Ffynnon Ddeuaidd: Llwyfan Rheoli Profiad Cwsmer a Enw Da

Ffynnon Ddeuaidd

Os ydych chi wedi gwneud unrhyw ymchwil ar hunaniaeth brand a phrofiad y cwsmer, mae'n debyg eich bod wedi sylwi ar y cysylltiad penodol sydd gan raddfeydd ac adolygiadau cwsmeriaid ar ymgysylltu â defnyddwyr ac ymdrechion SEO lleol i gwmnïau. Heddiw, mae mwyafrif sylweddol o ddefnyddwyr yn dibynnu'n fawr ar deimlad cwsmeriaid (hy, graddfeydd cwsmeriaid ar-lein a safleoedd adolygu) i wneud penderfyniad addysgedig ynghylch a ddylid ymgysylltu â chwmni. Mewn gwirionedd, mae llawer o ddefnyddwyr yn tueddu i gyfeirio at wefannau fel Google, Facebook ac Yelp i gael cipolwg ar y math o brofiad cwsmer y gallant ei ddisgwyl gan gwmni neu frand. Yn oes prynwriaeth ddigidol ar unwaith, ni all cwmnïau oedi cyn ymateb / rhyngweithio â darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol. 

At hynny, bydd sut y canfyddir cwmni ar-lein yn cael effaith aruthrol ar allu brand i ddenu, caffael a chadw cwsmeriaid. Boed yn ofal iechyd, lletygarwch, manwerthu, modurol, gwasanaethau ariannol, ac ati - mae profiad ac adborth y cwsmer yn cyfateb i hunaniaeth y cwmni ac mae wedi'i wreiddio'n ddwfn ym mhenderfyniadau defnyddiwr i brynu cynnyrch neu wasanaeth cwmni. 

Trosolwg Llwyfan Ffynnon Ddeuaidd - Y Ffynhonnell Sengl o Wirionedd ar gyfer Data Syniad Brand a Lleoliad

Mae Binary Fountain yn darparu profiad cwsmer blaenllaw a llwyfan rheoli enw da ar-lein i fentrau, sefydliadau gofal iechyd a busnesau bach a chanolig eu maint. Wedi'i angori yn ei dechnoleg Prosesu Iaith Naturiol (NLP), mae'r platfform yn y cwmwl yn cloddio adborth cwsmeriaid a gweithwyr o arolygon, graddfeydd ar-lein a gwefannau adolygu, cyfryngau cymdeithasol a ffynonellau data eraill i arfogi sefydliadau â'r mewnwelediadau gweithredadwy sydd eu hangen i wella teyrngarwch brand, cynyddu ymgysylltiad. , denu cwsmeriaid newydd a gyrru canlyniadau llinell sylfaen cynaliadwy. 

O chwilio a darganfod i ddethol ac ôl-brofiad dilynol, mae platfform Binary Fountain yn helpu i arwain a chefnogi timau marchnata, hysbysebu, profiad y cwsmer, gwerthu a llwyddiant cwsmeriaid ar hyd pob cam o daith y defnyddiwr. Daw ei gyfres o gynhyrchion cyfannol â phrofiad cwsmeriaid a nodweddion ymgysylltu, galluoedd rheoli enw da ar-lein, prosesu iaith naturiol, arolygon symudol ac offrymau ymgyrch dysteb, integreiddiadau CRM yn ogystal ag SEO un contractwr ac offer rheoli marchnata lleol. 

Mae profiad cwsmeriaid a nodweddion ymgysylltu Binary Fountain yn cynnwys:

 • Gwrandawiad Cymdeithasol - Gall defnyddwyr fynd ati i fonitro, adolygu, chwilio am, a chael eu rhybuddio am grybwylliadau a sylwadau ar-lein digyfnewid a rennir dros flogiau, fforymau, gwefannau newyddion, graddfeydd ac adolygiadau gwefannau yn ogystal â chyfeiriadau Twitter a swyddi cyhoeddus Instagram a Facebook mewn amser real bron. 
 • Cyhoeddi Cymdeithasol - Gall defnyddwyr ddrafftio, rheoli, amserlennu a phostio cynnwys cyfryngau cymdeithasol i Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn, i gyd o un rhyngwyneb.
 • Ymgyrchoedd Tysteb Symudol - Er mwyn cynhyrchu mwy o adolygiadau ar-lein, gall defnyddwyr anfon e-byst neu negeseuon testun symudol yn uniongyrchol at gwsmeriaid, gan ofyn iddynt adael adolygiadau am eu profiad gwasanaeth. 
 • Rheoli Rhestrau - Gall defnyddwyr hawlio tudalennau yn ogystal â diweddaru a chyhoeddi gwybodaeth gyswllt gywir a data lleoliad yn awtomatig ar gyfer busnesau o bob maint ar draws 420+ cyfeirlyfr ar-lein mewn mwy na 50 o wledydd, wrth sicrhau nad oes rhestrau dyblyg na gwrthdaro perchnogaeth. 
 • Brand Cyflogwr - Gall defnyddwyr lunio, gweld, cymharu a meincnodi teimlad gweithwyr ar draws Binary Fountain a / neu arolygon a gyhoeddwyd gan drydydd parti yn ogystal â safleoedd graddio ac adolygu ar-lein, fel Glassdoor ac Yn wir, mewn un dangosfwrdd cynhwysfawr a chanoledig.  

Yn y farchnad ddigidol heddiw, mae angen i gwmnïau gynyddu eu gwelededd a'u hymwybyddiaeth brand yn gyson ar draws peiriannau chwilio, rhwydweithiau cymdeithasol, mapiau cymwysiadau a mwy os ydyn nhw am gystadlu am ymddiriedaeth a busnes cwsmeriaid. 

Ramu Potarazu, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol yn Binary Fountain

Arferion Gorau ar gyfer Profiad Cwsmer a Rheoli Enw Da

Gyda mwy na 40,000 o ymholiadau chwilio Google yn cael eu gwneud bob eiliad, mae angen i gwmnïau ddod o hyd i ffordd i dorri trwy'r sŵn, neu fentro cael eu gadael ar ôl gan y gystadleuaeth. Mae hunaniaeth ac ymwybyddiaeth brand gadarnhaol yn un ffordd ddi-ffael o aros ar y blaen yn y pecyn cystadleuol, neu ar dudalen gyntaf canlyniadau chwilio Google. Yr ateb - buddsoddi mewn profiad cwsmeriaid a thechnolegau rheoli enw da a fydd yn monitro, olrhain, rheoli, dadansoddi a rhybuddio cwmnïau am adborth ac ymgysylltu amser real gan gwsmeriaid. 

ffynnon ddeuaidd tasg ymateb 1

Mae rhai nodweddion uwch i edrych amdanynt mewn platfform rheoli profiad a enw da cwsmer: 

 • Gweld Sgoriau Seren - Cymharu a gwerthuso enw da ar-lein ar draws cannoedd o raddfeydd ac adolygu safleoedd mewn un dangosfwrdd 
 • Rheoli Tasgau a Rhybuddion - Arbedwch amser yn ymgysylltu ag adolygiadau ar-lein sy'n effeithio ar frand erbyn blaenoriaethu, amserlennu, aseinio gwaith dilynol ac ymateb o fewn un platfform
 • Meincnodi Cystadleuol - Cymharwch enw da ar-lein, trwy arweinwyr, yn erbyn cystadleuwyr wedi'u targedu i nodi perfformwyr uchel ac isel 
 • Adrodd Cudd-wybodaeth Busnes - Mewnwelediadau wedi'u teilwra, wedi'u gyrru gan ddata, o adborth cwsmeriaid gyda'r gallu i weld a gwerthuso effaith a chynnydd ymgyrch 

Adroddiad Rheoli Enw Da - Ffynnon Ddeuaidd

Yn ymddiried ynddo gan filoedd o frandiau unigryw ledled Gogledd America, mae Binary Fountain yn helpu busnesau o bob maint i dyfu cyfran y farchnad trwy ddyrchafu eu presenoldeb ar-lein, cynyddu rhyngweithio â chwsmeriaid, a hyrwyddo graddfeydd ac adolygiadau ar-lein - gan arwain at well teyrngarwch brand a chadw cwsmeriaid yn y tymor hir. Ar hyn o bryd mae platfform rheoli profiad ac enw da cwsmeriaid Binary Fountain yn olrhain ac yn dadansoddi adborth defnyddwyr ar draws 900,000+ o ddarparwyr gofal iechyd a 250+ o gwmnïau ledled y wlad.

Archebwch Demo yn Ffynnon Ddeuaidd

Astudiaeth Achos Profiad Cwsmer - VITAS Healthcare

Mae'r ddibyniaeth gynyddol ar adolygiadau digidol gan ddefnyddwyr wedi ysgogi darparwyr gofal hosbis blaenllaw fel VITAS Healthcare i weithredu technoleg profiad cwsmeriaid a gwasanaethau rheoli enw da ar-lein i ysgogi adborth yn well a chynyddu adolygiadau cadarnhaol cyffredinol a sgoriau boddhad. Wrth weithio gyda VITAS Healthcare, defnyddiodd Binary Fountain ei dechnoleg profiad cwsmer pwerus i sicrhau cywirdeb ac unffurfiaeth i restrau ac ymatebion ynghyd ag enillion mesuradwy yn enw da brand am raglenni hosbis VITAS Healthcare ledled yr UD.

Trwy dechnoleg dadansoddeg a rhestrau dwfn Binary Fountain, llwyddodd VITAS Healthcare i drosoli offer dadansoddeg, adrodd a meincnodi, yn ogystal â thechnoleg prosesu iaith naturiol bwerus (NLP), ar gyfer mewnwelediadau ar raddfa lawn, cywir a gweithredadwy ar brofiad cwsmeriaid a lefelau boddhad ar draws lleoliadau lluosog.

Archwiliwch y strategaeth profiad cwsmer a gyflwynodd bob un o'r canlynol yn ystod blwyddyn gyntaf ei gweithredu ar gyfer VITAS Healthcare:

 • Cynnydd o 34% yn sgorau boddhad cleifion
 • Cynnydd o 10% yng nghyfanswm yr adborth cadarnhaol
 • Cynnydd o 52% yng nghyfanswm adolygiadau Google
 • Cynnydd o 121% yng nghyfanswm adolygiadau Facebook

Fe wnaeth platfform profiad a enw da cwsmer Binary Fountain helpu VITAS i weld cynnydd sylweddol mewn adolygiadau sêr a sgoriau boddhad cleifion yn ogystal â mwy o gywirdeb rhestru a mewnwelediadau data, gan yrru canlyniadau busnes cadarnhaol ar gyfer brand VITAS Healthcare.

Darllenwch yr Astudiaeth Achos Llawn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.