Beth yw'r Llwyfannau Marchnata Gorau?

Depositphotos 12281308 s

Os gwelwch yn dda rhoi'r gorau i ofyn hyn. Rwy'n ei olygu. Does dim gorau. Cyfnod.

Mae'n gwestiwn a ofynnir i mi dro ar ôl tro gan farchnatwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant fel ei gilydd. Mae'n gwestiwn na ellir ei ateb o bosibl oni bai bod gwerthusiad llawn o'r cwmni sy'n mynd i ddefnyddio'r platfform.

Fel dod o hyd i werthwr ar gyfer technolegau marchnata, rydym wedi perfformio diwydrwydd dyladwy ar gyfer cwmnïau buddsoddi, rydym wedi ymgynghori â chwmnïau technoleg marchnata, ac rydym wedi ymgynghori â dwsinau o gwmnïau ar werthuso platfformau i'w prynu.

Efallai y bydd rhywun yn meddwl ei fod mor syml â llunio rhestr nodwedd ac yna dim ond gwirio blychau mewn grid ar gyfer pob gwerthwr, a nodi'r gyllideb sydd ei hangen ar gyfer pob trwydded. Preposterous. Mae hynny fel gwerthuso pants trwy p'un a oes ganddyn nhw 2 goes pant, dolenni gwregys, pocedi, a zipper - ac yna gweld faint maen nhw'n ei gostio. Y cwestiynau heb eu hateb yw pa liw y mae angen i'r pants fod, ble maen nhw'n mynd i gael eu gwisgo, p'un a oes angen sych-smwddio a smwddio arnyn nhw, pa mor aml y byddan nhw'n cael eu gwisgo, oes angen iddyn nhw gyd-fynd â darnau eraill o'r wisg.

Marchnata pwynt yw achos mewn pwynt. Rydym yn adnabod tunnell o wahanol gwmnïau marchnata e-bost. Mae rhai yn ddrud ond yn darparu tunnell o wasanaethau ar gyfer dal eich ymgyrchoedd â llaw. Mae rhai yn cychwyn am ddim ac yn integreiddio â llwyfannau trydydd parti eraill. Mae gan rai APIs cadarn y gellir eu hintegreiddio gan adnoddau datblygu. Mae gan rai allbynnau e-bost enfawr i anfon miliynau o negeseuon e-bost yr eiliad. Mae gan rai filoedd o dempledi i ddewis ohonynt.

Mae hi mor bwysig gwerthuso adnoddau'r cwmni, soffistigedigrwydd y defnyddiwr, yr amser sydd ei angen i wneud cais i sicrhau bod y strategaeth yn cael ei defnyddio a'i gweithredu'n iawn, y gyllideb ar gyfer trwyddedu, integreiddio, gweithredu a defnyddio, ac yn y pen draw yr enillion ar fuddsoddiad o y platfform. Nid ydym yn gwneud yr un argymhelliad o un cleient i'r nesaf gyda phob platfform - hyd yn oed pan fydd gennym berthynas mewn partneriaeth â'r gwerthwr.

Mae bod yn agnostig gwerthwr yn hanfodol i'ch asiantaeth neu'ch darparwr cyrchu fel y gallwch sicrhau'r enillion mwyaf ar fuddsoddiad ar brynu a strategaeth y platfform.

Nid yw hynny'n golygu nad oes platfformau yr ydym yn eu hargymell yn fwy nag eraill. O ran rheoli cynnwys, er enghraifft, rydym yn argymell WordPress llawer mwy na llwyfannau eraill. Nid bod WordPress yn rhad ac am ddim - nid unwaith y byddwch chi'n ychwanegu dylunio, datblygu, optimeiddio a chreu cynnwys i'r gweithredu llwyddiannus. Ond mae WordPress yn aml yn curo llwyfannau eraill dim ond oherwydd bod y dewis helaeth o ategion, integreiddiadau, cefnogaeth trydydd parti, datrysiadau cynnal, a dewis themâu a wnaed ymlaen llaw. Efallai y bydd, yn wir gwell systemau rheoli cynnwys er hwylustod, optimeiddio, diogelwch, ac ati ... ond gall hyblygrwydd ac argaeledd adnoddau o hyd or-redeg y penderfyniad i argymell y platfform.

Roeddwn yn siarad am offer mewn digwyddiad yr wythnos hon yn Smartups yn Indy ac ymunodd â mi Kevin Mullett ac Julie Perry. Hefyd, magodd Kevin ychydig o gyngor rhyfeddol o syml ond gwych ...

Os ydych chi'n ei hoffi. Byddwch chi'n ei ddefnyddio.

Weithiau nid yw hyd yn oed yr holl glychau a chwibanau na'r pris, weithiau dim ond eich bod chi'n caru'r rhyngwyneb defnyddiwr ac yn mwynhau defnyddio'r offeryn. Os ydych chi'n mwynhau defnyddio'r platfform, mae'n debyg y byddwch chi'n ei ddefnyddio!

Beth yw'r gorau? Mae'r cyfan yn dibynnu!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.