Meincnodau: Pa mor dda y mae'ch gweminarau yn perfformio?

meincnodau gweminar 2015 ar24

Roeddem newydd amserlennu ein gweminar nesaf ddoe a thrafod rhai meincnodau ynghylch presenoldeb, dyrchafiad, a hyd ... ac yna derbyniais hwn heddiw! Rhyddhaodd ON24 rifyn 2015 o'i raglen flynyddol Adroddiad Meincnodau Gweminar, sy'n dadansoddi tueddiadau allweddol a welwyd mewn gweminarau cwsmeriaid ON24 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Meincnodau Perfformiad Gweminar Canfyddiadau Allweddol

  • Rhyngweithio Webinar - Defnyddiodd 35% y cant o weminarau gymwysiadau cyfryngau cymdeithasol integredig, megis Twitter, Facebook a LinkedIn, a 24 y cant o weminarau bleidleisio fel ffordd i ennyn diddordeb aelodau'r gynulleidfa yn uniongyrchol. Holi ac Ateb yw'r offeryn rhyngweithio mwyaf poblogaidd o hyd, sef 82%.
  • Defnydd Fideo Gweminar - gwelwyd cynnydd dramatig, o 9% yn 2013 i 16.5% yn 2014, oherwydd esblygiad technoleg fideo, costau is, a'r gallu i wthio fideo yn ddibynadwy heb gyfyngiadau lled band.
  • Maint Cynulleidfa Gweminar - Bu cynnydd amlwg mewn gweminarau mawr. Yn 2013 dim ond 1% o weminarau a dynnodd fwy na 1,000 o fynychwyr, tra yn 2014 pasiodd 9% o weminarau y marc 1,000. Mae'r cynnydd hwn yn arwydd nad yw gweminarau sy'n denu mwy na 1,000 o fynychwyr bellach wedi'u cyfyngu i ddigwyddiadau a gynhelir gan frandiau menter fawr.
  • Gwylio Hyd - mae amseroedd gwylio gweminar ar gyfartaledd yn parhau i herio tueddiad y diwydiant o gwmpas byrbryd mae cynnwys sy'n apelio at sylw cyfyngedig yn rhychwantu. O'i gymharu â chyfartaledd o 38 munud yn 2010, mae gwylio gweminar byw ar gyfartaledd wedi cynyddu'n gyson ac mae bellach yn dal yn gyson yn y 56-munud marc, gan nodi bod gweminarau yn parhau i dyfu mewn pwysigrwydd wrth i brynwyr hunan-addysgu wrth iddynt weithio tuag at benderfyniad prynu.
  • Amserau Gwylio - Gweminarau a gynhelir ar ddydd Mercher a dydd Iau sydd â'r presenoldeb uchaf, ac yna dydd Mawrth yn agos. Yng Ngogledd America, gweminarau a gynhelir am 11:00 am PT / 2: 00 pm ET sydd â'r presenoldeb uchaf.
  • Presenoldeb yn erbyn Cofrestru - Mae rhwng 35% a 45% o unigolion cofrestredig ar gyfer gweminarau marchnata yn mynychu'r digwyddiad byw. Mae'r gyfradd trosi hon wedi bod yn gyson ers sawl blwyddyn.

Meincnodau Gweminar 2015

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.