Gwobrau Dewis Blogio

Enwebwyd fy safle ar gyfer y Blog Marchnata Gorau!Os ydych chi'n mwynhau fy mlog, mae croeso i chi bleidleisio drosof ar Wobrau Dewis Bloggers!

Mae yna griw o gategorïau ... un sydd ar goll, serch hynny, yw'r Blog Lleiafrifoedd Gorau. Ysgrifennais a dywedasant wrthyf ei bod yn rhy hwyr i hynny ond y byddent yn ceisio ei gael yn y blynyddoedd nesaf.

Un o'r pethau na allaf eu cyfrif yw pleidleisio dros rywun mewn un categori yn unig pan fyddant eisoes wedi'u henwebu ar gyfer sawl categori. Mae'n ymddangos ei fod am ychwanegu pleidlais sengl i bob categori y maen nhw'n cael ei gynnwys ynddo.