Mae dros 100 o Awduron yn Rhannu eu Gwybodaeth yn y Llyfr Busnes Gwell

stopio gwrando ar bawb

Beth pe gallech chi siarad â 100 o bobl fusnes a gofyn iddyn nhw rannu eu cyngor mwyaf? Dyma oedd y meddwl y tu ôl i'r Llyfr Busnes Gwell, prosiect a ddatblygwyd gan Tyler a'r tîm yn y System Hunan-Gyhoeddi.

Sampl o'r Llyfr Busnes Gwell

  • Datgelwyd Eich Holl Esgusodion: Dwy Astudiaeth Achos Sy'n Profi Nid oes Angen Unrhyw Brofiad, Arian na Chymorth i Ddechrau Busnes Llwyddiannus - tud. 9
  • Dim ond Unwaith y mae angen i chi fod yn iawn - Un o'r Artistiaid Mwyaf erioed wedi creu dros 50,000 o wahanol ddarnau o gyhoeddiadau
  • Pam fod 'Gwneud yr Hyn yr ydych yn ei Garu a'r Arian yn Ei Ddilyn' yn Un o'r Darnau Cyngor Gwaethaf y Byddwch Erioed Yn Ei Dderbyn (a'r hyn y dylech ei wneud yn lle) - tud. 17
  • Darganfyddwch y Rheswm y Tu ôl i 99% o'ch Methiannau Blaenorol (Byddwch yn synnu pa mor syml ydyw) ac yna'n defnyddio hwn
  • Tric Syml i sicrhau na fyddwch byth yn cael eich parlysu gan ofn a gorlethu eto - tud. 32
  • 7 Cam y Dilynais i Wneud $ 500 ar gyfer Fy Suzuki Cyntaf Dros 10 Mlynedd Yn Gyflym (Ymlaen yn Gyflym i Heddiw) Rwy'n Dal i Gymryd Y Camau Hyn Bob Bob Amser Rwyf Am Gyflawni Rhywbeth Mawr) - tud. 45
  • Colli Allan ar Gyfleoedd Oherwydd Diffyg Profiad? Fe wnaeth y Wers a Ddysgais gan y Cynrychiolydd Gwerthu Llongau Nodwydd Uchaf yn y Wlad (Pwy Allaf Edafu Nodwydd Prin) Helpu Fi i Adeiladu Busnesau Lluosog Lluosog mewn gwahanol Gilfachau - O Ffilm a Theledu i Ddyddio - tud. 57
  • Mae Perchennog Bwyty Ffrengig yn Gweithio 9 Diwrnod yn Syth, Yn Gorchuddio Sifftiau Ychwanegol + Goramser am $ 1800 Tra bod Ei Guest, Cynghorydd Ariannol, yn Gwneud yr Un Swm Mewn 35 Munud. Darganfyddwch Beth sy'n Gwneud y Gwahaniaeth (Awgrym: Nid Ei Radd yw) - tud. 60
  • Y Da, y Drwg a'r Hyll o Rhedeg Busnes Ar-lein - Dysgu Sut i Weld y Da, Ymdopi â'r Drwg, Aros i ffwrdd o'r Hyll a Mwynhau Pob Munud o'ch Taith Entrepreneuraidd - tud. 69 \
  • Anghofiwch am yr hyn a ddysgoch mewn ysgol fusnes - Nid dyna sut mae'r broses werthu yn gweithio! Dysgwch Sut i Ddefnyddio Dull OSCAR i Gau Unrhyw Fargen Heb Seinio Fel Gwerthwr Annifyr (Mewn gwirionedd, Byddwch yn gallu Gwerthu Cwdynnod i Sbrintiwr Olympaidd) - tud. 77

Dewiswyd fy nugget fel pennod, Stopio Gwrando ar Bawb, lle rwy’n rhannu’r wers fusnes orau yn fy ngyrfa a ddysgwyd y ffordd galed… trwy flwyddyn drychinebus iawn yn ein hasiantaeth. Gwneuthum rai penderfyniadau busnes ofnadwy. Beth ddysgais i gael y cwmni yn ôl ar y trywydd iawn? Beth fyddwn i wedi'i wneud yn wahanol? Gobeithio y prynwch y llyfr a gweld drosoch eich hun!

Prynu The Better Business Book

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.