Beth Yw CRM? Beth yw Buddion Defnyddio Un?

Beth yw CRM? Buddion? Pryd i fuddsoddi mewn CRM?

Rwyf wedi gweld rhai gweithrediadau CRM gwych yn fy ngyrfa ... a rhai cwbl ofnadwy. Fel unrhyw dechnoleg, sicrhau bod eich tîm llai o amser yn gweithio arno ac mwy o amser yn darparu gwerth ag ef yw'r allwedd i weithrediad CRM gwych. Rwyf wedi gweld systemau CRM a weithredwyd yn wael sy'n rhewi timau gwerthu ... a CRMs nas defnyddiwyd a oedd yn dyblygu ymdrechion ac yn drysu staff.

Beth yw CRM?

Er ein bod i gyd yn galw'r feddalwedd sy'n storio gwybodaeth i gwsmeriaid yn CRM, y term rheoli perthynas â chwsmeriaid yn cwmpasu'r prosesau a'r strategaethau yn ogystal â'r dechnoleg. Defnyddir y system CRM i gofnodi, rheoli a dadansoddi rhyngweithiadau cwsmeriaid trwy gydol oes y cwsmer. Mae gwerthu a marchnata yn defnyddio'r data hwn i wella'r berthynas ac, yn y pen draw, gwerth y cwsmer hwnnw trwy gadw a gwerthu ychwanegol.

Gwiriwch Yma Am Ystadegau Diweddaraf y Diwydiant CRM

Beth yw Buddion Defnyddio CRM?

Oes gennych chi dîm gwerthu sy'n rheoli eu cronfa ddata gobaith eu hunain? Cynrychiolwyr rheoli cyfrifon a gwasanaeth sy'n rheoli eu nodiadau eu hunain am bob cwsmer? Wrth i'ch cwmni dyfu, mae'ch pobl yn troi drosodd, ac mae angen i fwy a mwy o bobl gyfathrebu â rhagolygon a chwsmeriaid ... sut fyddwch chi'n ei olrhain?

Trwy ddefnyddio system ganolog rhwng pwynt cyffwrdd cwsmeriaid â gwerthu, cefnogaeth a marchnata, daw'r data agregedig yn fwy defnyddiol i'r sefydliad a'r gronfa ddata sy'n hygyrch i lwyfannau eraill. Dyma ddeg ffordd y mae sefydliadau yn gweld elw cadarnhaol ar eu buddsoddiad CRM y dyddiau hyn.

  1. Adrodd mae marchnata, gwerthu a chadw wedi'i ganoli mewn amser real a gellir ei ragweld hyd yn oed ar sail prynu siwrneiau a phiblinellau gwerthu.
  2. Integreiddio i lwyfannau awtomeiddio marchnata eraill, gellir cyflawni llwyfannau cyfrifyddu, llwyfannau data cwsmeriaid, a llu o systemau.
  3. Automation yn gallu lleihau'r ymdrech a'r problemau a achosir gan wthio â llaw a thynnu data o system i system.
  4. prosesau gellir ei weithredu pan sefydlir sbardunau allweddol a hysbysir y personél priodol pan fydd angen cyffwrdd â chwsmeriaid.
  5. Meithrin gellir gweithredu ymgyrchoedd i helpu i arwain prynwyr trwy'r twndis gwerthu.
  6. Cwsmeriaid gall boddhad a chadw gynyddu gan fod angen gwneud llai o drosglwyddiadau gan fod golwg 360 gradd ar bob cwsmer yn hawdd ei gyrraedd.
  7. Timau gwerthu gellir eu monitro a'u hyfforddi i gyflymu eu perfformiad. Gellir agregu adborth o werthiannau ar gyfer marchnata er mwyn gwella ansawdd a thargedu eu cynnwys a'u strategaethau hysbysebu.
  8. Marchnata gellir monitro ymgyrchoedd am eu perfformiad a'u gwella gan ddefnyddio cylchraniad a phersonoli ar sail data mwy cywir. Wrth i arweinwyr drosi i gwsmeriaid, gellir priodoli ymgyrchoedd yn iawn i'r gwerthiant, gan ddarparu gwybodaeth ychwanegol am effaith pob strategaeth.
  9. cyfleoedd gellir ei nodi a gweithredu arno gan fod y system yn cael ei defnyddio'n llawn i draws-werthu, ailwerthu a chadw cwsmeriaid.
  10. Gwybodaeth yn cael ei storio am bob cwsmer fel nad yw newidiadau mewn pobl a phrosesau yn tarfu ar brofiad y cwsmer.

Os yw'ch rheolwyr cyfrifon, cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid, a chynrychiolwyr gwerthu yn cofnodi pob rhyngweithio â chwsmer yn eich CRM yn gywir, mae gan eich busnes storfa amhrisiadwy o ddata y gellir gweithredu arno. Gall eich holl staff fod mewn cydamseriad a bod â dealltwriaeth lawn o werth a hanes pob darpar ymgeisydd neu gwsmer. A thrwy dalu sylw, gall wella'r berthynas â'r cwsmer hwnnw.

Dylai gweithredu CRM gwych ganiatáu ar gyfer cryn dipyn o integreiddio ac awtomeiddio, nid ydyn nhw mor ddefnyddiol allan o'r bocs fel y gallai eich deunydd marchnata CRM esgus eu bod.

Os ydych chi'n buddsoddi mewn CRM SaaS, byddwch yn barod iddo fod yn ddibyniaeth enfawr ar gyfer gwella technoleg a chyllidebu yn y dyfodol. Sicrhewch fod gennych system sy'n graddio'n fforddiadwy, yn integreiddio â thunnell o systemau eraill, ac yn ychwanegu mwy o nodweddion yn barhaus trwy offrymau a chaffaeliadau wedi'u cynhyrchu.

Fel Partner gweithredu CRM, y lleiaf y gwelwn CRM wedi'i integreiddio'n llawn, ei awtomeiddio a'i ddefnyddio, y lleiaf yw'r enillion ar y buddsoddiad technoleg! Dylai CRM fod yn ddatrysiad i helpu'ch busnes i ddod yn fwy effeithlon ac effeithiol, nid llai. Dewiswch blatfform a phartner i'w weithredu'n ddoeth.

Pryd Mae Angen CRM ar Werthu a Marchnata?

Mae'r bobl yn Datblygodd NetHunt CRM yr ffeithlun hwn ar ôl dadansoddi ymddygiad eu cwsmeriaid yn dilyn y pandemig.

Er y gall cylch gwerthu B2B fod cyhyd â sawl mis, os nad ydych yn trin eich rhagolygon yn iawn, gallant eich gadael yn dawel. Mae gan gaffaeliad cwsmer natur gymhleth ac efallai y bydd angen llawer o ryngweithio ar eich adran farchnata cyn bod yr arweinydd yn barod i brofi eich cynnyrch. Yn olaf, mae gwaith alinio gwerthu a marchnata yn hanfodol ar gyfer B2B er mwyn sicrhau gwir effeithlonrwydd refeniw. Mae angen technoleg pont ar y ddau ohonyn nhw i fod ar yr un llwybr. 

Anna Pozniak, NetHunt CRM

Graddfa crm nethunt infograffig 200922

4 Cyngor ar Ddatblygu Eich Strategaeth CRM

Y bobl yn CrazyEgg wedi llunio'r ffeithlun hwn gyda rhai awgrymiadau gwych ar y 4 cam o gynllunio eich Strategaeth CRM… Gweledigaeth, Dadansoddi, Cyswllt, a Data.

strategaeth crm crazyegg

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.