Yr Ysbeidiol Peryglus o Osgoi'r We Gymdeithasol

gwe gymdeithasol

Jonathan Salem BaskinRoeddwn i'n meddwl am enwi'r swydd hon, Pam fod Jonathan Salem Baskin yn anghywir… Ond rwy'n cytuno ag ef mewn gwirionedd ar lawer o bwyntiau yn ei swydd, Lure Peryglus y We Gymdeithasol. Rwy'n cytuno, er enghraifft, bod gurus cyfryngau cymdeithasol yn aml yn ceisio gwthio busnesau i ysgogi'r cyfryngau heb ddeall yn llawn y diwylliant neu'r adnoddau yn y cwmni maen nhw'n gweithio gyda nhw. Ni ddylai fod yn syndod, serch hynny. Maen nhw'n ceisio gwerthu cynnyrch ... eu hymgynghoriad eu hunain!

Rwy'n anghytuno â Baskin Mr. ar ddau bwynt, serch hynny:

  1. Y geiriad denu peryglus yn ennyn delwedd ofnadwy o'r we gymdeithasol yn dinistrio cwmni. Y gwir yw, oni bai eich bod yn gweithio i gorfforaeth o dan amodau rheoleiddio difrifol, nid yw siarad a gwrando ar eich cwsmeriaid mor wamal ag y mae'n swnio. Mewn gwirionedd, mae disgwyl a gwerthfawrogi'n fawr. Os yw'ch cystadleuaeth ar gael mewn rhwydweithiau nad ydych chi'n bodoli ynddynt ... y canlyniadau Gall byddwch yn ddinistriol. Mae cwmnïau sydd â'r adnoddau a'r prosesau ar waith i reoli eu henw da ar-lein a thrafod y cyfathrebu wedi gweld y we gymdeithasol yn effeithiol ac yn effeithlon ar gyfer popeth, o faterion gwasanaeth cwsmeriaid i awdurdod adeiladu yn eu diwydiant.
  2. Mae mae gwe gymdeithasol wedi newid popeth… Mwy nag yr hoffai marchnatwyr ei gyfaddef. Byddai nodi nad yw wedi gwneud hynny yn cyfateb i ddweud na chafodd undebau effaith ar y chwyldro diwydiannol. Wedi'r cyfan, roedd y llinellau cynhyrchu, y cynhyrchion, y rheolaeth a'r gwaith i gyd yno o hyd, iawn? Reit ... ond roedd undebau wedi grymuso llafur i effeithio ar reoli a chyflog. Gallai undebau llafur wneud neu dorri cwmni ... ac mae ganddyn nhw. Mae hyn yn cyfateb i'r we gymdeithasol. Mae cwmnïau eisoes yn llamu eu cystadleuaeth trwy fabwysiadu arferion cymdeithasol; mae eraill ar ei hôl hi. Mae nodi fel arall yn anghyfrifol.

Baskin Mr. Dywed:

Mae pobl bob amser wedi cael sgyrsiau am frandiau. Cyn y rhyngrwyd, roedd cymunedau daearyddiaeth, proffesiwn, addysg, crefydd a llu o grwpiau cymdeithasol a oedd efallai yn llai eang a disglair na'r rhai sydd ar gael ar-lein, ond yn lle hynny yn ddyfnach ac yn fwy cynaliadwy. Roedd eu gweithgareddau yn sicr yn fwy ymarferol yn llythrennol ac roedd eu canlyniadau'n diffinio eu ffordd o fyw yn fwy. Nid yw ymddygiad cymdeithasol yn unigryw i dechnoleg; dim ond bod gennym welededd rhannol i mewn i rai agweddau ar sut mae pobl yn sgwrsio nawr, felly rydyn ni am annog neu gymryd rhan yn y gweithgareddau hynny.

Ydy, mae hyn yn wir ... ond y mater dan sylw yw bod y sgyrsiau hyn bellach yn dod yn rhan ohonynt y cofnod cyhoeddus. Gellir eu mynegeio, eu trefnu a'u darganfod mewn peiriant chwilio mewn ychydig eiliadau. Ac mae'r llu yn talu mwy a mwy o sylw i'r sylwadau a'r adolygiadau negyddol y mae cwmni'n eu cronni. Gall ciw a gollir ar drin mater cwsmer y dyddiau hyn gael effaith sylweddol ar enw da cwmni lle na wnaeth erioed o'r blaen.

Ni chaniateir i farchnatwyr guddio y tu ôl i logo, slogan, a jingle ffansi mwyach ... mae marchnatwyr yn cael eu gorfodi i gyfathrebu'n uniongyrchol â'r llu. Roedden ni'n arfer siarad ... nawr mae'n rhaid i ni wrando ac ymateb. Nid oes unrhyw ymateb yn y maes cymdeithasol hwn yn debyg i beidio â gofalu am eich cwsmeriaid. Nid yw marchnatwyr wedi paratoi'n iawn ar gyfer hyn ... ac maent yn sgrialu i ddysgu rheoli gwrthwynebiadau, rhwydweithio a sgiliau eraill ymhell y tu hwnt i'w haddysg a'u profiad.

Mae'r effaith ar fusnesau yn real. Mae cwmnïau'n sgrialu am adnoddau i gwmpasu'r ymdrech sydd ei hangen i fonitro ac ymateb i'r we gymdeithasol. Mae hwn yn fater arall y mae rhywun yn ei fethu gurus cyfryngau cymdeithasol. Maent yn tanamcangyfrif yr adnoddau sydd eu hangen i gyhoeddi digon, ateb yn ddigon cyflym, a datblygu'r prosesau sydd eu hangen i drosoleddu'r we gymdeithasol yn llawn.

Felly, er fy mod yn cytuno â'r gurws gwneud gwaith gwael gyda swyddogion gweithredol ar eu paratoi ar gyfer y we gymdeithasol, rwy'n credu bod osgoi'r we gymdeithasol yn llawer mwy o risg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.