Geiriau neu Ymadroddion Rhaglennu Mawr

Amddiffynnydd PocedGan weithio gyda rhai rhaglenwyr eithriadol, rwy'n aml yn cael fy hun mewn cyfarfodydd gyda phenseiri, arweinwyr a datblygwyr sydd (rwy'n credu) wrth eu bodd yn taflu rhai geiriau neu ymadroddion mawr allan yno i geisio dychryn y Rheolwyr Cynnyrch neu eu cleientiaid.

Mae'n un o'r pethau hynny y mae rhaglenwyr yn hoffi eu gwneud. Dyma ddeg ohonyn nhw gyda disgrifiad syml iawn (a fydd, heb os, yn tynnu sylw datblygwyr ym mhobman wrth i mi hacio eu terminoleg i farwolaeth gyda nhw trosiadau fy nghar syml):

  1. Tynnu - mae hyn yn cymryd proses neu swyddogaeth anodd ac yn y bôn yn ei ddadelfennu'n rhesymegol ... naill ai yn ôl hierarchaeth (mae A yn perthyn i B, mae B yn perthyn i C, ac ati) neu yn ôl nodwedd neu swyddogaeth (lliw, maint, pwysau, ac ati). Mae tynnu dŵr yn gwneud rhaglennu gwrthrychau-ganolog yn haws trwy drefnu'r swyddogaeth yn rhesymegol. I adeiladu fy nghar, rwy'n adeiladu ffrâm, injan, a chorff ar wahân.
  2. Dibyniaeth - mae hyn yn golygu bod rhywfaint o hen god yn y system a allai aros ond y mae angen ei ddileu'n raddol. Pan na chaiff cod ei ddirprwyo, nid yw rhaglenwyr yn cyfeirio'r cod nac yn defnyddio cod mwy newydd nes bod yr holl gyfeiriadau wedi mynd i'r hen, ac ar yr adeg honno dylid ei ddileu. Weithiau, os yw'n nodwedd sy'n diflannu, gallwch ei chadw am ychydig gyda rhybudd i'ch defnyddwyr ei bod yn diflannu. Rwy'n cael system stereo newydd gyda gwifrau newydd ond rwy'n gadael yr hen weirio a ddim yn ei defnyddio.
  3. Cynhwysiad - dyma'r broses o drefnu eich swyddogaethau rhaglennu o fewn rhiant pan nad yw'r swyddogaeth yn cyrraedd ar draws unrhyw rannau eraill o'r system. Os oes gennych filiynau o swyddogaethau, rydych chi am eu trefnu'n effeithlon a gweithredu o fewn yr ardaloedd maen nhw'n gweithredu yn hytrach na'u cael ar gael yn fyd-eang. Rwy'n rhoi mecaneg gefnogol yr injan yn adran yr injan ... Nid wyf yn rhoi'r hidlydd olew yn y sedd gefn.
  4. Etifeddiaeth - dyma'r gallu i gymryd priodweddau darn arall o god cyffredin (dosbarth) er mwyn ei ailddefnyddio ar gyfer ymarferoldeb newydd heb orfod ei ailysgrifennu. Mae etifeddiaeth yn arfer datblygu da arall sy'n canolbwyntio ar wrthrychau. Gellir defnyddio sedd fy nghar i gario plentyn neu oedolyn - pwy bynnag sy'n eistedd ynddo.
  5. Normaleiddio - dyma'r dull o drefnu data yn fwy effeithlon mewn cronfa ddata trwy lunio cyfeiriadau. Enghraifft fyddai pe bai'n rhaid i mi recordio goleuadau traffig trwy'r dydd ... coch, melyn a gwyrdd. Yn hytrach nag ysgrifennu pob cofnod gyda choch, melyn a gwyrdd - dwi'n ysgrifennu 1, 2, a 3 ac yna'n gwneud tabl arall lle mae 1 = coch, 2 = melyn a 3 = gwyrdd. Fel hyn, dim ond unwaith yr wyf yn recordio coch, melyn a gwyrdd. Mae gan bob un o ddrysau fy nghar yr un handlen drws. Un handlen, a ddefnyddir mewn 4 lleoliad gwahanol yn hytrach na 4 dolen wahanol.
  6. Canolbwyntio ar Wrthrychau - mewn ieithoedd rhaglennu modern, mae hwn yn ddull dylunio sy'n eich galluogi i ysgrifennu cod penodol mewn darnau, yn ôl ymarferoldeb, ac yna eu hailddefnyddio. Enghraifft fyddai pe bawn i eisiau gwirio am gyfeiriad e-bost wedi'i lunio'n ddilys. Fe allwn i adeiladu'r swyddogaeth unwaith, ac yna ei defnyddio lle bynnag y mae angen i mi wneud hynny yn fy nghais. Mae gan fy nghar 18 ″ rims y gellir eu defnyddio ar geir eraill gan yr un gweithgynhyrchwyr neu wneuthurwyr eraill.
  7. Polymorphism - Mae'n anodd esbonio'r un hwn, ond yn y bôn, y gallu i ddatblygu cod y gellir ei ddefnyddio'n ddeinamig ar gyfer sefyllfaoedd eraill. Hynny yw, gall etifeddu ymarferoldeb unigryw a deinamig yn syml trwy'r ffordd y cyfeirir ato. Mae hwn yn ddull datblygu effeithlon iawn. Gallaf ddefnyddio allfa drydanol fy nghar i wefru fy ffôn neu i gyflenwi sudd i'm pwmp teiar.
  8. Recursion - mae hwn yn ddull lle mae cod yn cyfeirio ei hun. Weithiau, mae'n effeithlon ac yn fwriadol, ond ar adegau eraill gall ddirwyn i ben droelli eich cymwysiadau allan o reolaeth. Rwy'n clicio ceisio ar stereo fy nghar ac mae'n dolennu trwy'r gorsafoedd radio. Nid yw byth yn gorffen, dim ond dal ati.
  9. Adweithio - dyma'r broses o ailysgrifennu cod i'w gwneud hi'n haws ei ddilyn neu i'w drefnu'n well ond nid o reidrwydd ychwanegu unrhyw ymarferoldeb ychwanegol. Rwy'n ailadeiladu fy injan.
  10. Pensaernïaeth sy'n Canolbwyntio ar y Gweinydd (SOA) - cymryd rhaglenni sy'n canolbwyntio ar wrthrychau a'i gymhwyso i systemau mawr lle gallwch gael systemau cyfan sy'n cyflawni rhai swyddogaethau. Efallai bod gennych chi system rheoli perthnasoedd cwsmeriaid sy'n siarad â system e-fasnach sy'n siarad â system gludo, ac ati. Rwy'n tynnu trelar gyda fy nghar i anfon eitemau o un lle i'r llall. Rwy'n defnyddio cwt llwybrydd (XML) i'w cysylltu.

Rwy'n sylweddoli nad oedd fy nhrosiadau bob amser yn berffaith ar y targed. Rwy'n gobeithio eu bod wedi helpu ychydig, er!

Rhywfaint o gyngor pan glywch y geiriau hyn yn eich cyfarfod nesaf gyda datblygwr ... peidiwch â rhedeg yn ôl i'ch sedd ac edrychwch arnyn nhw Wicipedia, byddan nhw'n gwylio. Peidiwch â flinch, byddant yn ymosod. Dyma beth i'w wneud ... meddyliwch am y ffenestr fel petaech chi'n meddwl yn ddwfn ac yna edrych yn ôl gydag edrychiad chwilfrydig neu grafu'ch ên. Arhoswch iddynt ddilyn eu datganiad gyda mwy o wybodaeth.

… Maen nhw'n gwylio.