Beth yw data mawr? Beth yw Buddion Data Mawr?

data mawr

Yr addewid o data mawr yw y bydd gan gwmnïau lawer mwy o wybodaeth ar gael iddynt i wneud penderfyniadau a rhagfynegiadau cywir ar sut mae eu busnes yn gweithredu. Gadewch i ni gael rhywfaint o fewnwelediad i Ddata Mawr, beth ydyw, a pham y dylem ei ddefnyddio.

Band Mawr yw Data Mawr

Nid yr hyn rydyn ni'n siarad amdano yma, ond fe allech chi hefyd wrando ar gân wych wrth ddarllen am Ddata Fawr. Dydw i ddim yn cynnwys y fideo cerddoriaeth ... nid yw'n ddiogel ar gyfer gwaith mewn gwirionedd. PS: Tybed a wnaethant ddewis yr enw i ddal y don o boblogrwydd roedd data mawr yn cronni.

Beth yw Data Mawr?

Mae data mawr yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio casglu, prosesu ac argaeledd cyfeintiau enfawr o ddata ffrydio mewn amser real. Mae'r tri V yn cyfaint, cyflymder ac amrywiaeth gyda chredyd i Doug Laney). Mae cwmnïau'n cyfuno marchnata, gwerthu, data cwsmeriaid, data trafodion, sgyrsiau cymdeithasol a hyd yn oed data allanol fel prisiau stoc, y tywydd a newyddion i nodi cydberthynas ac achos modelau sy'n ddilys yn ystadegol i'w helpu i wneud penderfyniadau mwy cywir.

Pam fod data mawr yn wahanol?

Yn yr hen ddyddiau ... wyddoch chi ... ychydig flynyddoedd yn ôl, byddem yn defnyddio systemau i echdynnu, trawsnewid a llwytho data (ETL) i mewn i warysau data enfawr a oedd â datrysiadau deallusrwydd busnes wedi'u hadeiladu drostynt i'w riportio. O bryd i'w gilydd, byddai'r holl systemau'n gwneud copi wrth gefn ac yn cyfuno'r data i gronfa ddata lle gellid rhedeg adroddiadau a gallai pawb gael mewnwelediad i'r hyn oedd yn digwydd.

Y broblem oedd nad oedd technoleg y gronfa ddata yn gallu delio â ffrydiau lluosog o ddata parhaus. Ni allai drin maint y data. Ni allai addasu'r data sy'n dod i mewn mewn amser real. Ac roedd offer adrodd yn brin na allai drin unrhyw beth ond ymholiad perthynol ar y pen ôl. Mae datrysiadau Data Mawr yn cynnig cynnal cwmwl, strwythurau data wedi'u mynegeio a'u optimeiddio'n fawr, galluoedd archifol ac echdynnu awtomatig, a dyluniwyd rhyngwynebau adrodd i ddarparu dadansoddiadau mwy cywir sy'n galluogi busnesau i wneud penderfyniadau gwell.

Mae penderfyniadau busnes gwell yn golygu y gall cwmnïau leihau risg eu penderfyniadau, a gwneud penderfyniadau gwell sy'n lleihau costau ac yn cynyddu effeithiolrwydd marchnata a gwerthu.

Beth yw Buddion Data Mawr?

Gwybodeg cerdded trwy'r risgiau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â sbarduno data mawr mewn corfforaethau.

 • Mae Data Mawr yn Amserol - 60% o bob diwrnod gwaith, mae gweithwyr gwybodaeth yn ei dreulio yn ceisio dod o hyd i ddata a'i reoli.
 • Mae Data Mawr yn Hygyrch - Mae hanner yr uwch swyddogion gweithredol yn nodi ei bod yn anodd cyrchu'r data cywir.
 • Mae Data Mawr yn Gyfannol - Ar hyn o bryd cedwir gwybodaeth mewn seilos yn y sefydliad. Gellir dod o hyd i ddata marchnata, er enghraifft, ar y we analytics, symudol analytics, cymdeithasol analytics, CRMs, offer Profi A / B, systemau marchnata e-bost, a mwy ... pob un yn canolbwyntio ar ei seilo.
 • Mae Data Mawr yn Ddibynadwy - Mae 29% o gwmnïau yn mesur cost ariannol ansawdd data gwael. Gall pethau mor syml â monitro sawl system ar gyfer diweddariadau gwybodaeth gyswllt cwsmeriaid arbed miliynau o ddoleri.
 • Mae Data Mawr yn Berthnasol - Mae 43% o gwmnïau yn anfodlon â'u gallu i hidlo data amherthnasol. Rhywbeth mor syml â hidlo cwsmeriaid o'ch gwe analytics yn gallu darparu tunnell o fewnwelediad i'ch ymdrechion caffael.
 • Mae Data Mawr yn Ddiogel - Mae'r toriad diogelwch data ar gyfartaledd yn costio $ 214 y cwsmer. Gall yr isadeileddau diogel sy'n cael eu hadeiladu gan bartneriaid cynnal data a thechnoleg mawr arbed 1.6% o refeniw blynyddol i'r cwmni ar gyfartaledd.
 • Mae Data Mawr yn Awdurdodol - Mae 80% o sefydliadau yn cael trafferth gyda fersiynau lluosog o'r gwir yn dibynnu ar ffynhonnell eu data. Trwy gyfuno sawl ffynhonnell fetio, gall mwy o gwmnïau gynhyrchu ffynonellau gwybodaeth hynod gywir.
 • Mae Data Mawr yn Weithredadwy - Mae data sydd wedi dyddio neu ddrwg yn arwain at 46% o gwmnïau yn gwneud penderfyniadau gwael a all gostio biliynau.

Tueddiadau Data Mawr a Dadansoddeg 2017

Mae 2017 yn mynd i fod yn flwyddyn unigryw a chyffrous iawn i fusnes technoleg mewn sawl ffordd. Bydd busnesau'n ymdrechu i gydbwyso graddfa a sylw i gwsmeriaid unigol heb gyfaddawdu ar y trylwyredd gweithredol. Ketan Pandit, Mewnwelediadau Aureus

Dyma lle byddwch chi'n gweld data mawr yn cael ei ddefnyddio:

 1. Dywedodd 94% o weithwyr marchnata proffesiynol personoli profiad y cwsmer yn hynod bwysig
 2. $ 30 miliwn mewn arbedion blynyddol trwy drosoledd data cyfryngau cymdeithasol mewn hawliadau a thwyll analytics
 3. Erbyn 2020, bydd gan 66% o fanciau blockchain mewn cynhyrchu masnachol ac ar raddfa
 4. Bydd sefydliadau yn dibynnu data craff yn fwy o gymharu â data mawr.
 5. Peiriant-i-Ddynol (M2H) bydd rhyngweithiadau menter yn cael eu dyneiddio hyd at 85% erbyn 2020
 6. Mae busnesau'n buddsoddi 300% yn fwy yn Cudd-wybodaeth Artiffisial (AI) yn 2017 nag a wnaethant yn 2016
 7. Cyfradd twf o 25% yn ymddangosiad lleferydd fel ffynhonnell berthnasol o ddata anstrwythuredig
 8. Hawl i gael eich anghofio (R2BF) yn canolbwyntio'n fyd-eang waeth beth yw'r ffynhonnell ddata
 9. Y 43% o dimau gwasanaeth cwsmeriaid nad oes ganddyn nhw dadansoddeg amser real yn parhau i grebachu
 10. Erbyn 2020, y Realiti Estynedig (AR) bydd y farchnad yn cyrraedd $ 90 biliwn o'i gymharu â $ 30 biliwn Virtual Reality

Tueddiadau Dadansoddeg Data Mawr 2017

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.