10 Buddion Rhaglenni Teyrngarwch a Gwobrwyo Cwsmeriaid

Pwyntiau Rhaglen Gwobrwyo Teyrngarwch

Gyda dyfodol economaidd ansicr, mae'n hanfodol bod busnesau'n canolbwyntio ar gadw cwsmeriaid trwy brofiad eithriadol i gwsmeriaid ac yn gwobrwyo am fod yn deyrngar. Rwy'n gweithio gyda gwasanaeth dosbarthu bwyd rhanbarthol ac mae'r rhaglen wobrwyo maen nhw wedi'i datblygu yn parhau i gadw cwsmeriaid yn dychwelyd drosodd a throsodd.

Ystadegau Teyrngarwch Cwsmer

Yn ôl Papur Gwyn Experian, Adeiladu Teyrngarwch Brand mewn Byd Traws-Sianel:

 • Gellir diffinio 34% o boblogaeth yr UD fel teyrngarwyr brand
 • Mae 80% o deyrngarwyr brand yn honni nad ydyn nhw'n prynu brandiau anhysbys er mwyn arbed arian yn unig
 • Mae teyrngarwyr yn croesawu syniadau newydd ac yn ymateb gyda dyblu'r cyfraddau trafodion ar ymgyrchoedd sy'n tynnu sylw at fuddion rhaglenni teyrngarwch newydd
 • Mae teyrngarwyr yn darparu cyfraddau clicio sylweddol uwch ar arolygon a cheisiadau adolygu, yn ogystal â gwahoddiadau i ddod yn gefnogwr brand ar wefannau cyfryngau cymdeithasol

Mae'n wirioneddol annifyr bod y mwyafrif o gwmnïau'n cynnig gostyngiadau i gwsmeriaid sydd newydd eu caffael ac yna'n anwybyddu'r cwsmeriaid sydd wedi aros yn deyrngar ac sy'n cael yr effaith fwyaf ar linell waelod y cwmni. Profir buddion rhaglen gwobrau teyrngarwch:

Mae 75% o gwmnïau'r UD sydd â rhaglenni teyrngarwch yn cynhyrchu enillion ar fuddsoddiad. Mae'n amlwg mai hwn yw'r budd mwyaf sylweddol i fusnesau sy'n buddsoddi eu doleri ar raglenni teyrngarwch.

Experian

Yr ffeithlun hwn o Zinrelo, Y 10 Budd Gorau o Raglen Gwobrwyo Teyrngarwch, yn dangos buddion rhaglen gwobrau teyrngarwch:

 1. Gyrru Gwerthiannau Ailadrodd - cyflawnir hyn trwy ddarparu gwobrau am bob math o weithgaredd, gan gynnwys creu cyfrifon, tanysgrifio e-bost, cyfryngau cymdeithasol yn dilyn, uwchlwytho lluniau, atgyfeiriadau, ac ati. Mae hon hefyd yn ffordd wych o ail-danio defnyddwyr segur neu gynyddu gwerthiant gyda chwsmeriaid cyfredol.
 2. Cynyddu Gwerth Gorchymyn Cyfartalog - Mae cwsmeriaid teyrngar yn prynu'n amlach a hefyd yn gwario mwy fesul trafodiad.
 3. Cost Caffael Cwsmer Is - Ychwanegwch atgyfeiriadau at eich rhaglen wobrwyo er mwyn i'ch cwsmeriaid ledaenu'r gair ar eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Mae argymhellion ar lafar gwlad yn cario tunnell o bwysau gyda defnyddwyr.
 4. Gwella Gludedd yn Erbyn Cystadleuaeth - Os arbedir rhai gwobrau i'ch cwsmer, mae'n amheus a fydd yn rhoi'r gorau i'ch brand ... hyd yn oed os yw'r cystadleuydd yn rhatach.
 5. Gostwng Gostyngiadau i Gwsmeriaid - Oes gennych chi gynhyrchion y mae angen i chi eu symud? Yn hytrach na'u disgowntio'n serth i bawb, cynigiwch opsiwn pwynt uwch i gwsmeriaid ffyddlon yn lle.
 6. Cynyddu Cyfraddau Trosi - Dangoswch nifer y pwyntiau y bydd cwsmeriaid yn eu hennill gyda'u trol cyfredol ... ac efallai y byddan nhw'n gwario mwy i gael mwy o bwyntiau.
 7. Dylanwadu ar Ddethol Cynnyrch - Defnyddiwch luosydd i wneud cynhyrchion ymyl uwch yn fwy fforddiadwy i'ch cwsmeriaid ffyddlon.
 8. Adeiladu Proffiliau Defnyddwyr Cyfoethog - Angen mwy o wybodaeth i segmentu a phersonoli'ch cyfathrebiadau marchnata yn well? Cynnig pwyntiau gwobrwyo ar gyfer cwblhau proffil a sganio derbynneb ar gyfer pryniannau all-lein.
 9. Cynyddu Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr - Gwobrwyo cwsmeriaid am ysgrifennu adolygiadau, ateb cwestiynau, a llwytho lluniau i fyny.
 10. Cynyddu Cyfranogiad Cyfryngau Cymdeithasol - Rhowch bwyntiau teyrngarwch i ddefnyddwyr ar gyfer rhannu cymdeithasol ac eiriolaeth.

Mae Zinrelo hefyd yn darparu rhai fformiwlâu ar gyfrifo effeithiolrwydd pob un o'r strategaethau gwobrwyo hyn yn eu ffeithlun.

10 budd ffeithlun rhaglen ffyddlondeb

Am Zinrelo

Mae Zinrelo yn cynnig diwrnod modern, platfform gwobrau teyrngarwch mae hynny'n cynyddu gwerthiant ailadroddus a refeniw fesul cwsmer trwy ymgysylltu â chwsmeriaid 360 gradd. Mae Zinrelo yn annog sawl dimensiwn o deyrngarwch gan gynnwys teyrngarwch trafodol, cymdeithasol, atgyfeirio, ymgysylltu a ymddygiadol. Mae'n cefnogi lleoliadau omni-sianel sy'n rhychwantu siopau bwrdd gwaith, symudol a chorfforol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.