Oherwydd mae'n edrych fel eich bod chi'n ceisio!

AddasIe! Ie! Ie! Gan ei fod yn "edrych fel ti'n trio ”, Seth yn ysgrifennu. Mae ffrind annwyl i mi y tu allan i'r dref yn cwrdd â sefydliad am sefyllfa braf gyda nhw. Fe wnes i ddadlau, erfyn, ac ymbil arno i wisgo siwt. Mae'n swydd lle mae siwt yn briodol ac yn llawn o fewn y cyflog a gynigir. Rhoddais gynnig ar bopeth ... dim budge.

“Dydw i ddim yn gwneud siwtiau”, meddai.
“Rhaid i chi!”, Dywedaf.
“Gofynnais a dywedon nhw eu bod i gyd yn gwisgo jîns”, meddai.
“Felly beth!?”, Meddai I.

Nid oedd yn gwisgo siwt.

Nawr wedi'i ganiatáu, mae'n debygol y bydd yn cael y cynnig. Nid wyf yn amau ​​ei allu anhygoel na'i bersonoliaeth, ei ysfa a'i ymroddiad. Roeddwn i'n teimlo'n hollol 'hen ysgol' yn dweud wrtho am wisgo siwt. Mae ef a minnau'n gweithio i gwmnïau sydd wedi gwisgo i lawr ac yn achlysurol. Nid oedd hi bob amser felly, roeddwn i'n gweithio i gwmnïau lle roeddwn i'n taflu tei ymlaen bob dydd. Nid oes ots gen i ... yn gwneud i mi deimlo'n bwysig. Mae'n gwneud hynny, rhaid cyfaddef. 🙂

Yn syml, doedd gen i ddim ateb da iddo pan wnes i ddal ati i'w fygio, ond rwy'n siŵr y byddai siwt wedi arwain at gynnig gwell, opsiynau gwell, gwell rhywbeth! Parch syml efallai. Buddsoddiad ynoch chi'ch hun yw siwt. Gwisgwch y siwt, mynnwch yr arian parod ... rhowch hi yn y sychlanhawyr tan y tro nesaf. Beth yw'r cwymp? Nid oes unrhyw un yn chwerthin am ddyn mewn siwt. Ond efallai y byddan nhw'n chwerthin am ben y boi mewn jîns.

Yn y gorffennol, rwyf wedi gwneud y penderfyniad yn bersonol Nodyn llogi pobl oherwydd eu cod gwisg a'u hylendid. Mae'n anffodus ... ond mi wnes i basio heibio er eu bod nhw'n dalentog iawn. Pam? Wnes i erioed feddwl amdano o'r blaen, ond fe wnaeth Seth ei daro ar ei ben ... mae hynny oherwydd nad oedden nhw geisio. Y boi (neu'r gal) yn y siwt oedd geisio. Fe wnaethant wisgo'r sanau ffansi, tywynnu'r esgidiau, clymu'r Windsor hwnnw 3 gwaith, rhoi'r pinnau coler i mewn ... a chymryd y siaced ymlaen ac i ffwrdd 3 gwaith fel na fyddai'n cael ei chrychau. Am boen! Ond fe wnaethant hynny. Pam? Oherwydd eu bod nhw'n ceisio!

A yw hynny'n anghywir? Ydw i'n mynd yn hen?

Hoffwn pe bawn wedi darllen y cofnod hwn ychydig wythnosau yn ôl fel y gallwn fod wedi ei ateb. Yn debyg iawn i Seth yn siarad am y Balŵns Marchnata yn y lle Gwerthu Auto, mae siwt yn ei wneud rydych chi'n edrych fel eich bod chi'n ceisio.

2 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n cytuno'n llwyr â Doug. Byddwn hyd yn oed yn ychwanegu torri gwallt braf ac esgidiau disglair i'r gymysgedd. I mi os nad yw'r person yn poeni digon i wneud argraff dda. Beth sy'n gwneud ichi feddwl y bydd yn poeni digon am wneud ei waith yn dda neu'n gofalu digon am eich cwmni. Nid yw bob amser yn ymwneud â gallu ac ymennydd. Mae yna lawer o bobl graff. Mae'n ymwneud ag angerdd a gyriant mewn gwirionedd.

  2. 2

    Cytuno hefyd. Roeddwn i'n arfer bod yn falch o beidio byth, byth â gwisgo siwt (bod tua'r unig un ar ddiwrnod graddio, i enwi enghraifft yn unig). Ond ers i mi gychwyn fy nghwmni fy hun, ac ar ôl cael nifer o gyfarfodydd cleientiaid, rwyf wedi dysgu (ac nid derbyn yn unig) ei bod yn gwneud synnwyr gwisgo i fyny. Mae'n ffordd o ddweud eich bod o ddifrif am yr hyn rydych chi'n ei wneud. Eich bod yn parchu'ch cleient. Eich bod chi'n meddwl am yr hyn rydych chi'n ei wneud.
    Mewn cyfarfodydd diweddarach (neu, yn achos eich ffrind), gallwch chi wisgo i lawr bob amser. Ond byth yn fwy achlysurol eich cleient!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.