Gochelwch rhag Swyddi Gwadd

Depositphotos 32639607 s

Wrth i chi geisio datblygu cynnwys ar gyfer eich gwefan, mae bob amser yn her i gynnal yr awydd am gynnwys gwych. Efallai y cewch eich temtio i dderbyn blogwyr gwadd o bryd i'w gilydd ar gyfer eich blog.

Bob dydd rydym yn cael cynigion i dalu am swyddi noddedig yn ogystal â cheisiadau am swyddi gwestai. Fe wnaethon ni brofi swyddi taledig lawer o leuadau yn ôl a stopio ar unwaith - byddwn i'n synnu os oes gennym ni unrhyw rai sy'n weddill sy'n gyhoeddus. Roedd yr ansawdd bob amser yn ofnadwy, nid oedd y cynnwys byth yn canolbwyntio ar ein cynulleidfa, a'r nod bron bob amser oedd gwerthu a pheidio byth â darparu gwerth i'n darllenwyr. Caniateir swyddi gwesteion o hyd ond byddai'n rhaid i mi amcangyfrif mai dim ond cant neu ddau sy'n cael eu cyhoeddi mewn gwirionedd.

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, rhoddodd Matt Cutts o Google y rhybudd a ganlyn:

Iawn, rydw i'n ei alw: os ydych chi'n defnyddio blogio gwesteion fel ffordd i ennill dolenni yn 2014, mae'n debyg y dylech chi stopio. Pam? Oherwydd dros amser mae wedi dod yn arfer mwy a mwy sbam, ac os ydych chi'n gwneud llawer o flogio gwesteion yna rydych chi'n sefyll allan gyda chwmni gwael iawn. Yn ôl yn y dydd, roedd blogio gwesteion yn arfer bod yn beth parchus, yn debyg iawn i gael awdur uchel ei barch i barchu ysgrifennu cyflwyniad eich llyfr. Nid felly y mae mwyach.

Felly ... nid yw blogio gwesteion yn brifo ansawdd eich cynnwys yn unig, gall fod yn effeithio ar safle eich gwefan ar beiriannau chwilio mewn gwirionedd!

Heno, cefais Ddogfen Word a oedd ag erthygl eithaf unigryw wedi'i hysgrifennu i'w hystyried ar gyfer ein blog. Cefais fy swyno gan nad wyf fel rheol yn derbyn y swydd tan rywfaint o drafodaeth gyda'r gweithiwr cysylltiadau cyhoeddus proffesiynol neu'r cwmni rydyn ni'n ysgrifennu amdano. Darllenais y post ac roedd yn eithaf da mewn gwirionedd - gan ddarparu enghreifftiau o ymgyrchoedd e-bost unigryw. Fel gwiriad, copïais y paragraff agoriadol a'i gludo i Google i weld a oedd cynnwys a oedd wedi'i bostio mewn man arall.

Arweiniodd hyn at rywbeth ychydig yn frawychus. Roedd yr erthygl yn unigryw, ond yn y bôn clôn o erthygl a ysgrifennwyd ychydig flynyddoedd yn ôl a gafodd lawer o sylw. Cefais ychydig o ymadroddion union yr un fath â samplau wedi'u diweddaru. Nid oedd yn gopi union yr un fath ac efallai ei fod hyd yn oed wedi pasio teclyn fel Copyscape… ond nid oedd yn unigryw. Pwy bynnag oedd yr awdur, roedd wedi gwneud gwaith da iawn wrth ddiweddaru enghreifftiau ac ail-eirio’r erthygl yn ddigonol i osgoi cael ei darganfod.

Ni fyddwn yn cyhoeddi'r erthygl, wrth gwrs. Ar wahân i ffeithluniau, mae pob post rydyn ni'n ei rannu yn unigryw Martech Zone. Ac mae hyd yn oed ffeithluniau'n cael eu cyhoeddi gyda chyflwyniad unigryw a fy 2 sent arnyn nhw. Folks ... peidiwch â chael eich temtio i dderbyn postiadau blog gwesteion. Maent yn gynlluniau mwyaf tebygol o gael rhai dolenni ar eich gwefan. Mae hyn yn peryglu'r holl waith caled rydych chi wedi'i gyflawni. Peidiwch â chael eich temtio!

Byddai'n well gen i hepgor diwrnod o bostio na rhoi safle gyda degawd o ymdrech ynddo mewn perygl!