Dewch yn Brand o Ddewis

Depositphotos 19735551 s

Mewn swydd ddiweddar, Seth Godin wedi gofyn cwestiwn pwysig rwy'n credu bod angen i bob perchennog busnes ei ateb: Pam Chi? Pam Nawr?

Yn gadael yn y mwyafrif o gategorïau cynnyrch, ond yn sicr mewn gwasanaethau rhyngrwyd mae gennym ddewisiadau. O ran darparwyr E-bost, gwesteiwyr gwe, a meddalwedd rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, dylai perchennog y busnes craff ofyn am adnodd posib: Gyda chymaint o ddewisiadau, pam ddylwn i eich dewis chi?

Pan ddechreuais fy musnes, roeddwn yn edrych tuag at y pris isaf, mae'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn ei wneud. Ond ar ôl ychydig o ryngweithio â darparwyr cost isel, yn nodweddiadol pan aeth rhywbeth o'i le, dysgais fod gan fy amser werth. Felly nawr, pan fyddaf yn gwerthuso offer ac adnoddau ar-lein, mae gen i sawl maen prawf sy'n bwysicach na'r pris.

  1. A yw'r cynnyrch yn llenwi my gofyniad. Er bod nifer o offer CRM ar gael heddiw, rwy'n eu defnyddio CyfeiriadTwo, oherwydd iddo gael ei ddylunio gan rywun a oedd yn rhedeg busnes fel fy un i. Mae'r penawdau, caeau, trefniadaeth y dangosfwrdd ac yn gwneud synnwyr i mi.
  2. A allaf i ddarganfod sut mae'n gweithio heb ddarllen darn cyfarwyddiadau hir, na chael rhywun i gerdded trwyddo. Nid oes gennyf amser ar gyfer demos hir yng nghanol y dydd. Ac er fy mod i'n gallu darllen (yn eithaf da mewn gwirionedd) dwi ddim eisiau cymryd yr amser i wylio trwy'r cyfarwyddiadau. Dylai meddalwedd fel gwasanaeth fod yn hunan-wasanaethol. Dylai'r rhyngwyneb defnyddiwr fod yn reddfol. Byddaf yn barod i fuddsoddi amser ar gyfer nodweddion uwch, ond rhowch y pethau sylfaenol i mi. Fy hoff enghraifft o ryngwyneb defnyddiwr syml: Cyswllt Cyson (Rwy'n ymwneud â'r lleol i gyd, ac mae'n gas gen i'r ffaith na allaf gymeradwyo unrhyw un o'n cwmnïau e-bost sydd wedi'u lleoli yn Indianapolis, ond nid wyf wedi dod o hyd i unrhyw beth mor hawdd i'w ddefnyddio)
  3. Cymorth Technegol Pweru Pobl. Pan fyddaf yn ystyried cofrestru ar gyfer teclyn ar-lein, un o'r pethau cyntaf a wnaf, cyn rhoi fy ngherdyn credyd iddynt, yw galw eu llinell gymorth. Rydw i eisiau gwybod faint o ddilyniannau o 2,3,2,1,1,1,1,1 # Rhaid i mi daro rhedeg trwodd cyn i mi gael person byw. A phan fyddaf yn gwneud hynny, a ydynt yn gweithio oddi ar sgript, gyda set benodol o gwestiynau, neu a ydynt yn gallu gwrando arnaf i? Ffoniwch adeiladwr ffurflenni ar-lein ffurfwedd cefnogaeth dechnegol neu Provim a byddwch yn gweld yr hyn yr wyf yn ei olygu. Pobl go iawn, gyda'r gallu i ddeall eich cwestiynau. Er bod GoDaddy wedi gwella, mae'r aros yn dal yn rhy hir, ac mae faint o wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei chael er mwyn ateb cwestiwn yn aml yn afresymol.

Dyma fy “Pam chi, pam nawrMeini prawf. Efallai nad fi yw eich cwsmer targed. Os nad ydw i, croeso i chi anwybyddu fy marn. Ond peidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod chi'n gwybod y meini prawf penderfynu ar gyfer eich cwsmeriaid. Cymerwch amser i ofyn i'ch cwsmeriaid pam y gwnaethon nhw eich dewis chi, a gwella'ch darpariaeth ar yr agweddau hynny a bydd y pris yn dod bron yn amherthnasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.