E-Fasnach a ManwerthuCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

A yw Vine the Diamond yn y Garw Masnach Gymdeithasol?

Tra roeddwn i yn y IRCE, Roeddwn i wedi cynhyrfu’n lân pan stopiodd un siaradwr, Danny Gavin, fi a dweud wrtha i ei fod wedi fy ngweld yn siarad flynyddoedd yn ôl mewn digwyddiad yn Austin. Mae Danny yn un o brif farchnatwyr y Rhyngrwyd ... yn datblygu ymgyrchoedd marchnata Rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol blaengar ar gyfer Diemwntau Brian Gavin. Gyda'i arbenigedd, mae wedi helpu i yrru BGD i rengoedd Cwmnïau E-Fasnach Tyfu Cyflymaf a 1000 Cyflymaf Retailer Rhyngrwyd.

Byddwn yn rhannu rhai o'r anhygoel Gwinwydd BGD dolenni trwy gydol y post hwn gan Brian Gavin Diamonds, i roi rhai delweddau i'r ffordd y maent wedi trosoli'r platfform.

O Syniad i Ddylunio

Gofynnais i Danny pam ei fod yno a dywedodd wrthyf ei fod yn siarad am y llwyddiant anhygoel y mae BGD wedi'i gael Vine. Ac nid ydym yn siarad niferoedd bach yma:

  • Gan ddefnyddio dylanwadwyr Vine, llwyddodd BGD i gyrraedd dros 6 miliwn o ddolenni ar Vine (sef oddeutu 2 filiwn o bobl) a dros 445 o gyfranddaliadau ar Twitter.
  • Derbyniodd eu hymgyrch Vine gydnabyddiaeth uchel gan nifer o gyhoeddiadau, yn ogystal â chael eu rhestru yn # 2 yn unig y tu ôl i Tiffany's ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu siopau gemwaith yn 2014 (JCK).
  • Er gwaethaf y gostyngiad yng ngwerthiant cystadleuwyr rhwng Dydd Gwener Du a'r Nadolig, derbyniodd BGD dwf uchaf erioed o 45% yn iau yn ogystal â thwf 13% yn iau yn Ch1 yn 2015.
  • Gwelodd BGD hefyd gynnydd rhyfeddol o 20% mewn traffig uniongyrchol i'r wefan honno o hanner cyntaf 2014.

Nid tasg syml mo honno o ystyried y gystadleuaeth ymosodol yn y diwydiant hwn. Diemwntau Brian Gavin yn emyddwr hunan-gyllidol ac e-gynffon diemwnt sy'n ymdrechu i gynyddu ymwybyddiaeth brand ar-lein wrth gystadlu â chyllidebau ar raddfa fawr ei gystadleuwyr.

Yr her yw bod angen i BGD ddod o hyd i ddull cost effeithiol i gystadlu â chystadleuwyr sefydledig ar-lein a lleol trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a fydd yn sefydlu hunaniaeth brand i gynyddu traffig ar y we a chynyddu gwerthiant.

Strategaeth Danny oedd creu calendr golygyddol hyblyg a oedd yn caniatáu i BGD fanteisio ar ddigwyddiadau amserol a pherthnasol trwy ryddhau fideos wythnosol sy'n ddifyr ac yn fympwyol ar blatfform hynod rannadwy.

Gwinwydd #MarchMadness

Fe wnaethant ddatblygu cysyniadau o amgylch ein calendr golygyddol, cynhyrchu'r cynnwys fideo, a'i hyrwyddo trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â gyda dylanwadwyr Vine y gwnaethant estyn atynt.

Gwinwydd Diolchgarwch

Gwinwydden y Nadolig

Tôn ac agwedd y neges greadigol oedd alinio ein presenoldeb ar-lein â'n delwedd all-lein o geinder ac arloesedd. Er mwyn cystadlu â chystadleuwyr cyllideb uchel, roedd angen i ni ddewis cyfrwng yr oedd eu cynulleidfa darged (18-44), ond lle nad oedd ein cystadleuwyr.

Gwinwydden Calan Gaeaf

Trwy ddefnyddio Vine, roedd BGD nid yn unig yn gallu manteisio ar y gynulleidfa iau (18-20) ar y platfform, ond hefyd y gynulleidfa Twitter (18-49) oherwydd cyfranadwyedd uchel ac integreiddiad y ddau blatfform. Mae'r cynnwys yn fyw, yn ddiddorol ac yn unigryw, ond yn symud yn ddigon cyflym i fynnu bod y gwyliwr yn ei wylio eto.

Y 4ydd o Orffennaf

Mae'r mathau hyn o fideos yn cysylltu â'r genhedlaeth symudol (sy'n gwyro tuag at ddemograffig hŷn sy'n fwy addysgedig) ac maent yn ddigon byr i dynnu sylw ac addysgu heb wastraffu amser y gwylwyr. Roedd y dull a'r naws hon yn effeithiol wrth yrru traffig i'r wefan yn ogystal â gyrru gwerthiannau.

Sêr Alinio

Diolch yn arbennig i Danny am fy helpu i lunio'r swydd hon! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld Diemwntau Brian Gavin ar gyfer eich gemwaith arfer!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol