Sut i Feincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Adroddiad Meincnod Hysbysebu Amazon

Yn aml mae yna weithiau ein bod ni'n pendroni, fel marchnatwyr, sut mae ein gwariant ar hysbysebion yn gwneud o'i gymharu â hysbysebwyr eraill yn ein diwydiant neu ar draws sianel benodol. Mae systemau meincnod wedi'u cynllunio am y rheswm hwn - ac mae Sellics wedi rhyddhau adroddiad meincnod am ddim ar gyfer eich Cyfrif Hysbysebu Amazon i gymharu'ch perfformiad ag eraill.

Hysbysebu Amazon

Mae hysbysebu ar Amazon yn cynnig ffyrdd i farchnatwyr wella gwelededd i gwsmeriaid ddarganfod, pori a siopa am gynhyrchion a brandiau. Gall hysbysebion digidol Amazon fod yn unrhyw gyfuniad o destun, delwedd, neu fideo, ac maent yn ymddangos ym mhobman o wefannau i gyfryngau cymdeithasol a ffrydio cynnwys. 

Hysbysebu Amazon yn cynnig digonedd o opsiynau ar gyfer hysbysebu, gan gynnwys:

  • Brandiau Noddedig - hysbysebion cost-fesul-clic (CPC) sy'n cynnwys logo eich brand, pennawd wedi'i deilwra, a chynhyrchion lluosog. Mae'r hysbysebion hyn yn ymddangos mewn canlyniadau siopa perthnasol ac yn helpu i yrru darganfyddiad eich brand ymhlith cwsmeriaid sy'n siopa am gynhyrchion fel eich un chi.
  • Cynhyrchion a Noddir - hysbysebion cost-fesul-clic (CPC) sy'n hyrwyddo rhestrau cynhyrchion unigol ar Amazon. Mae cynhyrchion a noddir yn helpu i wella gwelededd cynhyrchion unigol gyda hysbysebion sy'n ymddangos mewn canlyniadau chwilio ac ar dudalennau cynnyrch
  • Arddangosfa Noddedig - datrysiad hysbysebu arddangos hunanwasanaeth sy'n eich helpu i dyfu eich busnes a'ch brand ar Amazon trwy ymgysylltu â siopwyr ar draws y siwrnai brynu, ar ac oddi ar Amazon.

Meincnodau Ad Amazon

Gallwch gael mewnwelediadau amhrisiadwy trwy feincnodi eich perfformiad hysbysebu ar Amazon gydag eraill yn eich diwydiant. Mae'r Meincnod Sellics yn dadansoddi eich perfformiad mewn Cynhyrchion Noddedig, Brandiau Noddedig, ac Arddangosfa Noddedig ac yn dangos i chi yn union ble rydych chi'n gwneud yn wych a lle gallwch chi wella.

Y metrigau adroddiadau meincnod allweddol sy'n cael eu cymharu yw:

  • Fformatau Ad Noddedig: Ydych chi'n defnyddio'r holl fformatau cywir sydd gan Amazon i'w cynnig? Mae gan bob un ei strategaethau a'i gyfleoedd unigryw. Dadansoddwch Gynhyrchion Noddedig, Brandiau Noddedig ac Arddangosfa Noddedig
  • Sgôr Manwl: Deall a ydych chi'n perthyn i'r 20% uchaf - neu'r gwaelod
  • Cymharwch gost hysbysebu Hysbysebu (ACOS): Beth yw canran y gwerthiannau uniongyrchol a wnaethoch o ymgyrchoedd hysbysebu noddedig o gymharu â'r canolrif hysbysebwr? Ydych chi'n rhy geidwadol? Deall dynameg proffidioldeb yn eich categori
  • Meincnodi Eich Cost Fesul Clic (CP) C: Faint mae eraill yn talu am yr un clic? Dysgwch sut i ddod o hyd i'r cais perffaith
  • Tyfwch Eich Cyfradd Clic-Trwyddo (CTR): A yw eich fformatau hysbyseb yn perfformio'n well na'r farchnad? Os na, dysgwch sut i gynyddu'r siawns o gael clic
  • Gwella Cyfradd Trosi Amazon (CVR): Pa mor gyflym y mae cwsmeriaid yn cwblhau gweithredoedd penodol ar ôl clicio ar hysbyseb. A yw'ch cynhyrchion yn cael eu prynu'n fwy nag eraill? Dysgu sut i guro'r farchnad ac argyhoeddi defnyddwyr

Mae'r data Meincnod Sellics yn seiliedig ar astudiaeth Sellics fewnol gyda sampl yn cynrychioli dros $ 2.5b mewn refeniw ad blynyddol a briodolir gan Amazon. Ar hyn o bryd mae'r astudiaeth yn seiliedig ar ddata Ch2 2020 a bydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae pob clwstwr marchnad, diwydiant a fformat yn cynnwys o leiaf 20 brand unigryw. cyfartaleddau yn ffigurau canolrif technegol i gyfrif am allgleifion.

Meincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Demo Adroddiad Meincnod Hysbysebu Amazon

adroddiad meincnod hysbysebu amazon

Ymwadiad: Rwy'n aelod cyswllt o Sellau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.