Ydych chi'n Cael Cyngor Gwael gan Farchnatwyr Arwain?

Gwerthu Marchnata

Efallai fy mod i wedi bod yn y gêm farchnata yn rhy hir. Mae'n ymddangos po fwyaf o amser rwy'n ei dreulio yn y diwydiant hwn, y lleiaf o bobl rwy'n eu parchu neu'n gwrando arnynt. Nid yw hynny'n golygu nad oes gen i'r bobl hynny rwy'n eu parchu, dim ond fy mod i'n dadrithio â chymaint sy'n tynnu sylw.

Gwyliwch rhag gau broffwydi, sy'n dod atoch chi mewn dillad defaid, ond yn fewnol yn fleiddiaid cigfran. Matt. 7: 15

Mae yna ychydig o resymau ...

Mae Siarad Gwych a Marchnata Gwych yn Dalentau sy'n Unigryw

Rwyf wrth fy modd yn siarad cyhoeddus ac rwy'n ceisio mynd allan cwpl gwaith y mis i siarad. Rwy'n codi ffi siarad enwol i dalu am fy amser i ffwrdd o'r gwaith, ond dim byd hurt. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi rhoi mwy o amser yn y grefft honno ac yn ceisio ei tharo allan o'r parc bob tro rydw i'n mynd o flaen Folks.

Yn ddiddorol ddigon, er fy mod yn marchnata fy hun am gyfleoedd siarad cyhoeddus, nid oes gan fy sgiliau siarad go iawn unrhyw beth i'w wneud â fy sgiliau marchnata. Nid yw bod yn siaradwr cyhoeddus gwych yn eich gwneud chi'n farchnatwr gwych. Nid yw bod yn farchnatwr gwych yn eich gwneud chi'n siaradwr cyhoeddus gwych (er y gallai gael mwy o gyfleoedd i chi siarad).

Yn anffodus, rwyf wedi cael sawl cleient sydd wedi cyflogi gwych siaradwyr i helpu gyda'u marchnata - yna wedi fy siomi yn arw gyda'r canlyniadau. Pam? Wel, oherwydd bod y siaradwr cyhoeddus yn gwerthu ei siarad, yn teithio ledled y wlad (neu'r glôb), ac mae popeth maen nhw'n ei wneud ar gyfer y nod o gael mwy o areithiau. Areithiau yw'r hyn sy'n talu eu biliau, nid marchnata i gleientiaid.

Areithiau yw'r hyn sy'n talu eu biliau, nid marchnata i gleientiaid. Mae cynnwys rhybuddion brawychus, darganfyddiadau bwled arian, neu gymhwyso damcaniaethau heb eu profi yn gwerthu’r cyfle siarad nesaf - ond gallai yrru eich marchnata i’r llawr.

Nid yw Ysgrifennu am Farchnata yn golygu eich bod chi'n Farchnatwr

Alla i ddim aros i gracio'r llyfr marchnata nesaf sy'n dod allan. Mae amser tawel a dreulir gyda llyfr marchnata gwych yn ehangu fy mhroses delfryd a meddwl. Rwy'n aml yn cael fy hun yn symud i syniadau cleientiaid a meddyliau eraill wrth ddarllen, gan fynd yn ôl i weld yr hyn a gollais ac ysgrifennu nodiadau ar bad wrth ymyl fy nghadair ddarllen.

Wedi dweud hynny, mae llyfr marchnata yn aml yn dystiolaeth storïol a ddarperir gan yr awdur i… wel… gwerthu llyfrau. Cadarn, mae dweud eich bod yn awdur yn agor drysau ar gyfer cyfleoedd marchnata, ymgynghori a siarad. Ac, fel awdur fy hun, gallaf eich sicrhau y bydd bod yn farchnatwr gwych yn help mawr i werthu llyfrau. Fodd bynnag, mae'n dal i ymwneud â gwerthu llyfrau a pheidio â gwneud marchnata gwych o reidrwydd.

Mae yna lawer o eithriadau, wrth gwrs! Mae llawer o farchnatwyr yn hoffi ysgrifennu a rhannu eu canfyddiadau trwy lyfrau.

Efallai na fydd Marchnatwyr Arweiniol yn Gofalu am Gwmnïau Fel Yr Eiddoch

Rwyf wedi cael rhai cleientiaid anhygoel dros y blynyddoedd gan gynnwys Salesforce, GoDaddy, Webtrends, Chase, ac - yn fwyaf diweddar - Dell. Gallaf eich sicrhau'n llwyr fod yr heriau sydd gan y sefydliadau mawr hynny yn anhygoel o wahanol i'r busnesau bach a chanolig yr ydym yn gweithio gyda nhw. Er y gall cwmni mawr gymryd misoedd i

Gall menter fawr gymryd misoedd i bennu llais a naws mentrau, cydlynu adnoddau mewnol, a llywio prosesau cymeradwyo cyfreithiol neu eraill. Pe byddem yn gweithio ar y cyflymder a'r ystwythder hwnnw gyda'n cychwyniadau, byddent allan o fusnes. Mae gormod o'r cwmnïau rydyn ni wedi gweithio gyda nhw wedi dympio cyllidebau mawr ar arweinwyr yn ein gofod yn unig i gael eu siomi yn y canlyniadau.

Sut I Ddod o Hyd i'r Marchnatwr Cywir Gallwch Chi Ymddiried ynddo

Nid wyf, mewn unrhyw ffordd, yn pwyntio at siaradwyr, awduron a marchnatwyr blaenllaw ac yn nodi nad ydyn nhw'n darparu unrhyw werth i'w cynulleidfaoedd, darllenwyr na chleientiaid. Rwy'n sicr eu bod yn gwneud ... dim ond efallai na fyddant yn darparu Chi gwerth. Nid yw busnesau i gyd yr un peth ac mae pob un yn llywio trwy eu busnes eu hunain taith farchnata..

Gosodwch y nodau, yr adnoddau a'r llinellau amser sydd ar gael i'ch cwmni a chwiliwch am farchnatwyr sydd wedi gweithio mewn diwydiannau tebyg neu gyda chwmnïau sydd wedi'u herio yn yr un modd. Efallai y byddwch yn synnu efallai nad yr ased mwyaf i'ch ymdrechion marchnata yw cyweirio'r gynhadledd nesaf, gwerthu'r llyfr nesaf, neu serennu yn y cyfryngau cymdeithasol.

Gyda llaw ... fel awdur, siaradwr, a marchnatwr ... nid wyf yn eithrio fy hun o'r erthygl hon. Efallai nad fi yw'r ffit iawn i'ch cwmni, chwaith!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.