Beth yw technoleg Blockchain?

Blockchain

Edrychwch ar fil doler, ac fe welwch rif cyfresol. Ar wiriad, fe welwch rif llwybro a chyfrif. Mae gan eich cerdyn credyd rif cerdyn credyd. Mae'r niferoedd hynny wedi'u mewngofnodi'n ganolog mewn lleoliad yn rhywle - naill ai yng nghronfa ddata'r llywodraeth neu mewn system fancio. Wrth ichi edrych ar ddoler, does gennych chi ddim syniad beth yw ei hanes. Efallai iddo gael ei ddwyn, neu efallai ei fod yn gopi ffug. Yn waeth, gellid cam-drin rheolaeth ganolog ar y data trwy argraffu mwy, eu dwyn, neu drin yr arian cyfred - gan arwain yn aml at ddibrisio'r holl arian cyfred.

Beth pe bai ... ym mhob bil doler, siec, neu drafodiad cerdyn credyd, bod yr allweddi wedi'u hamgryptio y gellid eu defnyddio i gael mynediad at gofnodion o'r trafodion? Gellid gwirio pob darn o arian cyfred yn annibynnol trwy rwydwaith enfawr o gyfrifiaduron - nid oes gan yr un lleoliad yr holl ddata. Gellid datgelu'r hanes drwyddo mwyngloddio y data ar unrhyw adeg, ar draws rhwydwaith o weinyddion. Gellid dilysu pob darn o arian cyfred a phob trafodyn gydag ef i nodi pwy oedd yn berchen arno, o ble y daeth, ei fod yn ddilys, a hyd yn oed recordio'r trafodiad nesaf pe bai'n cael ei ddefnyddio mewn trafodiad newydd.

Beth yw technoleg Blockchain?

Mae'r blockchain yn gyfriflyfr datganoledig o'r holl drafodion ar draws rhwydwaith cymar-i-gymar. Gan ddefnyddio'r dechnoleg hon, gall cyfranogwyr gadarnhau trafodion heb fod angen awdurdod ardystio canolog. Mae ceisiadau posib yn cynnwys trosglwyddiadau cronfa, gwerthu crefftau, pleidleisio, a llawer o ddefnyddiau eraill.

Blockchain yw'r dechnoleg sylfaenol sy'n galluogi cryptocurrency fel Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, NEM, Ethereum, Monero, a Zcash. Mae'r ffeithlun hwn o PWC yn rhoi golwg fanwl ar dechnoleg blockchain, sut mae'n gweithio, a pha ddiwydiannau a allai gael eu heffeithio ganddo.

Er bod tunnell o wefr o gwmpas Bitcoin ar hyn o bryd, byddwn yn eich annog i anwybyddu llawer o'r straeon a chanolbwyntio ar y dechnoleg sylfaenol. Mae gormod o weithwyr proffesiynol heb addysg, nad ydynt yn rhai technoleg, yn hoffi Bitcoin â brwyn aur, neu swigen stoc, neu hyd yn oed fad. Mae'r holl esboniadau a disgwyliadau hyn wedi'u gorsymleiddio. Nid yw Bitcoin fel unrhyw arian cyfred arall wedi'i greu erioed, diolch i dechnoleg blockchain. Mae Blockchain yn dechnoleg gymhleth sy'n gofyn am bŵer cyfrifiadurol gan nad ydym erioed wedi'i gofyn o'r blaen. A sylfaenol mwyngloddio gall trafodiad ofyn am ddegau o filoedd o ddoleri mewn offer, costio degau o ddoleri, defnyddio cryn dipyn o egni, a gofyn am funudau neu oriau o waith.

Wedi dweud hynny, dychmygwch fyd lle mae ymddiriedaeth yn eich tystysgrif ddigidol oherwydd ei bod yn cynnwys yr allweddi i hanes yr holl ddosbarthiadau y gwnaethoch chi eu gwirio trwy gyfoedion ... heb i chi ffonio'r cwmni ardystio. Byd lle nad oes angen i chi wirio hanes busnes â llaw ond y gallwch, yn lle hynny, wirio'r gwaith a gyflawnwyd ganddynt fel y'i diffinnir yn eu contract gwerthu wedi'i bweru gan blockchain. Gallai hysbyseb gynnal hanes ei arddangosiad a'r trafodiad i'r person sy'n clicio i sicrhau nad yw'n glic twyllodrus.

Mae Blockchain yn dechnoleg addawol y gellir ei chymhwyso bron yn unrhyw le. Edrychaf ymlaen at weld beth sydd nesaf!

Beth yw Blockchain?

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.