Dwi'n Wir, Mewn gwirionedd, Mewn gwirionedd Eisiau Defnyddio'ch Llwyfan ... Ond…

rhwystredig

Yr wythnos hon, cafodd gwerthwr o blatfform sweepstakes afael arnaf. Rydyn ni wedi cael perthynas ymlaen ac i ffwrdd gyda'r cwmni ers ychydig flynyddoedd bellach. Rwyf wedi gweld demos ar sut i ddefnyddio eu meddalwedd; mae ganddyn nhw ryngwyneb templed eithaf syml, a thunelli o alluoedd integreiddio. Mae'n edrych fel platfform addawol.

Rydym am rampio i fyny ein lawrlwythiadau ap symudol ers hynny Pont Las gwnaeth waith mor wych ar ein app symudol. Rydyn ni'n mynd i grynhoi anrhegion gwych, gan gynnwys rhai dyfeisiau Apple, arian parod a gwobrau eraill.

Oherwydd ein bod ni'n mynd i roi peth amser ac ymdrech y tu ôl i'r cynlluniau ysgubo, rydyn ni am sicrhau ein bod ni'n gwneud gwaith rhagorol ohono. Os ydych chi'n blatfform lle mae defnyddwyr yn rhedeg sweepstakes, siawns na allwch chi ddarparu rhai enghreifftiau da a chanllawiau arfer gorau ar sut i lansio ymgyrch lwyddiannus. Gan fod apiau symudol yn ganolog i lawer o gynlluniau ysgubo ar-lein, byddwn yn tybio bod rhai enghreifftiau gwych ar gael o ysgubwyr apiau symudol gyda'r darparwr hwn.

Nope.

Fe wnes i fewngofnodi i'n galwad cynhadledd heddiw, a dechreuodd y cynrychiolydd gwerthu, “Felly beth ydych chi'n edrych i'w gyflawni gyda'ch cystadleuaeth sweepstakes?” Rhyfedd - oherwydd ysgrifennais ef cyn amserlennu'r apwyntiad gyda'r hyn yr oeddem am ei gyflawni. Roeddwn i eisiau trafod arferion gorau o ran rhedeg sweepstakes ar ei blatfform i ddenu pobl i lawrlwytho ein ap symudol.

Felly, ailadroddaf yr angen, ac mae'n ymateb, “Wel, mae ein templedi i gyd wedi'u gwneud ymlaen llaw, felly mae'n hawdd ichi addasu'r ymgyrch sut bynnag yr hoffech chi."

Ych.

Rwy'n gadael iddo wybod fy mod i'n ymwybodol iawn fy mod i'n gallu addasu'r sweepstakes fodd bynnag hoffwn i ... ond yr hyn rydw i'n edrych amdano yw rhai awgrymiadau, triciau ac arferion gorau ar gyfer datblygu'r strategaeth y tu ôl i'r ymgyrch. Mae angen i mi ddeall beth i'w wneud cyn i mi besychu trwydded ar gyfer meddalwedd a fydd yn ei wneud.

Meddalwedd fel Darparwr Gwasanaeth Sylwch

Yn ddiweddar ysgrifennom am y priodoleddau y mae cwsmeriaid ffyddlon yn eu ceisio o'u gwerthiant cynrychiolwyr. Dyfalwch beth? Nid demo mohono. Mae'n dangos i ni fod gennych yr arbenigedd i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnaf i fod yn llwyddiannus gyda'ch cynhyrchion neu wasanaethau!

Os mai “uhhh” yw eich ymateb, rydw i wedi mynd.

Nid wyf yn siŵr beth sy'n bwysicach i ymdrechion marchnata unrhyw gwmni. Rydym wedi datblygu papurau gwyn ar gyfer pob un o'n cleientiaid i ddangos i'w rhagolygon a'u cwsmeriaid sut i ddefnyddio eu cynhyrchion neu wasanaethau yn llwyddiannus. Dylai hwn fod y cam cyntaf yn unrhyw gwmni llyfrgell gynnwys!

P'un a yw'n bapur gwyn, fideo esboniwr, neu hyd yn oed gyfres o bostiadau blog - dechreuwch nawr. Os oes angen help arnoch chi, fy asiantaeth yn ei falu i chi. Rydym yn canolbwyntio ar brif gynnwys sy'n sefydlu ein cleientiaid fel awdurdod ac yn gyrru eu trawsnewidiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.