Yr Offer Gorau ar gyfer Marchnata E-bost Woocommerce

Perchennog Siop Ar-lein - E-Fasnach

Woocommerce yw'r mwyaf poblogaidd a gellir dadlau ei fod yn un o'r ategion eFasnach gorau ar gyfer WordPress. Mae'n ategyn am ddim sy'n syml ac yn syml i'w sefydlu a'i ddefnyddio. Heb os, y ffordd orau i droi eich WordPress gwefan i mewn i siop e-fasnach gwbl weithredol!

Fodd bynnag, i gael a chadw cwsmeriaid, mae angen mwy na siop eFasnach gadarn arnoch chi. Mae angen cryf arnoch chi strategaeth farchnata e-bost ar waith i gadw cleientiaid a'u troi'n brynwyr mynych. Ond beth yn union yw marchnata e-bost?

Mae marchnata e-bost yn cyfeirio at y weithred o estyn allan at ddefnyddwyr trwy e-bost. Mae e-bost yn dal i fod â'r ROI gorau o unrhyw sianel farchnata. Mewn gwirionedd,  Y Gymdeithas Marchnata Uniongyrchol yn adrodd bod ROI marchnata e-bost yn $ 43 am bob doler a werir, gan ei gwneud y sianel farchnata fwyaf effeithiol ar gyfer gyrru gwerthiannau.

Defnyddir marchnata e-bost mewn e-fasnach i:

 • Arolwg eich cwsmeriaid
 • Meithrin cwsmeriaid nad ydyn nhw'n barod i brynu eto
 • Gwerthu i gwsmeriaid sy'n barod i brynu.
 • Hyrwyddo cynhyrchion pobl eraill (ee marchnata cysylltiedig)
 • Gyrru traffig i bost / blog newydd

Pam Woocommerce yw'r Llwyfan eFasnach Uchaf:

WooCommerce

 • Woocommerce gellir ei ddefnyddio i werthu unrhyw beth
 • Woocommerce yn rhad ac am ddim
 • Llwyfan dibynadwy a diogel
 • Amrywiaeth o ategion i ddewis ohonynt
 • Cyflym a hawdd ei sefydlu

Er mwyn eich helpu i greu'r strategaeth farchnata e-bost orau, rydyn ni'n mynd i rannu'r 5 offeryn marchnata e-bost gorau; mae angen i chi gael eich marchnata e-bost i fynd. Felly gadewch i ni ddechrau!

5 Offer Gorau ar gyfer Marchnata E-bost Woocommerce

1. Mailchimp

Mailchimp

Offeryn yw hwn ar gyfer cysylltu'ch gwefan â Mailchimp, un o'r gwasanaethau marchnata e-bost mwyaf poblogaidd sydd ar gael. Mae'r offeryn hwn yn eich galluogi i adeiladu ffurflenni, gweld dadansoddeg, a llawer mwy. Mae Mailchimp yn cynnig yr offer sydd eu hangen ar fanwerthwyr e-fasnach i helpu i yrru gwerthiannau. Mae hefyd yn caniatáu ichi gysoni eich cwsmer ac archebu data i awtomeiddio tasgau ac anfon ymgyrchoedd wedi'u targedu. Y rhan orau? Mae'n hollol rhad ac am ddim! Nodweddion allweddol:

 • Creu ffurflenni cofrestru wedi'u haddasu a'u hychwanegu at eich gwefan WordPress
 • Integreiddio gydag amrywiaeth eang o ategion adeiladu ffurf ac e-fasnach
 • Gweld adroddiadau manwl am eich ymgyrchoedd 
 • Anfonwch hysbysiadau awtomatig pan fydd tanysgrifwyr newydd yn cofrestru

Cofrestrwch Ar gyfer Mailchimp

2. Jilt

E-Fasnach E-bost Jilt

Mae Jilt yn blatfform marchnata e-bost popeth-mewn-un a adeiladwyd ar gyfer anghenion siopau WooCommerce. Gyda chymorth y platfform hwn, gallwch anfon cylchlythyrau, cyhoeddiadau gwerthu, e-byst dilynol awtomataidd, derbynebau, hysbysiadau, a mwy! Gallwch ganolbwyntio ar awtomeiddio, segmentu, ac e-byst trafodion, i gyd heb aberthu ar ansawdd dylunio. Ymhlith y nodweddion allweddol mae:

 • Mae ganddo integreiddiad WooCommerce.
 • Anfon cyhoeddiad gwerthu 
 • Ychwanegu traws-werthu ac ailwerthu i e-byst.
 • Segment yn seiliedig ar bryniannau yn y gorffennol gan ddefnyddio peiriant segmentu datblygedig 
 • Adennill refeniw gyda negeseuon e-bost cart wedi'u gadael.
 • Metrigau perfformiad manwl ar gyfer pob e-bost
 • Dylunydd e-bost syfrdanol, gyda modiwlau llusgo a gollwng 

Dechreuwch Eich Treial Jilt

3. Dilyniant

Dilyniant ar gyfer WooCommerce

Offeryn yw Follow-Ups a fydd yn eich helpu i ymgysylltu'n well â'ch cwsmeriaid trwy greu ymgyrchoedd diferu cymhleth yn seiliedig ar ddiddordebau defnyddwyr, a hanes prynu i yrru gwerthiannau ac ymgysylltiad uwch, pob un â llai o ymdrech ar draws sawl sianel farchnata. nodweddion allweddol yn cynnwys:

 • Tyfu dilyniant i mewn i ymgyrchoedd
 • Trac gwerth cwsmer
 • Anfonwch drydariadau at eich rhagolygon
 • Dadansoddeg fanwl- (agored / cliciau / anfon / ac ati)
 • Creu a rheoli rhestrau postio
 • Templedi am ddim ac wedi'u teilwra
 • Cwponau wedi'u personoli
 • Integreiddio dadansoddeg Google
 • Creu nodiadau atgoffa

Dadlwythwch y Ategyn Dilynol

4. Moosend

moosend

Moosend yw un o'r llwyfannau awtomeiddio marchnata a marchnata e-bost mwyaf cadarn a fydd yn eich helpu i symleiddio ac awtomeiddio eich ymgyrchoedd marchnata e-bost eFasnach. Mae ei ddyluniad greddfol a'i gromlin ddysgu fach yn caniatáu i ddefnyddwyr gael y blaen, tra bod y golygydd e-bost Drag-and-Drop a thempledi e-bost cwbl addasadwy yn addo codi gormod ar eich ymdrechion.
Y prif nodweddion yw:

 • Golygydd e-bost Drag-and-Drop cadarn
 • Llyfrgell templed e-bost helaeth
 • Dewisiadau segmentu a phersonoli wedi'u targedu â laser
 • Ryseitiau awtomeiddio parod, cwbl addasadwy
 • Nodwedd tudalen glanio a ffurflenni tanysgrifio
 • Dadansoddiadau amser real
 • 100+ integreiddiad i ddewis ohonynt

Cael Moosend Am Ddim

5. Omnisend

Omnisend

Omnisend yw'r offeryn gorau ar gyfer dylunio e-byst eFasnach awtomataidd a llaw. Ei nod yw helpu busnesau eFasnach i wneud eu marchnata'n berthnasol trwy anfon negeseuon wedi'u personoli at y person iawn, ar yr adeg iawn, gan ddefnyddio'r sianel gywir. Mae'r nodwedd llusgo a gollwng yn cysoni'ch cynhyrchion ac yn caniatáu ichi roi gwybodaeth am gynnyrch yn eich cylchlythyrau a'ch ymgyrchoedd awtomeiddio. Ymhlith y nodweddion allweddol mae:

 • Mae ganddo integreiddio WooCommerce.
 • Integreiddiwch SMS, hysbysiadau gwthio gwe, Facebook Messenger, a llawer mwy i'ch cymysgedd marchnata
 • Anfonwch y neges gywir yn mynd at y cwsmer iawn ar yr amser iawn, bob tro gan ddefnyddio awtomeiddio.
 • Creu segmentau hyblyg yn seiliedig ar eich meini prawf
 • Gallwch gysoni cysylltiadau o'ch cronfa ddata WordPress.
 • Creu tudalennau glanio a ffenestri naid yn hawdd.
 • Olrhain perfformiad gwerthu trwy wahanol sianeli

Dechreuwch Eich Treial Omnisend

6. MailPoet

Postbwl

Mae Mailpoet yn offeryn hynod scalable gyda fersiynau am ddim a premiwm. Mae'n blatfform marchnata e-bost arloesol WordPress sy'n caniatáu ichi wneud popeth yn iawn o'ch dangosfwrdd WordPress. Mae MailPoet yn honni ei fod yn anfon e-byst hardd sy'n cyrraedd mewnflwch bob tro ac yn creu tanysgrifwyr ffyddlon. Mae'r platfform wedi'i gynllunio ar gyfer perchnogion safleoedd prysur, gan eu helpu i ddechrau mewn munudau. Ymhlith y nodweddion allweddol mae:

 • Mae gan MailPoet ategyn WordPress uniongyrchol.
 • Gallwch greu ffurflen danysgrifio, a'i hymgorffori lle bynnag y dymunwch ar eich gwefan.
 • Adeiladu e-byst naill ai o'r dechrau neu trwy ddefnyddio amrywiaeth o dempledi
 • Sefydlu rhestrau tanysgrifwyr amrywiol, a'u rheoli o fewn WordPress
 • Anfonwch hysbysiadau llofnodi awtomatig a negeseuon e-bost croeso.

Cofrestrwch ar gyfer MailPoet

Crynhoi Up

Gyda'r offer a'r ategion marchnata e-bost cywir, gallwch reoli pob agwedd ar farchnata e-bost yn hawdd o adeiladu ffurflenni tanysgrifio, creu e-bost, rheoli rhestrau, olrhain dadansoddeg, a mwy - yn iawn o'ch gwefan WordPress. Ni fu erioed yn haws creu a rheoli e-byst awtomataidd, diolch i'r offer a grybwyllwyd uchod. Profwch yr offer, gweld eu nodweddion a'u cynlluniau prisio cyn dewis yr offeryn cywir i chi.

Argymhellir cael tîm o arbenigwyr WordPress o asiantaethau dibynadwy fel Uwyr pwy all ddeall cymhlethdod busnes ar-lein. Gallant eich helpu i adeiladu eich siop eFasnach arfer yn ogystal â'ch helpu i integreiddio'r holl ategion marchnata e-bost angenrheidiol. 

Datgeliad: Rydym yn defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.