A yw Infograffeg Drwg yn Dinistrio Eich Marchnata? #BWELA

adrodd porthiant ffeithluniau gwael

Gwe Tom WebsterTom Webster Roedd y cyweirnod y bore yma yn BlogWorld Expo yn wych ... ond fe aeth y rhai ohonom ni yn y diwydiant cynnwys ati i gysgodi. Mae Tom yn ystadegydd ac yn cymryd ei grefft o ddifrif ... felly pan mae'n gweld ymosodiad ffeithluniau ar y we yn gwthio rhagdybiaethau gwael ar ddata anghyflawn, mae'n eu dynodi fel cringeworthy.

Mater Tom yw bod ffeithluniau'n cael eu defnyddio i gyflawni cynnwys ac mae pobl yn eu gorfodi - weithiau ar ddyddiad cau. Nid yw Tom yn credu eu bod yn cael eu defnyddio at eu pwrpas allweddol - lledaenu data mewn fformat graffigol sy'n hawdd ei dreulio. (Nodyn: Wnes i ddim recordio na chymryd gormod o nodiadau yn ystod y cyweirnod, felly gobeithio bod fy swydd yma yn cynrychioli ei neges yn gydlynol).

Un enghraifft a ddarparodd Tom oedd yr ffeithlun isod ... lle cymerodd yr artist ryddid i gyfnewid y meintiau (soffa). Nid yn unig hynny, mae cymaint o newidynnau eraill ynghlwm bod yr ffeithlun yn llythrennol ddiystyr:

adrodd porthiant ffeithluniau gwael

A oes unrhyw un yn cwestiynu hynny?

Nid wyf o reidrwydd yn anghytuno â Tom ynghylch ansawdd a dyfnder y data, achosiaeth a chydberthynas, a'r delweddau canlyniadol y mae ffeithluniau'n eu darparu. Ond rwy'n tramgwyddo bod hyn rywsut yn anghymwynas pan fydd darparwyr cynnwys yn gwthio'r wybodaeth hon allan. Infograffig sy'n darparu data ar amseriad cyfryngau cymdeithasol na ddylid byth ei weld? Hogwash.

Mae ffeithlun ar amseriad cyfryngau cymdeithasol yn codi ymwybyddiaeth bod amseriad eich trydar gallai effeithio ar lefel y cyfranogiad yn y cyfryngau cymdeithasol neu gallai wneud y mwyaf o'r gynulleidfa rydych chi'n ei chyrraedd. Yn fy marn i, os ffeithluniau cringeworthy yn gwneud anghymwynas â ni, felly analytics rhaid i geisiadau fod yn ddrwg pur. Yr holl ddata a gyflenwir yn analytics yn gofyn am graffu a chloddio dyfnach i ddod o hyd i gyfleoedd i wella eich perfformiad marchnata ar-lein.

Dywedodd Tom:

Nid yw data cyfryngau cymdeithasol yn wych am ddarparu atebion, ond mae ar gyfer dysgu gofyn cwestiynau gwell.

Beth pe bai Tom yn troi ei ddyfynbris ei hun:

Infographics ddim yn wych am ddarparu atebion, ond Infographics yn wych ar gyfer dysgu gofyn cwestiynau gwell

Dare Rwy'n dweud y gallai ffeithlun gwael fod mewn gwirionedd yn fwy cynhyrchiol nag un gwych, oherwydd ei fod yn codi'r mathau hyn o gwestiynau a sgyrsiau. Tynnodd fy mhost blog diwethaf sylw at hyn mewn gwirionedd ... lle mae ffeithlun yn digwydd Youtube yn lladd teledu yn cael ei gwestiynu.

Rwy'n amau ​​bod fy nilynwyr yn llawer mwy soffistigedig nag y gallai Tom feddwl. Nid ydym yn ystadegwyr, ond nid ydym ychwaith yn cymryd pob ffeithlun a welwn fel ffaith. Soniodd Tom fod angen i gynhyrchwyr cynnwys gwneud eu gwaith cartref eu hunain a chynhyrchu ffeithluniau o safon yn hytrach na dibynnu ar eraill. Dwi'n anghytuno. Rwy'n credu mai'r gwerth wrth ddosbarthu a thrafod (fel y'i gelwir) ffeithluniau gwael yw eu bod yn tanio trafodaeth.

Nid y cynhyrchwyr cynnwys sy'n gyfrifol, mae'r cyfrifoldeb ar y marchnatwr i wneud eu gwaith cartref. Nid yw ffeithluniau'n lladd strategaethau marchnata, mae marchnatwyr yn ei wneud.

3 Sylwadau

 1. 1

  Diolch am ddod i'm sesiwn, Douglas - ac am eich cwestiwn ar ôl fy sgwrs. Yn sicr, nid wyf yn tanamcangyfrif soffistigedigrwydd eich cynulleidfa! Gall ffeithluniau fod yn fendigedig, ac yn hanfodol - gobeithio bod y 5 munud a dreuliais ar Florence Nightingale yn cyfleu hynny - ond ddyn, yn ffeithluniau gwael sy'n rhedeg yn rhemp ar hyn o bryd. Rwy'n falch iawn fy mod wedi dechrau'r sgwrs - ac yn falch eich bod yn parhau.

  • 2

   Diolch Tom! Roedd yn sgwrs wych a… BYDDWCH yn fwy dyfal yn fy beirniadaeth o ffeithluniau gwael o'i herwydd. Yn ogystal, byddaf yn bendant yn rhybuddio fy nghynulleidfa pan ddaw i gasgliadau a allai eu rhoi mewn trafferth!

 2. 3

  Nawr bod marchnatwyr wedi dal ymlaen at gyfleoedd “abwyd cyswllt” ffeithluniau, mae'n ymddangos na allwch chi fynd diwrnod heb weld un newydd. Mae rhai yn wych ac eraill yn ofnadwy. Credaf, o ran creu unrhyw fath o gynnwys (gan gynnwys ffeithluniau) os nad yw o ansawdd da, peidiwch â thrafferthu hyd yn oed.  

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.