BIME: Meddalwedd fel Deallusrwydd Busnes Gwasanaeth

ffynonellau bime

Wrth i nifer y ffynonellau data barhau i dyfu, cudd-wybodaeth busnes Mae'r system (BI) ar gynnydd (eto). Mae systemau deallusrwydd busnes yn caniatáu ichi ddatblygu adroddiadau a dangosfyrddau ar ddata ar draws y ffynonellau rydych chi'n cysylltu â nhw. BIME yn System Gwybodaeth Busnes Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) sy'n eich galluogi i gysylltu â'r byd ar-lein a'r byd ar yr eiddo yn yr un lle. Creu cysylltiadau â'ch holl ffynonellau data, creu a gweithredu ymholiadau a gweld eich dangosfyrddau yn hawdd - i gyd o fewn rhyngwyneb hyfryd reddfol BIME.

Nodweddion BIME

  • Gall BIME weithredu fel “darllenydd byw”, gan weithio o bell ac mewn amser real. Fodd bynnag, nid yw'n gofyn ichi gynnal eich data yn y cwmwl. Serch hynny, mae nifer o fanteision i'r dewis hwn: cyrchu eich data unrhyw bryd ac unrhyw le. Yn dibynnu ar faint y data, gallwch uwchlwytho'ch data yn ddi-dor i Déjà Vu, BimeDB neu Google BigQuery.
  • Gyda BIME mae gennych chi glir a chyson model ymholiad ar draws eich holl ddata. Rhowch y “pethau” rydych chi am eu dadansoddi mewn rhesi a cholofnau ac rydych chi wedi gwneud. Yna eu hidlo neu eu sleisio. Grwpiwch bethau'n ddeinamig, eu hidlo ar sail rheolau cymhleth neu fesur effaith newid ar eich rhifau eraill.
  • Gyda BIME gallwch chi greu delweddu rhyngweithiol bydd hynny'n tynnu sylw at y tueddiadau a'r patrymau sydd wedi'u cuddio yn eich data. Gallwch eu siapio trwy hidlo'r gyfres neu ddatgelu'r data sylfaenol. Mae popeth wedi'i gynllunio i arddangos y swm mwyaf o wybodaeth yn y lleiafswm o le. Gallwch chi fanteisio ar amgodio lliw a maint er enghraifft, neu chwarae gydag ystod eang o opsiynau addasu siartiau.
  • Cymharwch eich we analytics data gyda'ch swyddfa gefn, mesurwch eich ROI ymgyrch go iawn yn erbyn eich cyllideb taenlen. Y cyfan mewn dangosfwrdd sengl. Gan ddefnyddio priodoleddau a mesurau cyfrifedig BIME, newidynnau byd-eang, grwpiau, setiau ac aelodau cyfrifedig eraill gallwch edrych ar eich data o unrhyw ongl.
  • Datgloi pŵer cronfeydd data ffederal gyda QueryBlender. Gall defnyddwyr ymholi dwsinau o ffynonellau a gwneud synnwyr ohonynt - waeth beth fo iaith ymholiad, ffeil a fformatau metadata. Mae QueryBlender yn gadael i ddefnyddwyr gymysgu a chyfateb bron unrhyw wybodaeth, o daenlenni etifeddiaeth a chronfeydd data perthynol mawr i ffrydio data byw o Google Analytics, Google Apps, salesforce.com, neu Amazon Web Services.
  • Grwpiwch bethau'n ddeinamig, eu hidlo ar sail rheolau cymhleth neu fesur effaith newid ar eich rhifau eraill. BIME's peiriant cyfrifo mae ganddo bopeth sydd ei angen arnoch chi, a mwy fyth. Peidiwch â bod ofn ysgrifennu cod; mae gennym ryngwyneb defnyddiwr hardd ar gyfer cynhyrchu'r cyfrifiadau mwyaf cyffredin. Bydd opsiynau ôl-brosesu yn arbed oriau i chi ac yn caniatáu ichi gyflawni cyfrifiadau cyffredin heb ysgrifennu un fformiwla.

Mae pob BIME trwydded yn dechrau gyda 20 dangosfwrdd, 10 cysylltiad data, 1 dylunydd a gwylwyr dangosfwrdd diderfyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.