Yr 8 Offeryn Ymchwil Allweddair (Am Ddim) Gorau ar gyfer 2022

Offer Ymchwil Allweddair Am Ddim

Mae geiriau allweddol bob amser wedi bod yn hanfodol ar gyfer SEO. Maen nhw'n gadael i beiriannau chwilio ddeall beth mae'ch cynnwys yn ei olygu a thrwy hynny ei ddangos yn SERP ar gyfer yr ymholiad perthnasol. Os nad oes gennych unrhyw eiriau allweddol, ni fydd eich tudalen yn cyrraedd unrhyw SERP gan na fydd peiriannau chwilio yn gallu ei ddeall. Os oes gennych rai geiriau allweddol anghywir, yna bydd eich tudalennau'n cael eu harddangos ar gyfer ymholiadau amherthnasol, nad ydynt yn dod â defnydd i'ch cynulleidfa na chliciau i chi. Dyna pam mae'n rhaid i chi ddewis geiriau allweddol yn ofalus a dewis y rhai gorau.

Cwestiwn da yw sut i ddod o hyd i'r geiriau allweddol da, perthnasol hynny. Os ydych chi'n meddwl y bydd yn costio ffortiwn i chi, yna rydw i yma i'ch synnu chi - gall ymchwil allweddair fod yn rhad ac am ddim. Yn y swydd hon, byddaf yn dangos set o offer rhad ac am ddim i chi i ddod o hyd i eiriau allweddol newydd a thalu dim. Gadewch i ni ddechrau.

Google Keyword Planner

Cynlluniwr Allweddair yn un o'r hyn a elwir yn offer brics-a-morter Google ar gyfer ymchwil allweddair. Mae'n arbennig o dda ar gyfer dod o hyd i eiriau allweddol ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu. Mae'r offeryn yn hawdd ei ddefnyddio - y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cyfrif Google Ads gyda 2FA (peth gorfodol nawr). A dyma ni'n mynd. I wneud eich geiriau allweddol yn fwy perthnasol, gallwch nodi lleoliadau ac ieithoedd. Efallai y bydd y canlyniadau hefyd yn cael eu hidlo i eithrio chwiliadau wedi'u brandio ac awgrymiadau ar gyfer oedolion.

Ymchwil Allweddair gyda Chynlluniwr Allweddair Google

Fel y gwelwch, mae Keyword Planner yn gadael ichi werthuso geiriau allweddol yn ôl nifer y chwiliadau misol, cost fesul clic, y newid poblogrwydd tri mis, ac ati. Y peth yw nad allweddeiriau a geir yma fydd yr atebion SEO gorau, gan fod yr offeryn wedi'i deilwra i ymgyrchoedd taledig, nid organig. Sydd mewn gwirionedd yn eithaf clir o'r set o fetrigau allweddair sy'n bresennol. Eto i gyd, mae Keyword Planner yn fan cychwyn da.

Traciwr Safle

Traciwr Safle by PowerSuite SEO yn feddalwedd pwerus gyda mwy nag 20 o ddulliau ymchwil allweddair o dan y cwfl, o Google Mae pobl hefyd yn gofyn i dechnegau ymchwil sawl cystadleuydd. Yn y pen draw, mae hyn yn caniatáu ichi gynhyrchu miloedd o syniadau allweddair newydd i gyd mewn un lle. Mae Rank Tracker hefyd yn caniatáu ichi ymchwilio i'r geiriau allweddol sy'n berthnasol i'ch lleoliad a'ch iaith darged. Gan ei bod yn eithaf rhesymegol na fydd y data a gesglir o beiriant chwilio yn yr Unol Daleithiau yn gywir ar gyfer yr ymholiadau yn, dyweder, Rwsieg neu Eidaleg.

Mae Rank Tracker hefyd yn caniatáu ichi integreiddio'ch cyfrifon Consol Chwilio Google a Analytics ac yn llythrennol cael eich holl ddata allweddair mewn un lle.

Yn ogystal â'r geiriau allweddol eu hunain, mae Rank Tracker yn cynnwys tunnell o fetrigau i'ch helpu chi i werthuso effeithlonrwydd allweddeiriau, megis nifer y chwiliadau y mis, anhawster allweddair, cystadleuaeth, traffig amcangyfrifedig, CPC, nodweddion SERP, a llawer o baramedrau marchnata a SEO eraill. .

Mae'r sgrinlun isod yn dangos y modiwl Allweddair Gap, sy'n eich galluogi i ddod o hyd i'r allweddeiriau y mae eich cystadleuwyr eisoes yn eu defnyddio.

Ymchwil Keyword gyda Rank Tracker o SEO Powersuite

Un peth da arall am Rank Tracker yw bod eu datblygwyr yn gwrando ar yr hyn sydd ei angen ar ddefnyddwyr. Er enghraifft, maent wedi dod â'r tab Anhawster Allweddair yn ôl yn ddiweddar:

Ymchwil Anhawster Allweddair gyda Rank Tracker o SEO Powersuite

Mae'r tab hwn yn caniatáu ichi glicio ar unrhyw allweddair a chael y 10 safle SERP uchaf ar unwaith ynghyd ag ystadegau ansawdd y tudalennau hyn.

Mae Rank Tracker hefyd yn caniatáu ichi hidlo'ch geiriau allweddol gyda'i system hidlo ddatblygedig newydd a chreu map allweddair ar raddfa lawn. Mae nifer y geiriau allweddol, gyda llaw, yn ddiderfyn.

Atebwch y Cyhoedd

Atebwch y Cyhoedd yn wahanol iawn i offer tebyg o ran cyflwyniad ac o ran y math o ganlyniadau. Gan fod y generadur allweddair hwn yn cael ei bweru gan Google Autosuggest, mae'r holl syniadau a geir trwy Ateb y Cyhoedd mewn gwirionedd yn gwestiynau sy'n ymwneud â'ch ymholiad cychwynnol. Mae hyn yn gwneud yr offeryn yn ddefnyddiol iawn wrth chwilio am eiriau allweddol cynffon hir a syniadau cynnwys newydd:

Ymchwil Allweddair gydag Atebwch y Cyhoedd

Yn ogystal â chwestiynau, mae'r offeryn yn cynhyrchu set o ymadroddion a chymariaethau sy'n ymwneud â'r ymholiad hadau. Gellir lawrlwytho popeth mewn fformat CSV neu fel delwedd.

Generadur Allweddair Am Ddim

Generadur Allweddair yn gynnyrch Ahrefs. Mae'r offeryn hwn yn hynod hawdd i'w ddefnyddio - y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw nodi'ch allweddair hadau, dewis y peiriant chwilio a'r lleoliad, a voila! Bydd Keyword Generator yn eich croesawu gyda set o syniadau allweddair newydd a chwestiynau cysylltiedig gyda chwpl o fetrigau megis nifer y chwiliadau, anhawster, a dyddiad y diweddariad data diweddaraf.

Ymchwil Keyword gyda Generadur Allweddair

Mae Keyword Generator yn rhyddhau 100 o eiriau allweddol a 100 o syniadau cwestiwn am ddim. I weld mwy, gofynnir i chi brynu trwydded.

Consol Chwilio Google

Hen dda Chwilio Consol dim ond y geiriau allweddol yr ydych eisoes wedi'u rhestru ar eu cyfer y bydd yn dangos i chi. Eto i gyd, mae lle i waith ffrwythlon. Gall yr offeryn hwn eich helpu i weld y geiriau allweddol nad ydych yn gwybod eich bod yn eu rhestru, a gwella safleoedd ar eu cyfer. Mewn geiriau eraill, mae Search Console yn gadael ichi ddod o hyd i eiriau allweddol sy'n tanberfformio.

Ymchwil Keyword gyda Google Search Console

Allweddeiriau tanberfformio yw'r geiriau allweddol sydd â swyddi o 10 i 13. Nid ydynt yn bresennol yn y SERP cyntaf ond nid oes angen llawer o ymdrech optimeiddio arnynt i'w gyrraedd.

Mae Search Console hefyd yn caniatáu ichi wirio'r tudalennau uchaf i wneud y gorau o'ch geiriau allweddol sy'n tanberfformio, gan gynnig man cychwyn da i chi mewn ymchwil allweddair ac optimeiddio cynnwys.

Gofynwyd hefyd

Gofynwyd hefyd, fel y gallwch chi ddyfalu o enw'r offeryn, yn tynnu'r data o Google Mae pobl hefyd yn gofyn felly yn eich croesawu gyda set o syniadau allweddair newydd. Y cyfan sydd ei angen yw nodi'ch allweddair hadau a nodi'r iaith a'r rhanbarth. Bydd yr offeryn wedyn yn cynnal chwiliad ac yn cyflwyno’r canlyniadau fel set o gwestiynau wedi’u clystyru.

Ymchwil Keyword gyda Hefyd Gofyn

Mae'r cwestiynau hyn mewn gwirionedd yn syniadau cynnwys parod (neu hyd yn oed deitlau). Yr unig beth a all wneud i chi deimlo'n ofidus yw mai dim ond 10 chwiliad rhad ac am ddim y mis sydd gennych ac na allwch allforio'r data mewn unrhyw fformat. Wel, sut wnaethoch chi lwyddo, efallai y byddwch chi'n gofyn. Yr ateb yw sgrinluniau. Go brin ei bod yn syniad da cynnwys sgrinluniau yn yr adroddiadau ar gyfer cleientiaid, ond mae'n ffordd allan ar gyfer anghenion personol. Ar y cyfan, mae Also Asked yn gynhyrchydd syniadau cynnwys braf, a gall y syniadau y mae'n eu cynnig fod yn dda ar gyfer blogiau ac ymgyrchoedd hysbysebu.

Explorer allweddair

Explorer allweddair yn un o offerynnau mewnol MOZ. Mae hyn yn golygu y bydd angen cyfrif MOZ arnoch i ddefnyddio'r offeryn. Sydd mewn gwirionedd yn beth hawdd. Mae'r algorithm yn eithaf hawdd - mae angen i chi nodi'ch allweddair, nodi'r rhanbarth a'r iaith (maen nhw'n mynd gyda'i gilydd yn yr achos hwn), a dyma chi. Bydd yr offeryn yn cynnig set o awgrymiadau allweddair a chanlyniadau SERP gorau ar gyfer yr ymholiad hadau. 

Ymchwil Keyword gyda Keyword Explorer

Ar ôl i chi glicio Gweler yr holl awgrymiadau yn y Awgrymiadau Allweddair modiwl, bydd yr offeryn yn dangos 1000 o syniadau allweddair newydd i chi, felly mae gennych chi amrywiaeth i ddewis ohonynt.

Awgrymiadau Keyword gyda Keyword Explorer

O ran y metrigau SEO, nid oes gennych lawer i'w ddadansoddi yma - mae'r offeryn yn gadael allan cyfaint chwilio a pherthnasedd yn unig (cymysgedd o boblogrwydd a thebygrwydd semantig i'r allweddair hadau).

Fel yn Hefyd Gofynwyd, mae Keyword Explorer yn rhoi 10 chwiliad am ddim i chi bob mis. Os oes angen mwy o ddata arnoch, bydd angen i chi gael cyfrif taledig.

Syrffiwr allweddair

Syrffiwr allweddair yn ategyn Chrome am ddim sy'n cael ei bweru gan Surfer sydd, ar ôl ei osod, yn arddangos y data allweddair yn awtomatig ar Google SERP wrth i chi chwilio am unrhyw beth.

Ymchwil Keyword gyda Keyword Surfer

O ran metrigau SEO a PPC, bydd Keyword Surfer yn dangos y canlynol: nifer misol y chwiliadau a chost fesul clic ar gyfer yr ymholiad hadau, cyfaint chwilio, a lefel tebygrwydd ar gyfer yr awgrymiadau allweddair newydd. Mae nifer yr awgrymiadau'n amrywio yn ôl poblogrwydd y term (mae'n debyg?), oherwydd cefais 31 o eiriau allweddol ar gyfer bwyd Indiaidd a dim ond 10 ar gyfer gelato.

Nid yw'r offeryn yn newid lleoliad yn ôl iaith yr ymholiad yn awtomatig, ond mae croeso i chi ei nodi ar eich pen eich hun i gael data perthnasol.

Yn ogystal, bydd yr offeryn yn cynnig yr ystadegau traffig i chi ar gyfer y tudalennau yn y SERP cyfredol a nifer yr union ymholiadau sy'n cyfateb iddynt.

Yn ogystal â dadansoddiad allweddair, mae'r offeryn yn cynnig ichi gynhyrchu amlinelliad erthygl yn seiliedig ar yr ymholiad hadau gyda'r modd Surfer AI. Nodwedd braf, a all fod yn ddechrau da pan fyddwch chi'n gweithio gyda chynnwys. Still, y arbrofi gydag offer deallusrwydd artiffisial dangos bod pob un ohonynt ymhell y tu ôl i ysgrifenwyr dynol go iawn.

I grynhoi

Fel y gwelwch, gallwch ddod o hyd i eiriau allweddol am ddim. A bydd y canlyniad yn gyflym, o ansawdd da, a'r hyn sy'n wirioneddol bwysig, mewn swmp. Wrth gwrs, mae yna fwy o offer ac offerynnau am ddim ar gyfer ymchwil allweddair, cymerais y rhai sy'n ymddangos yn fwyaf diddorol a chymwynasgar. Gyda llaw, beth yw eich hoff offer? Rhannwch yn y sylwadau.

Datgelu: Martech Zone yn cynnwys dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.