Peiriant Paru Harddwch: Argymhellion AI wedi'u Personoli sy'n Gyrru Gwerthiannau Harddwch Ar-lein

Deallusrwydd Artiffisial mewn Masnachu Harddwch a Manwerthu

Ni allai unrhyw un fod wedi sylweddoli'r effaith apocalyptaidd y byddai COVID-19 yn ei chael yn ein bywydau beunyddiol a'r economi ac yn enwedig manwerthu gyda chau llawer o siopau blaenllaw ar y stryd fawr. Mae brandiau, manwerthwyr a defnyddwyr i gyd wedi ailfeddwl am ddyfodol adwerthu. 

Peiriant Matiau Harddwch

Peiriant Matiau HarddwchMae ™ (BME) yn ddatrysiad ar gyfer manwerthwyr harddwch, e-gynffonwyr, archfarchnadoedd, trinwyr gwallt a brandiau. Mae BME yn beiriant personoli arloesol wedi'i labelu â gwyn sy'n seiliedig ar AI ac sy'n rhagweld ac yn personoli'r dewisiadau cynnyrch y mae cwsmeriaid yn fwy tebygol o'u prynu. Yn ogystal â gallu argymell cynhyrchion mae BME yn personoli holl bwyntiau taith ar-lein y cwsmer o uwch-werthu i dudalennau glanio.

Fel entrepreneur technoleg, nid sylfaenydd mo hwn Nidhima Kohlidatrysiad digidol cyntaf. Nidhima hefyd yw sylfaenydd Mae fy Harddwch yn Cydweddu™ (MBM), a sefydlwyd yn 2015 ac ers hynny mae wedi dod yn safle argymell a harddwch cynnyrch harddwch personol cyntaf y byd sy'n un o'r gwefannau harddwch mwyaf yn y byd gyda dros 400,000 o gynhyrchion.

Mae MBM wedi partneru gyda rhai o'r manwerthwyr a brandiau harddwch gorau gan gynnwys Harrods, Harvey Nichols, Liberty, Look Fantastic, Clarins, Bobbi Brown, a mwy, gan ganiatáu i gwsmeriaid eu siopa i gyd o un wefan yn unig a chymharu prisiau. Diolch i'r hyn a ddysgwyd gan MBM, llwyddodd Kohli i gymryd pum mlynedd o ddata, dadansoddi arferion siopa defnyddwyr a'u cymhwyso i'w model busnes newydd BME sydd â'r nod o roi mewnwelediadau ac offer ymddygiadol amhrisiadwy i B2B's.

Sut mae Personoli AI yn Gyrru Trosiadau

Mae Beauty Matching Engine yn gweithio'n weithredol, trwy gael defnyddwyr i nodi eu gwybodaeth gan ddefnyddio'r Cynorthwyydd Rhithwir unrhyw le ar-lein i gael mynediad at gwestiynau arddull diagnostig rhyngweithiol am eu math o groen, pryderon croen, pryderon gwallt a chorff, a hoffterau cynnyrch neu arogl.

Cynorthwyydd Harddwch Digidol

Mae'r data hwn yn caniatáu i BME ddefnyddio AI a data er mwyn argymell y cynhyrchion cywir ar unwaith. Mae hefyd yn gweithio'n oddefol, trwy arsylwi ymddygiad prynu a phori. Y perchnogol amser real harddwchtech datrysiad yn trawsnewid profiad y cwsmer harddwch trwy alluogi ymgysylltiad unigryw, wedi'i bersonoli ym mhob pwynt cyffwrdd ar eu taith siopa ar-lein o uwch-werthu i dudalennau glanio ac argymhellion cynnyrch. 

Cynorthwyydd Harddwch Digidol

Gyda BME, mae defnyddwyr yn cael cynorthwyydd gwerthu un-i-un, siop fel profiad ar-lein ac o gysur eu cartref eu hunain. Gan fod siopau bellach wedi ailagor, gellir gweithredu BME hefyd ar badiau cyffwrdd siopau yn y siop i greu strategaeth omnichannel effeithiol. Po uchaf yw lefel personoli ac argymhellion sy'n rhoi galluoedd deallus artiffisial i fanwerthwyr heb orfod ei adeiladu. 

Argymhellion Cynorthwyydd Harddwch Digidol

Ac, yn fwy nag erioed pan fydd y broses o drawsnewid manwerthu yn cael ei arwain gan y byd newydd ar ôl COVID mae mwy o angen i'r sector manwerthu weithredu'r platfform BME i sicrhau llwyddiant ac yn bwysicaf oll goroesiad eu busnes yn yr anwadal heddiw. hinsawdd. 

Cynnyrch Harddwch Upsells

  Dyma'r tro cyntaf erioed, mae teclyn personoli wedi'i greu yn benodol ar gyfer y diwydiant harddwch ac mae'n cael ei bweru gan ddata cystadleuwyr nad yw'n hollol hysbys o'r blaen. 

Felly Sut Mae BME yn Gweithio?

Trwy uno AI â deallusrwydd harddwch-benodol a hefyd 5 mlynedd o wybodaeth am gystadleuwyr, mae BME yn defnyddio algorithmau dysgu peiriannau deinamig i nodi patrymau arlliw o fewn setiau data defnyddwyr. Hynny yw, mae BME yn nodi'r cynhyrchion harddwch a ffefrir yn ôl oedran, pryderon croen a phatrymau prynu. Po fwyaf o ddefnyddwyr sy'n ymweld â'r siop ar-lein, y mwyaf o wybodaeth y mae'r offeryn yn ei ddysgu a'i optimeiddio'n awtomatig. 

Yna mae'r injan yn culhau dewis y cwsmer, gan ragweld pa gynnyrch y mae'r cwsmer yn fwyaf tebygol o'i brynu, gan gynyddu gwerthiant, a theyrngarwch. Mae BME yn personoli argymhellion cynnyrch, cynhyrchion cyflenwol, e-byst, tudalennau glanio, a mwy fel bod defnyddwyr yn cael profiad personol 360 gradd sy'n cyfrannu at optimeiddio trosiadau gwerthu 30 i 600%.

I bob pwrpas, gweithredwyd BME yn y DU gyda Fferyllfa Ffrainc sydd eisoes wedi gweld cynnydd o 50% yn AoV (Gwerth Gorchymyn Cyfartalog) a chynnydd o 400% mewn cyfraddau trosi i werthiannau. Mae BME hefyd wedi partneru gyda'r brand cosmetig premiwm Gan Terry ac un o'r manwerthwyr Harddwch mwyaf Douglas.  

Yn seiliedig ar astudiaethau achos diweddar, mae BME wedi gwneud argymhellion cynnyrch harddwch 18m hyd yn hyn. Mae wedi cynyddu'r gwerth archeb ar gyfartaledd gan 50% trawiadol a cyfraddau trosi uwch i werthiannau gan 400% anhygoel. 

Peiriant Paru Harddwch Cynnig Gwerthu Unigryw

Mae BME yn mabwysiadu dull omnichannel effeithiol o fanwerthu gan ei fod yn gweithio ar-lein, ap, e-bost ac yn y siop. Yn bwysicaf oll, mae BME yn cael ei bweru gan ddata cystadleuwyr a data deallusrwydd harddwch gan wyddonwyr cosmetig sy'n gwneud nod masnach BME harddwch yn cyfateb ™ yn fwy cywir, dilys, a dibynadwy o ran canlyniadau wedi'u personoli. Ac mae'r paru hyn o fudd i wir anghenion y defnyddiwr o'r munud y mae'n cofrestru, yn wahanol i lwyfannau eraill sy'n cymryd mwy o amser i ddysgu arferion y defnyddiwr. 

O safbwynt busnes mae'r ategyn yn cymryd dim ond 1-2 awr i gleientiaid ei weithredu felly nid yw'n cael effaith enfawr ar redeg eu busnes o ddydd i ddydd a chan ei fod yn blatfform integredig sy'n optimeiddio gydag AI yn awtomatig, gall cleientiaid ffarwelio â nhw systemau llaw sy'n cymryd llawer o amser. 

Sut mae BME yn wahanol?

Mewn cymhariaeth ag eraill llwyfannau personoli harddwch ar y farchnad, nid yw BME yn cynnig argymhellion cynnyrch yn unig yn seiliedig ar gwis ond mae hefyd yn rhagweld ymddygiad defnyddwyr ac yn personoli POB pwynt cyffwrdd ar gyfer POB categori harddwch o wallt i beraroglau i ofal croen a chorff ac ewinedd. Mae'n blatfform unigryw wedi'i bersonoli sy'n benodol i harddwch sydd ond yn argymell y cynhyrchion a'r lliwiau cywir sy'n gweithio ar gyfer pob categori harddwch o ofal croen i wallt ac nid dim ond un categori sy'n fwyaf addas i'r cwsmer. Hefyd, gan ei fod yn cael ei bweru gan 5 mlynedd o ddata, mae'n creu codiad i'w gleientiaid a'u profiad cwsmer o ddiwrnod 1.

Ar hyn o bryd yn y farchnad mae yna lawer o atebion personoli 360 gradd nad ydyn nhw wedi'u optimeiddio ar gyfer harddwch gan nad ydyn nhw'n benodol i harddwch, felly nid ydyn nhw'n rhoi'r un codiad o 400% mewn gwerthiannau fel defnyddio datrysiad harddwch penodol neu maen nhw'n cymryd 3-6 mis i wir yn dangos codiad ac yn eithaf llaw.

Mae gan Beauty Matching Engine ddull arloesol o bersonoli holl brofiad siopa defnyddwyr ym mhob pwynt cyffwrdd i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'w Beauty Matches ™ naill ai trwy nodwedd Cynorthwyydd Harddwch Rhithwir neu hebddo mewn byd ôl-COVID. Rydym yn edrych ymlaen at gyflymu eu datblygiad trwy ddod â nhw i'n rhwydwaith a'n harbenigedd yn y diwydiant harddwch. 

Camille Kroely, Pennaeth Byd-eang Arloesi Agored a Gwasanaethau Digidol

Tmae ei ddyfodol yn ddigidol a llwyddiant manwerthu harddwch… .is Beauty Matching Engine ™. 

Trefnu Demo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.