Bydd 5 Ffordd o Farchnata Agosrwydd Agosrwydd yn Effeithio ar Brynu Defnyddwyr

goleufa

Technoleg iBeacon yw'r duedd ffyniannus ddiweddaraf mewn marchnata symudol ac agosrwydd. Mae'r dechnoleg yn cysylltu busnesau â chwsmeriaid cyfagos trwy drosglwyddyddion ynni isel Bluetooth (bannau), anfon cwponau, arddangosiadau cynnyrch, hyrwyddiadau, fideos neu wybodaeth yn uniongyrchol i'w dyfais symudol.
iBeacon yw'r dechnoleg ddiweddaraf gan Apple, ac eleni yn y flwyddyn flynyddol Cynhadledd Datblygwr Byd-eang, Roedd technoleg iBeacon yn brif bwnc trafod.

Gydag Apple yn dysgu mwy i filoedd o ddatblygwyr am y dechnoleg, ac mae cwmnïau'n hoffi BeaconStream gan gynnig ap i fusnesau ddefnyddio'r dechnoleg a'r galluoedd i'w ymgorffori mewn apiau sy'n bodoli, ni allwn ond disgwyl gweld iBeacon yn tyfu'n gyflym ac yn greadigol.

Ar gyfer marchnatwyr, iBeacons ac marchnata ar sail agosrwydd cynnig ffordd newydd ac uniongyrchol i gysylltu â chwsmeriaid, cynyddu ymwybyddiaeth brand ac effeithio ar ymddygiad prynu defnyddwyr.

 • Gyrru pobl i prynu ar unwaith. Wedi mynd yw dyddiau marchnata post uniongyrchol a chodau QR. Mae technoleg iBeacon yn rhoi ffordd i fusnesau gysylltu'n uniongyrchol â darpar gwsmeriaid pan fyddant yn fwy tebygol o brynu - pan fyddant gerllaw neu yn y siop. Gall busnesau anfon cynigion i ddenu prynu neu i annog pryniannau atodol trwy negeseuon a chwponau.
 • Yn rhoi cwmnïau a llinell uniongyrchol i gwsmeriaid. Yn wahanol i fathau eraill o farchnata, mae marchnata symudol ar sail agosrwydd yn rhoi ffordd gyfeillgar i frandiau gael eu neges i ddwylo eu cwsmeriaid, yn llythrennol. Er y gellir pasio ac anwybyddu arwydd hyrwyddo yn y siop, mae anfon neges yn uniongyrchol i ffôn cwsmer yn creu gwell ymgysylltiad. Mae hefyd yn ffordd unigryw o ddangos personoliaeth brand a meithrin perthynas frand gryfach â chwsmeriaid.
 • Pwyntiau cyffwrdd lluosog gyda'ch cwsmer. Gall un lleoliad fod â bannau lluosog, gwahanol, pob un yn cynnig neges wahanol. Mae hyn yn darparu sawl cyfle i gysylltu â chwsmer a'u gyrru i weithredu. Er y gall hyrwyddiad a bostir yn uniongyrchol i dŷ cwsmer fynd heb ei ddefnyddio neu eu gyrru i brynu eitem unigol, mae bannau yn caniatáu i fusnesau anfon sawl cynnig perthnasol at gwsmeriaid sy'n denu prynu. Mae bannau yn marchnata i leoliad cwsmer, gan anfon sawl hyrwyddiad ar eitemau sy'n berthnasol i'w anghenion, i gyd mewn amser real.
 • Mae bannau yn rhoi busnesau dadansoddeg defnyddwyr unigryw. Wrth ddefnyddio'r dechnoleg trwy ap fel BeaconStream, mae gan fusnesau fynediad at amser byw analytics a mewnwelediadau ar ymddygiadau defnyddwyr, traffig traed, tueddiadau ac ymddygiadau siopa a all eu helpu i hogi eu strategaethau marchnata a gwerthu yn well. Mae'r analytics yn gallu helpu cwmnïau i benderfynu pa hyrwyddiadau ac ymgyrchoedd a weithiodd a chaniatáu iddynt addasu ar unwaith i'r mewnwelediadau hyn.
 • Marchnata iBeacon ac agosrwydd ddim yn fad. Mae marchnatwyr eisoes yn gwybod pŵer marchnata symudol, ac mae technoleg iBeacon yn ychwanegiad i'w groesawu at strategaeth farchnata gynhwysfawr. Mae brandiau gorau fel Macys, Starbucks ac American Airlines eisoes wedi buddsoddi'n helaeth ynddo, ac yn gweld pŵer a buddion marchnata ar sail agosrwydd. Gyda chwaraewyr mawr yn gwthio'r dechnoleg, gallwn yn fuan ddisgwyl gweld mwy o nodweddion yn cael eu hychwanegu, megis taliadau symudol yn y fan a'r lle, gwneud prynu hyd yn oed yn haws i gwsmeriaid a gyrru mwy o werthiannau i fusnesau.

Dyma sut mae BeaconStream yn gweithio

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Rwy'n falch ichi dynnu sylw at hyn! Nid oes unrhyw un yn siarad am hyn. Nid wyf yn credu bod unrhyw un wedi darllen y canllawiau newydd mewn gwirionedd. Yn fy marn i, fe wnaethoch chi drafod pwyntiau braf am farchnata ar sail agosrwydd sy'n swydd anhygoel i farchnatwyr rhyngrwyd. Diolch am y swydd wych hon.

 3. 3

  Diolch am y post gwych Chris. Yn ddiweddar bu llawer o fwrlwm ynghylch sut y gallai marchnata agosrwydd fod yn un o'r arfau mwyaf effeithiol a all helpu busnesau i gynhyrchu ROI uwch yn rhwydd. Mewn gwirionedd, mae arbenigwyr diwydiant o'r farn ei bod yn well i fusnesau gyfateb eu cynllun strategaeth farchnata agosrwydd ag anghenion a hoffterau eu defnyddwyr wrth symud ymlaen. Fodd bynnag, gyda llawer o farchnatwyr yn anymwybodol o sut i integreiddio bannau â'u strategaeth symudol, mae rhai o'r treialon disglair hyn wedi bod yn siom. Rydym wedi trafod ychydig o gyfrinachau llwyddiant ymgyrch farchnata agosrwydd a fydd yn helpu marchnatwyr i gynnal eu hymgyrch nesaf yma: http://blog.mobstac.com/2015/01/4-tips-to-kickstart-your-proximity-marketing-campaign/

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.