Mae BigCommerce yn Lansio Llwyfan E-Fasnach Menter

E-Fasnach Menter Bigcommerce

Mae BigCommerce wedi lansio Menter BigCommerce, platfform e-fasnach fwy cadarn sy'n cynnig ar gyfer manwerthwyr cyfaint uchel sy'n trafod miliynau o ddoleri mewn gwerthiannau. Mae BigCommerce Enterprise yn cynnwys diogelwch ac amddiffyniad datblygedig, amser real analytics a mewnwelediadau ac integreiddiadau gradd menter sy'n galluogi masnachwyr ar-lein i reoli a graddio eu busnes heb drafferth atebion perchnogol, ar y safle neu adnoddau TG drud. Cyflwynodd y cwmni'r platfform i ddewis cleientiaid y llynedd ac mae bellach yn cyhoeddi argaeledd cyffredinol.

Ymhlith y brandiau mawr sy'n defnyddio BigCommerce Enterprise mae Samsung, Gibson, Marvel, Cetaphil, Schwinn, Pergo, Enfamil a Ubisoft. Ymhlith y cleientiaid sydd newydd eu harwyddo mae Austin Bazaar Music, Brinks, Bottle Breacher, Bulk Apothecary, Dallas Golf, Duck Commander, Flash Tattoos, Lime Crime, Legends, NRG a Overstock Drugstore.

Ers symud i BigCommerce, mae ein gwefan bellach yn gyflymach, mae profiad y defnyddiwr yn well, ac rydym wedi cyflawni safle chwilio uwch. Rydym wedi cynyddu ein gwerthiannau ar-lein 47% ac rydym bellach yn ymddangos fel y prif un mewn rhestrau organig ar Google. Paul Yoo, Llywydd a COO yn Gwladgarwr yr UD

Fel rhan o'r datganiad, mae gan gleientiaid Menter BigCommerce fynediad at alluoedd newydd a gwell sydd wedi'u cynllunio i gefnogi gofynion perfformiad, hyblygrwydd a dibynadwyedd mentrau sy'n dod i'r amlwg.

  • Dadansoddeg amser real, ar lefel Cwsmer - E-fasnach amser real sydd newydd ei hehangu analytics dangosfwrdd sy'n galluogi cleientiaid i adfer refeniw a gollwyd trwy werthuso ymddygiadau prynu cwsmeriaid, optimeiddio rhestr eiddo a marsiandïaeth a gwerthuso perfformiad ymgyrch farchnata ac enillion ar fuddsoddiad fesul cwsmer mewn amser real.
  • Peiriant Optimeiddio Mewnwelediadau BigCommerce - Cyfres lawn o ddata a mewnwelediadau gweithredadwy, ar gael am y tro cyntaf ar blatfform e-fasnach gradd menter, gyda galluoedd adrodd manwl i helpu masnachwyr i ennill cwsmeriaid yn ôl a rhaglenni teyrngarwch tanwydd trwy nodi gwerth uchel ac mewn perygl. cwsmeriaid, gyrru pryniannau ailadroddus trwy ddadansoddiad twndis prynu, nodi cynhyrchion sy'n tanberfformio gan ddefnyddio cyfradd sgwrsio awtomataidd a dadansoddi traffig, a gyrru refeniw cynyddrannol trwy argymhellion traws-werthu
  • Integreiddiadau Gradd Menter - Gall masnachwyr ymestyn galluoedd eu siopau trwy'r cannoedd o integreiddiadau gradd menter. Mae cleientiaid menter yn derbyn mynediad anghyfyngedig i gyfres lawn o integreiddiadau BigCommerce sy'n cynnwys yr holl nodweddion ac ymarferoldeb - o gynllunio adnoddau menter a rheoli rhestr eiddo i gyfrifeg a marchnata e-bost - sydd eu hangen i redeg siop ar-lein fyd-eang, gwerth miliynau o ddoleri.
  • Diogelwch ac Amddiffyn Uwch - Mae masnachwyr menter yn cael mynediad at nodweddion diogelwch pwerus fel SSL adeiledig, Cydymffurfiaeth PCI, a diogelwch DDOS i sicrhau bod safleoedd yn parhau i fod yn weithredol, a gall cwsmeriaid drafod yn hyderus. Mae BigCommerce hefyd yn cynnwys HTTPS ar draws y safle i gynyddu safleoedd Google-Search yn ogystal â chynyddu hyder siopwyr.
  • Perfformiad Optimeiddiedig ar gyfer Storfeydd - Mae seilwaith BigCommerce yn cyfuno rhwydwaith fyd-eang o ganolfannau data i sicrhau'r amseroedd llwyth tudalen gorau ac ymatebolrwydd i ymwelwyr safle a siopwyr ar draws yr holl ddaearyddiaethau. Mae cleientiaid menter yn elwa o fonitro safle 24/7 a chefnogaeth â blaenoriaeth gyda CLG uptime gweinyddwr gwarantedig 99.9% ar gael.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.