Deall Hysbysebu Rhaglennol, Ei Thueddiadau, a'r Arweinwyr Ad-Dechnoleg

Beth yw Hysbysebu Rhaglennol - Infograffeg, Arweinwyr, Acronymau, Technolegau

Ers degawdau, mae hysbysebu ar y Rhyngrwyd wedi bod braidd yn wahanol. Dewisodd cyhoeddwyr gynnig eu mannau hysbysebu eu hunain yn uniongyrchol i hysbysebwyr neu fewnosod eiddo tiriog hysbysebion ar gyfer marchnadoedd hysbysebu i wneud cais amdanynt a'u prynu. Ar Martech Zone, rydym yn defnyddio ein hadeiladau hysbysebu fel hyn ... gan ddefnyddio Google Adsense i wneud arian i'r erthyglau a'r tudalennau gyda hysbysebion perthnasol yn ogystal â mewnosod dolenni uniongyrchol ac arddangos hysbysebion gyda chymdeithion a noddwyr.

Roedd hysbysebwyr yn arfer rheoli eu cyllidebau â llaw, eu cynigion, ac ymchwilio i'r cyhoeddwr priodol i ymgysylltu a hysbysebu. Roedd yn rhaid i gyhoeddwyr brofi a rheoli'r marchnadoedd yr hoffent ymuno â hwy. Ac, yn seiliedig ar faint eu cynulleidfa, efallai y byddant yn cael eu cymeradwyo ar ei gyfer neu beidio. Fodd bynnag, datblygodd systemau dros y degawd diwethaf. Wrth i led band, pŵer cyfrifiadurol, ac effeithlonrwydd data wella'n sylweddol, roedd y systemau'n awtomataidd yn well. Aeth hysbysebwyr i mewn i ystodau cynigion a chyllidebau, rheolodd cyfnewidfeydd hysbysebion y rhestr eiddo a'r cais buddugol, a gosododd cyhoeddwyr y paramedrau ar gyfer eu hadeiladau hysbysebu eiddo tiriog.

Beth yw Hysbysebu Rhaglennol?

Mae'r term Cyfryngau rhaglennol (A elwir hefyd yn marchnata rhaglennol or hysbysebu rhaglennol) yn cwmpasu amrywiaeth o dechnolegau sy'n awtomeiddio'r broses o brynu, lleoli ac optimeiddio rhestr eiddo cyfryngau, gan ddisodli dulliau dynol yn eu tro. Yn y broses hon, mae partneriaid cyflenwad a galw yn defnyddio systemau awtomataidd a rheolau busnes i osod hysbysebion mewn rhestr o gyfryngau wedi'u targedu'n electronig. Awgrymwyd bod cyfryngau rhaglennu yn ffenomen sy'n tyfu'n gyflym yn y diwydiant cyfryngau a hysbysebu byd-eang.

Wicipedia

Cydrannau Hysbysebu Rhaglennol

Mae sawl parti yn ymwneud â hysbysebu rhaglennol:

 • Hysbysebwr - Yr hysbysebwr yw'r brand sydd am gyrraedd cynulleidfa darged benodol yn seiliedig ar ymddygiad, demograffig, diddordeb, neu ranbarth.
 • Cyhoeddwr - Y cyhoeddwr yw cyflenwr yr eiddo tiriog hysbysebion neu'r tudalennau cyrchfan sydd ar gael lle gellir dehongli'r cynnwys a gosod hysbysebion wedi'u targedu yn ddeinamig.
 • Llwyfan Cyflenwi-Ochr - Y SSP yn mynegeio tudalennau'r cyhoeddwyr, y cynnwys, a'r rhanbarthau hysbysebu sydd ar gael i wneud cais.
 • Llwyfan Ochr Galw - Y DSP mynegeio hysbysebion yr hysbysebwyr, y gynulleidfa darged, cynigion a chyllidebau.
 • Cyfnewidfa Ad - Mae'r gyfnewidfa hysbysebion yn trafod ac yn priodi'r hysbysebion â'r eiddo tiriog priodol i sicrhau'r elw mwyaf posibl i'r hysbysebwr ar wariant hysbysebu (ROAS).
 • Amser Real-Bidio - Hawl i Brynu yw'r dull a'r dechnoleg ar gyfer gwerthu, prynu a gwerthu rhestr eiddo hysbysebu fesul argraff.

Yn ogystal, mae'r llwyfannau hyn yn aml yn cael eu hintegreiddio ar gyfer hysbysebwyr mwy:

 • Llwyfan Rheoli Data - Ychwanegiad mwy newydd i'r gofod hysbysebu rhaglennol yw'r CRhC, Llwyfan sy'n uno data parti cyntaf yr hysbysebwr ar gynulleidfaoedd (cyfrifo, gwasanaeth cwsmeriaid, CRM, ac ati) a/neu ddata trydydd parti (ymddygiadol, demograffeg, daearyddol) fel y gallwch eu targedu'n fwy effeithiol.
 • Llwyfan Data Cwsmer - A CDP yn gronfa ddata ganolog, barhaus, unedig o gwsmeriaid sy'n hygyrch i systemau eraill. Mae data'n cael ei dynnu o ffynonellau lluosog, ei lanhau, a'i gyfuno i greu un proffil cwsmer (a elwir hefyd yn olygfa 360-gradd). Gellir integreiddio'r data hwn â systemau hysbysebu rhaglennol i segmentu a thargedu cwsmeriaid yn well yn seiliedig ar eu hymddygiad.

Mae hysbysebu rhaglennol wedi dod i oed trwy ymgorffori dysgu peirianyddol a deallusrwydd artiffisial (AI) normaleiddio a gwerthuso'r data strwythuredig sy'n gysylltiedig â'r targed a'r data anstrwythuredig sy'n gysylltiedig ag eiddo tiriog y cyhoeddwr i nodi'r hysbysebwr gorau posibl ar y cynnig gorau posibl heb ymyrraeth â llaw ac ar gyflymder amser real.

Beth Yw Manteision Hysbysebu Rhaglennol?

Ar wahân i'r gostyngiad yn y gweithlu sy'n angenrheidiol i drafod a gosod hysbysebion, mae hysbysebu rhaglennol hefyd yn fuddiol oherwydd:

 • Yn gwerthuso, dadansoddi, profi, a chynhyrchu targedu yn seiliedig ar yr holl ddata.
 • Llai o wastraff profi a hysbysebu.
 • Gwell elw ar wariant hysbysebu.
 • Y gallu i raddfa ymgyrchoedd ar unwaith yn seiliedig ar gyrhaeddiad neu gyllideb.
 • Gwell targedu ac optimeiddio.
 • Gall cyhoeddwyr roi arian ar unwaith i'w cynnwys a chyflawni cyfraddau ariannol uwch ar gynnwys cyfredol.

Tueddiadau Hysbysebu Rhaglennol

Mae yna nifer o dueddiadau sy'n sbarduno twf dau ddigid wrth fabwysiadu hysbysebion rhaglennol:

 • Preifatrwydd – Mae mwy o rwystro hysbysebion a llai o ddata cwci trydydd parti yn ysgogi arloesedd wrth gasglu ymddygiad amser real defnyddwyr gyda’r cynulleidfaoedd targed y mae hysbysebwyr yn chwilio amdanynt.
 • Teledu – Mae rhwydweithiau cebl ar-alw a hyd yn oed traddodiadol yn agor eu mannau hysbysebu i hysbysebion rhaglennol.
 • Digidol Allan o'r Cartref - DOOH yn hysbysfyrddau cysylltiedig, arddangosfeydd, a sgriniau eraill sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r cartref ond sy'n dod ar gael i hysbysebwyr trwy lwyfannau ochr-alw.
 • Sain Allan o'r Cartref - AOOH yn rhwydweithiau sain cysylltiedig sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r cartref ond sy'n dod ar gael i hysbysebwyr trwy lwyfannau ochr-alw.
 • Hysbysebion Sain – Mae llwyfannau podledu a cherddoriaeth yn sicrhau bod eu platfformau ar gael i hysbysebwyr rhaglennu gyda hysbysebion sain.
 • Optimeiddio Creadigol Dynamig - DCO yw technoleg lle mae hysbysebion arddangos yn cael eu profi a'u creu'n ddeinamig - gan gynnwys y delweddau, y negeseuon, ac ati i dargedu'n well y defnyddiwr sy'n ei weld a'r system y mae'n cael ei chyhoeddi arni.
 • Blockchain – Er bod technoleg ifanc sy'n ddwys o ran cyfrifiadura, mae blockchain yn gobeithio gwella olrhain a lleihau'r twyll sy'n gysylltiedig â hysbysebu digidol.

Beth yw'r Llwyfannau Rhaglennol Gorau ar gyfer Hysbysebwyr?

Yn ôl Gartner, y llwyfannau rhaglennol gorau yn Ad Tech yw.

 • Adform LLIF – Wedi'i leoli yn Ewrop ac yn canolbwyntio ar y farchnad Ewropeaidd, mae Adform yn cynnig atebion ochr brynu ac ochr werthu ac mae ganddo nifer fawr o integreiddiadau uniongyrchol â chyhoeddwyr.
 • Clwb Hysbysebu Adobe – canolbwyntio'n fras ar gyfuno DSP ac CRhC ymarferoldeb gyda chwilio a chydrannau eraill o'r pentwr martech, gan gynnwys llwyfan data cwsmeriaid (CDP), dadansoddeg gwe ac adrodd unedig. 
 • Hysbysebu Amazon - canolbwyntio ar ddarparu ffynhonnell unedig ar gyfer bidio ar restr unigryw sy'n eiddo i Amazon ac yn cael ei weithredu yn ogystal â rhestr eiddo trydydd parti trwy gyfnewid agored a chysylltiadau cyhoeddwyr uniongyrchol. 
 • Amobee – yn canolbwyntio’n fras ar hysbysebu cydgyfeiriol ar draws sianeli teledu, digidol a chymdeithasol, gan ddarparu mynediad cyfunol i deledu llinol a ffrydio, rhestr eiddo a marchnadoedd bidio rhaglenni amser real.
 • Technolegau Sylfaen (Centro gynt) – mae’r cynnyrch DSP yn canolbwyntio’n fras ar gynllunio cyfryngau a gweithredu gweithredol ar draws sianeli a mathau o gytundebau.
 • Criteo – Mae Criteo Advertising yn parhau i ganolbwyntio ar farchnata perfformiad ac ail-dargedu, wrth ddyfnhau ei atebion twndis llawn ar gyfer marchnatwyr a chyfryngau masnach trwy integreiddiadau ar yr ochr prynu a gwerthu. 
 • Google Display & Video 360 (DV360) – mae'r cynnyrch hwn yn canolbwyntio'n fras ar sianeli digidol ac yn darparu mynediad rhaglennol unigryw i rai eiddo sy'n eiddo i Google ac sy'n cael eu gweithredu gan Google (ee, YouTube). Mae DV360 yn rhan o Llwyfan Marchnata Google.
 • MediaMath – mae cynhyrchion yn canolbwyntio’n fras ar gyfryngau rhaglennu ar draws sianeli a fformatau.
 • Cyfryngol – portffolio cynnyrch twf-wrth-gaffael yn rhychwantu cynllunio cyfryngau, rheoli cyfryngau ac agweddau ar fesur y cyfryngau. 
 • Y Ddesg Fasnach – yn rhedeg DSP omnichannel, rhaglennol yn unig.
 • Xandr – mae cynhyrchion yn canolbwyntio’n fras ar ddarparu llwyfannau gorau yn y dosbarth ar gyfer cyfryngau rhaglennu a theledu sy’n seiliedig ar gynulleidfa. 
 • Yahoo! Ad Tech – darparu mynediad i gyfnewidfeydd gwe agored ac asedau cyfryngau y cwmni sydd â llawer o fasnachu ar draws Yahoo !, Verizon Media, ac AOL.

epom, DSP blaenllaw, wedi creu'r ffeithlun craff hwn, Anatomeg Hysbysebu Rhaglennol:

diagram infograffig hysbysebu rhaglennol

2 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Peter, mae'n gyfuniad o ddata ymddygiadol ar dudalen sy'n cael ei ddal gan lwyfannau trydydd parti, data demograffig a firmagraffig oddi ar y safle, ciwiau cymdeithasol, hanes chwilio, hanes prynu a bron unrhyw ffynhonnell arall. Mae'r llwyfannau rhaglennu mwyaf bellach yn rhyng-gysylltu ac yn gallu adnabod defnyddwyr ar draws safle a hyd yn oed traws-ddyfais!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.