Beth yw'r Bedyddfeini Gorau ar gyfer E-bost? Beth Yw Ffontiau Diogel E-bost?

Ffontiau E-bost

Rydych chi i gyd wedi clywed fy nghwynion am ddiffyg datblygiadau mewn cefnogaeth e-bost dros y blynyddoedd felly ni fyddaf yn treulio (gormod) o amser yn swnian amdano. Nid wyf ond yn dymuno y byddai un cleient e-bost mawr (ap neu borwr), yn torri allan o'r pecyn ac yn ceisio cefnogi'r fersiynau diweddaraf o HTML a CSS yn llawn. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod degau o filiynau o ddoleri yn cael eu gwario gan gwmnïau i fireinio eu negeseuon e-bost.

Dyna pam mae'n wych cael cwmnïau fel Email Monks sy'n aros ar ben pob agwedd ar ddylunio e-bost. Yn yr ffeithlun diweddaraf hwn, Teipograffeg mewn E-byst, mae'r tîm yn eich tywys trwy deipograffeg a sut y gellir defnyddio gwahanol ffontiau a'u nodweddion i addasu eich e-byst. Mae 60% o gleientiaid e-bost bellach yn cefnogi ffontiau wedi'u defnyddio yn eich dyluniadau e-bost gan gynnwys AOL Mail, App Brodorol Android Mail (nid Gmail), Apple Mail, iOS Mail, Outlook 200, Outlook.com, ac e-bost wedi'i seilio ar Safari.

Defnyddir 4 Teulu Ffont mewn E-bost

  • Serif - Mae gan ffontiau serif gymeriadau gyda ffynnu, pwyntiau a siapiau ar bennau eu strôc. Mae ganddyn nhw olwg ffurfiol, cymeriadau â gofod da a bylchau llinell, gan wella darllenadwyedd yn fawr. Y ffontiau mwyaf poblogaidd yn y categori hwn yw Times, Georgia ac MS Serif.
  • Sans Serif - Mae ffontiau Sans serif fel y math gwrthryfelgar sy'n dymuno creu argraff eu hunain ac felly nid oes unrhyw 'addurniadau' ffansi ynghlwm. Mae ganddyn nhw olwg lled-ffurfiol sy'n hyrwyddo ymarferoldeb dros edrychiadau. Y ffontiau mwyaf poblogaidd yn y categori hwn yw Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Open Sans, Roboto a Verdana.
  • Monogram - Wedi'u hysbrydoli o'r ffont teipiadur, mae gan y ffontiau hyn floc neu 'slab' ar ddiwedd y cymeriadau. Er mai anaml y cânt eu defnyddio mewn e-bost HTML, mae'r rhan fwyaf o'r e-byst testun plaen 'wrth gefn' mewn e-byst MultiMIME yn defnyddio'r ffontiau hyn. Mae darllen e-bost gan ddefnyddio'r ffontiau hyn yn rhoi teimlad gweinyddol sy'n gysylltiedig â dogfennau'r llywodraeth. Courier yw'r ffont a ddefnyddir amlaf yn y categori hwn.
  • Caligraffeg - Yn dynwared llythrennau llawysgrifen y gorffennol, yr hyn sy'n gosod y ffontiau hyn ar wahân yw'r symudiad llifog y mae pob cymeriad yn ei ddilyn. Mae'r ffontiau hyn yn eithaf hwyl i'w darllen mewn cyfrwng diriaethol, ond gall eu darllen ar sgrin ddigidol fod yn eithaf beichus a straen i'r llygad. Felly defnyddir ffontiau o'r fath yn bennaf mewn penawdau neu logos ar ffurf delwedd statig.

Mae ffontiau e-bost-ddiogel yn cynnwys Arial, Georgia, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times, Trebuchet, a Verdana. Mae ffontiau personol yn cynnwys cryn dipyn o deuluoedd, ac ar gyfer y cleientiaid nad ydyn nhw'n eu cefnogi, mae angen codio ffontiau wrth gefn. Fel hyn, os na all y cleient gefnogi'r ffont wedi'i haddasu, bydd yn ôl i ffont y gall ei gefnogi. I gael golwg fanylach, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen erthygl Omnisend, E-bostiwch Bedyddfeini Diogel yn erbyn Ffontiau Custom: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod amdanynt.

Teipograffeg mewn Infograffeg E-bost

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio drwodd os hoffech ryngweithio gyda'r ffeithlun.

2 Sylwadau

  1. 1

    Helo Douglas, erthygl ddoniol a hyfryd i'w darllen. Byddai gen i gwestiwn am hyn “mae 60% o gleientiaid e-bost bellach yn cefnogi ffontiau personol a ddefnyddir yn eich dyluniadau e-bost”. A oes unrhyw brosiect parhaus neu dechnoleg newydd i ddod â hynny'n agosach at 100%?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.