Dyma pam mae pobl yn casáu'ch cynnwys

eich cynnwys

Yn ddi-os, mae'r we yn adnodd gwybodaeth allweddol i bob cynulleidfa ac mae'n bwysig sicrhau ei bod yn effeithiol ac yn effeithiol er mwyn i bobl a busnesau ymdrechu. Mae'r chwyldro digidol yn feichus. Mae angen i wefannau fod yn unigryw, yn berthnasol ac yn ffres ac mae angen i'r cynnwys ennyn diddordeb y darllenydd ar unwaith. Mae angen i'r cynnwys fod yn finiog, mae angen iddo fod yn gymhellol ac mae angen iddo fod yn glir.

Nid yw'n ymwneud â chadw i fyny; mae'n ymwneud ag arwain y ffordd. Dyna pam mae angen i chi fod un cam ar y blaen o ran ysgrifennu cynnwys effeithiol a pha ffordd well o wneud hynny na thrwy droi at y gynulleidfa. Mae'r pŵer yn eu dwylo yn y pen draw. Nid oes un strategaeth gynnwys sy'n gweithio i bawb, mae angen ei gwneud yn arbennig ar gyfer pob cynulleidfa benodol. Mae gan bobl wahanol anghenion a dyna pam mae'n bwysig darganfod cymaint â phosib am yr anghenion hynny.

Dyna yn y pen draw pam y gwnaethom gynnal yr arolwg hwn - Roeddem am ddarganfod beth mae pobl yn ei fwynhau, ddim yn ei fwynhau, beth maen nhw'n ei hoffi a beth nad ydyn nhw'n ei hoffi pan ddaw at y We Fyd-Eang. Cynhaliwyd yr arolwg ar 712 o bobl 18-65 + oed ac roedd yma lle roeddem yn gallu darganfod yn union beth sy'n gwneud cynnwys da yn dda ac yn ddrwg. Data fel hyn sy'n helpu Stratton Craig i greu copi, o e-fasnach i bostiadau blog a gall hefyd eich helpu chi hefyd. Stratton Craig

Darganfuwyd rhai ystadegau diddorol, ynghyd â rhai annisgwyl hefyd. Oeddet ti'n gwybod:

  • Cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn bwysicach i genedlaethau hŷn?
  • Eich blog corfforaethol ni fydd yn cyrraedd pobl ifanc 18-24 oed.
  • Dim ond 2 allan o 712 o bobl mwynhau siopa ar-lein!

Stratton Craig yn gwmni cyfathrebu ysgrifenedig gyda swyddfeydd yn Llundain a Bryste. Gofynasant gyfres o gwestiynau amlddewis ynghylch sut mae cynnwys da a drwg yn edrych a chynhyrchu ffeithlun i arddangos y canlyniadau:

Cynnwys Gwael

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.