrchu Mewnwelediadau Defnyddwyr gellir ei ddefnyddio ar draws sawl maes o'ch cwmni.

  • Mewnwelediadau Defnyddwyr - Llywiwch trwy biliynau o ddata defnyddwyr o sawl ffynhonnell sydd eisoes wedi'u trefnu mewn ffordd sy'n ei gwneud yn anodd sylwi ar y peth mawr nesaf a throi'r mewnwelediad hwnnw'n weithred ddiymdrech, gan ei gwneud hi'n haws profi'r ROI o Mewnwelediadau Defnyddwyr. Ceir mewnwelediadau gan Birdie hyd at 65% yn gyflymach nag ymchwil marchnad draddodiadol.
  • Gwasanaeth cwsmer - Meintioli a deall sut mae'ch timau Gwasanaeth Cwsmer yn perfformio o gymharu â chystadleuwyr allweddol a hyd yn oed partneriaid allweddol, a dysgu sut mae Profiad y Cwsmer ar draws gwahanol sianeli gyda dadansoddiad seiliedig ar AI o ddata llais y defnyddiwr. Gall ymchwil Birdie gwmpasu 100% o sianeli a negeseuon.
  • Marchnata a Chyfathrebu - Darganfyddwch gynulleidfaoedd arbenigol a'u hoff gynhyrchion, priodoleddau cynnyrch, a sianeli i wneud eu penderfyniadau prynu. Archwiliwch eich cryfderau a gwendidau eich cystadleuwyr i greu ymgyrchoedd wedi'u personoli i drosi mwy o gwsmeriaid. Mae cwmnïau sy'n defnyddio Birdie yn sicrhau trosiadau 3x uwch o ymgyrchoedd wedi'u personoli
  • Arloesi a Datblygu Cynnyrch - Sicrhewch fynediad i'r hyn y mae defnyddwyr yn ei hoffi ac nad yw'n ei hoffi am fanylion penodol eich cynhyrchion chi - a'ch cystadleuwyr - o becynnu i flas. Dysgwch beth maen nhw'n meddwl sydd ar goll o'r farchnad a lansiwch gynhyrchion llwyddiannus. Mae cwmnïau'n defnyddio Birdie i dorri 1/4 ar amser beicio Arloesi.

Rhyddhewch Bwer AI a mynd y tu hwnt i Ymchwil i'r Farchnad i gael data dwfn, gronynnog am farn defnyddwyr am eich brand, cynhyrchion, gwasanaethau a chystadleuwyr i nodi a sbarduno cyfleoedd twf yn gyflym.

Dysgu Mwy Am Birdie Solutions

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.